Sobota, 27. marca 2021 od 9.00 do 11.00,
večerna varianta v sredo 31.marca od 20h do 22h.

Predlaga Društvo za sožitje človeka, narave in prostora VITAAA

Program natisnite in ga imejte pri sebi, da boste lahko delovali uglašeno ali ga imejte na zaslonu računalnika ali telefona.


Bivši vrt Nunskega samostana v Ljubljani danes deluje kot državotvorni okraj RS. Na eni strani je palača predsednika republike in malo dlje zadaj palača vlade, na drugi je parlament, na tretji strani je Nunski samostan in na nasprotni strani Cankarjev dom. Rajska kvaliteta nekdanjega vrta ostaja na subtilni ravni prostora navzoča in predstavlja arhetip ki lahko navdihuje razvoj Slovenije, če je slišan in če obstaja volja za njegovo uresničenje. Približno tako smo pred letom dni, 28. marca 2020 napovedali eno prvih telepatskih delavnic, ki smo jih razvili potem, ko se je začel politični prostor radikalno zapirati. Kako lahko pripomoremo k uresničenju pravzorca Slovenije po letu dni, ko izboljšanja položaja ni na vidiku?

Večina tega kar nesrečneži doživljamo v zadnjem letu je izraz globalnega soočenja med silami, ki hočejo človeštvo s pomočjo različnih manipulacij zadržati na ravni, ki ni več povezana s pretokom življenja in dihom duhovnega sveta (katerega del smo skupaj z našimi predniki in zanamci) ter ritmom drugih bitij Zemljinega stvarstva – in na drugi strani možnostmi, ki nam jih nudi prehod Zemlje in njenih kraljestev na novo raven razvoja. Če pogrezanja v tujost ne želimo sprejeti, se je treba skupaj potruditi, da sledimo navdihu Zemlje, njenega božanskega jedra ter njenih elementarnih in duhovnih bitij. (Seveda je enako veljavna vzporedna pot, ko človek sledi navdihu svojega notranjega Božanstva, osebnega elementarnega mojstra ali svojemu lastnemu viru ljubezni in intuicije. – ampak to  leži v območju osebne odločitve, mi pa želimo tudi kaj storiti na področju, ki zadeva vse nas.


9.00 – 9.10 Uglasitev skupine

 1. Dotaknemo se med sabo potem pa se občutimo kot širen krog, ki obkroža območje državotvornega okraja Slovenije.
 2. Potem povabimo bitja bivšega Nunskega vrta in druga elementarna bitja tega kraja v svoj krog in jih občutimo
 3. Oblikujemo sferični prostor delavnice obdan s finimi varovalnimi membranami in ga dvignemo nad raven vsakdanjosti, da bi časovno-prostorske omejitve ne omejevale našega dela.
 4. V ta zavarovani prostor povabimo duše iz sveta prednikov in zanamcev in še bitja drugih svetov Zemlje, vse, ki želijo pomagati.

Da bi bilo moč slišati bitje pravzorca, ki leži globoko pod nekdanjim Nunskim vrtom v srcu Ljubljane je treba njegov prostor ozavestiti v širino. Podobno kot leva in desna zvezda na grbu Slovenije podpirata osrednjo (osrednja je tista, ki se povezuje z vilinsko goro Triglavom), tako obstajata v prostoru Slovenije dve sakralni območji približno sto kilometrov oddaljeni od Nunskega vrta, ki pravzorcu bodočega razvoja slovenskega prostora, ki je tam shranjen in varovan, dajeta potrebno prvinsko moč in ljubezensko oporo. Tista na vzhodu se nahaja na območju Dolenjske, ona na zahodu pa na Vipavskem. Delavnica nas bo popeljala z zavezanimi očmi do enega in drugega od obeh svetih krajev, da tam najdemo podporo za postopno ozaveščenje pravzorca slovenskega prostora in njegovo uresničenje zdaj in tukaj.

9.10 – 9.30 Vilinski gaj na Dolenjskem (Klevevž)

 1. Klevevž si predstavljajte kot široko plitvo posodo. Na dnu posode je okrogel otok zasajen z drevesi, da je videti kot vilinski gaj. Otok z vseh strani obliva potok.
 2. Stojimo v krogu zgoraj na vrhu krajinske posode in se zavedamo, da je vse kar vidimo človeška projekcija nepovezana z resničnim bistvom kraja.
 3. Nekaj časa pihamo, (pihajte!) da odpihnemo to kopreno, ki prekriva resnični kraj.
 4. Zdaj gremo lahko bliže, ampak v vodo, ki obliva gaj ne moremo stopiti ker je kraj zaseden z neko tujo silo in voda, ki ga obliva je zato bolj mrzla od ledu. Kraj ogrevamo z zlato lučjo naših src dokler se prekletstvo ne razblini kot se megle razblinijo, ko posije sonce.
 5. Zdaj se lahko spustimo po pobočju tako daleč, da stojimo do gležnjev v topli vodi potoka, ki ga greje skrit termalni izvir.
 6. Občutimo in se veselimo vilinskega plesa v gaju na otoku sredi našega kroga.
 7. Ob tem se zavemo, da obstaja med gladino potoka in bregom otoka razpoka tanka kot las. Sploščimo se in postrani zdrsnemo skozi razpoko v notranjost otoka.
 8. V notranjosti nas čaka presenečenje. Znašli smo se v širni votlini kjer stoji polkrog megalitnih kamnov. Stari so toliko kot je stara mineralna Zemlja. V tišini nam govorijo: »Pred vami je veliki preizkus, ki zadeva celotno človeštvo. Težko ga boste prestali, če v svojem srčnem prostoru ne odprete tisto razsežnost srca, ki sveti z lučjo zvezd na nebu.«
 9. Dovolimo, da ta razsežnost naših src, ki nam do zdaj ni bila dosegljiva, zasveti. Mojstri mineralnega sveta stoječ pred nami nam pri tem pomagajo. Mi pa pomagajmo drugim, nam bližjim.

9.30 – 9.50 Vilinsko območje kjer se Vipava skozi sredogorje Vipavske doline prebija iz severnega v južni del doline.

Tam kjer Vipava zagrize v sredogorje oblikuje dve ravnici. Tista ob levem bregu nosi ledinsko ime Pekel, na nasprotnem pa Paradiž. Obe nasprotujoči si imeni potrjujeta, da imamo opraviti z območjem preobrazbe, pri katerem se konec stika s začetkom. Kar v »peklu« izgori, se ponovno rodi v »raju«. Vendar izraza Pekel in Paradiž kot najvišji vrednoti ne govorita o običajni preobrazbi kot jo poznamo v naravi, temveč o preobrazbi na ravni prvinskih sil stvarjenja. Zato nas naslednja vaja vodi v preobrazbo prvinskih sil, ki poganjajo kolo stvarjenja, navadno imenovanih »zmaji«.
Zmaji na območju Pekla rečejo, da nočejo več biti zmaji, kakršni so zasidrani v zavesti človeških kultur. Sleči hočejo zmajevo kožo in se razodeti v svojem globljem bistvu. Hočejo se ponovno povezati s človeškim rodom na enakopravni ravni kot angeli Zemlje. Hočejo se pokazati v luči Paradiža.

 1. Predstavljaj si, da stojiš na desnem bregu Vipave (na strani Paradiža). Ampak Vipava je tako široka kot veletok, da komaj razločiš drevesa na nasprotnem bregu. Občuti!
 2. Zdaj se na nasprotnem bregu pojavijo zmaji kot jih slika mitsko izročilo podobne dinozavrom. Plavati ne znajo in ne morejo k nam v Paradiž.
 3. Zdaj uporabimo tisto čarobno luč, ki smo jo v sebi odkrili v Klevevžu in z njeno pomočjo ustvarimo mavrični most čez reko. Občutimo ga!
 4. Opazujemo zmaje, ki se približujejo Paradižu po mavričnem mostu. Pri tem odpada z njih stara koža kot da se s pomočjo barv mavrice levijo.
 5. Ko se nam približujejo po mavričnem mostu so podobni sfingi z ženskim obrazom.
 6. Ko pridejo bliže vidimo, da imajo namesto kril večje število rok ker so ustvarjalci.
 7. Ko pa stopijo na breg so modra bitja podobna nam, le globlje so povezani z bistvom bivajočega. Občutimo njihovo navzočnost.
 8. Zdaj se zavemo, da podobno preobrazbo doživlja tudi prasila življenja znotraj nas samih. S trtice odpade zmajev rep in se sesuje v prah atomov.
 9. Zdaj lahko občutiš navzočnost prvinske sile Zemlje in Vesolja v tisti razsežnosti svojega srca, ki sveti z lučjo zvezd na nebu.

10.10 Privošči si prijeten odmor

10.10 – 10.30 Nunski vrt v Ljubljani

Pri delu posvečenem Nunskemu vrtu se bomo najprej ukvarjali z odtujenostmi, ki jih državotvorni okraj zadnje leto pošilja v slovenski in evropski prostor – točneje rečeno z vzročnim nivojem od koder te sile neprijazne do razvoja človeka in Zemlje izhajajo. V ta namen se moramo spustiti v podzemlje Nunskega vrta.

 1. Vhod v podzemlje bomo našli bodisi tik za hrbtom Nunske cerkve, če tam ne uspeš pa poskusi pri visokih drevesih ob Grobnici herojev.
 2. V prvem nadstropju podzemlja bomo našli množico izmaličenih elementarnih bitij, ki jim je vtisnjena koda po kateri morajo služiti silam tujim življenju. Različni mehanični in farmacevtski postopki, ki jih je razvil človek tako magijsko delujejo nanje, da izgubijo svojo vez z izvorom in postanejo orodje tujosti. Mi, slovensko ljudstvo, pa postajamo ujetniki gospodarjev ujetnikov.
 3. Tukaj bomo uporabili zvezdno moč ljubezni, ki nam je bila podarjena v Klevevžu. Stojimo v krogu okrog nesrečnih elementarnih bitij in svetimo s tako sladko srčno močjo toliko časa, da osvetljena v njeni luči elementarna bitja spet najdejo stik s svojim bistvom in izvorom ter se osvobodijo tujosti.
 4. Po prastarih krožnih stopnicah se spustimo še eno nadstropje globlje do ravni prasil Zemlje, navadno označenih s pojmom zmajev.
 5. Po delu v Paradižu vemo, da je stara obleka zmajev zdaj neveljavna. Zato pohitimo do zmaja elementa Zraka, ki domuje pod Mihaelovo (Plečnikovo) cerkvijo na Barju. Brcni vanj z levo nogo, da se njegov oklep sesuje v prah.
 6. Potem pohitimo do zmaja elementa Ognja, ki domuje v Grajskem griču. Brcni vanj z levo nogo, da se njegov oklep sesuje v prah.
 7. Za tem pohitimo do zmaja elementa Vode, ki domuje v Savi za stadionom v Stožicah. Brcni vanj z levo nogo, da se njegov oklep sesuje v prah.
 8. Nazadnje pohitimo do zmaja elementa Zemlje, ki domuje pod Tivolskim hribom. Brcni vanj z levo nogo, da se njegov oklep sesuje v prah.
 9. Veseli se in zaploskaj, zmajev, ki so jih zlorabljale gonilne sile tujosti ni več!
 10. Zdaj se štirje prenovljeni zmaji postavijo v križ pod Nunskim vrtom in varujejo peti Element v sredini. Predstavlja seme novega prostora Zemlje in Vesolja. Stojimo okrog in pomagamo s svojo srčno močjo ovlažiti seme bodočnosti, da lahko čim prej vzklije.

10.30 – 10.40 Seme novega prostora v maternici Slovenije

Kako nenavadno! Prav kmalu po tem, ko smo tisti, ki spremljamo proces Zemljine preobrazbe opazili, da je proces preskočil na novo raven, se je začela Covid-kriza – kar pomeni, da je stara konstelacija Zemlje začela vidno in občutno pešati, to pa potencirano doživljamo v tem času. Drugega izhoda ni, kot da se kot posamezniki in kot civilizacija odklopimo od starih vzorcev in uglasimo z novim nivojem, po katerem veselo in zdravo skaklja življenje.
S pojmom maternice Slovenije označujem konstelacijo treh zvezd na grbu Slovenije, ki jo v realnem prostoru označujejo trije kraji, ki smo jih prehodili danes. Tri zvezde so postavljene tako, da ne padajo z neba, temveč izvirajo iz vilinske gore Triglava, ta pa stoji na dveh valovnicah vodnih globin Gaje.

 1. Slovenijo si predstavljaj kot žensko sejalko veliko kot Ajdovska deklica. (Mit pravi, da je z eno nogo stala v Crngrobu in z drugo na Šmarni gori ter zajemala vodo iz Save.) Sklonila se je k semenu v podzemlju Nunskega vrta in dala v predpasnik prgišče njegovih holografskih drobcev (fraktalov).
 2. Zdaj gre spiralno v smeri nasprotni urnemu kazalcu izhajajoč od Nunskega vrta, okrog Ljubljanske kotline in kar naprej skozi prostor Slovenije in naprej skozi prostor med Plitvicami, Panonsko nižino, Velikim Klekom in Beneško laguno.
 3. Mi gremo v vrsti za njo. Vsak drži v eni roki čudežno malho polno semen novega življenja (na pragu pomladi smo!) in sejemo na levo in na desno.
 4. Da bo setev Novega uspešna, moramo hoditi za svojim hrbtom. Predstavljaj si, da leži Slovenija za tvojim hrbtom in tam hodiš v spirali od Nunskega vrta sredi Ljubljane proti Mengšu in okrog Ljubljanske kotline in naprej po spirali (na tvoji desni je Veneška laguna, na levi Panonska nižina, Plitvice so čisto blizu tvojega hrbta, Veliki Klek pa v daljavi) sledeč devi Slovenije, ki seje in seje…
 5. Vsake toliko se ustavi in občuti kakšna je zdaj kvaliteta prostora. Ustaviš se lahko kjerkoli ali pa na določenih krajih, ki jih poznaš. Potem pa nadaljuj po poti za sejalko.

10.40 – 10.50 Ne bomo odnehali, dokler se novo življenje in nova kvaliteta družbenega sobivanja ne zazna na utelešeni ravni.

 1. Predstavljaj si da se cerkvena in kulturna institucija, ki stojita ena nasproti drugi ob Nunskem vrtu (Nunski samostan in Cankarjev dom) počasi nagneta proti središču Nunskega vrta in svojo glavo položita na seme novega prostora, ki ga varujejo zmaji-angeli štirih Elementov v drugem nadstropju podzemlja.
 2. Predstavljaj si, da se predsedniška palača, palača vlade in palača parlamenta počasi nagnejo proti središču Nunskega vrta in svojo glavo položijo na seme novega prostora, ki ga varujejo zmaji-angeli štirih Elementov v drugem nadstropju podzemlja.
 3. Ob tem se resetirajo vzorci mišljenja in delovanja teh institucij. V trenutku se uglasijo z zavestjo Zemlje in Vesolja, ki oba hitita po poti preobrazbe vodeče k novim horizontom bivanja. Kako občutiš?
 4. Zaupajmo, da bodo občutili tudi tisti odgovorni za delovanje državotvornega okraja Slovenije.

10.50 – 11.00 Znotraj vsakega izmed nas (zaključek)

Ozavestimo navzočnost vrednot treh svetih krajev, ki smo jih danes obiskali znotraj vsakogar od nas, kolikor smo se zavestno utelesili v tej deželi:

 1. Izvirna vrednota Klevevža je navzoča v trebušni votlini. Občuti.
 2. Izvirna vrednota Paradiža je navzoča v prsni votlini. Občuti.
 3. Izvirna vrednota Nunskega vrta je navzoča v duplini glave. Občuti.

Zahvalimo se bitjem različnih razsežnosti in krajev vpletenih v našo delavnico in sodelujočim iz sveta prednikov in zanamcev s prošnjo, da vsebinske sklope delavnice uprizarjajo in ponavljajo na svoj način, dokler se njene vsebine ne uresničijo.