Geopunkturni krog, postavljen maja 2008 med predsedovanjem Slovenije Evropski Uniji.

Koncept: Marko Pogačnik
Avtorji Marko Pogačnik in Skupina za umetnost VITAAA.

Več o projektu v besedi in sliki: www.hologrameurope.net

Lokacija: križišče med Dunajsko in Tivolsko cesto v Ljubljani
bb-KoEu-2728-35-00 f2

Fotografija: Bojan Brecelj

Zasnova
Hologram Europe sestavlja 27 kamnitih stebrov posvečenih državam članicam Evropske Unije, 6 dodatnih kamnov za tiste dežele, ki niso članice, a so del evropske celote in enega litopunkturnega kamna namenjenega Ljubljani, gostiteljici projekta. Namen projekta je, ustvariti arhetipski vzorec Evrope in za vsako deželo odkriti vlogo, kakršno igra znotraj tega vzorca. Vstopajoč v interakcijo z globljimi plastmi bivanja in zavesti, uteleša Hologram Evrope slovenski prispevek k procesu ustvarjanja celovite skupnosti evropskih držav in narodov.
Hologram Evrope je sestavljen iz štirih krogov stoječih kamnov. V notranjem krogu se nahajajo dežele povezane z elementarno ravnijo življenja, v drugem krogu najdemo dežele, ki so v interakciji s čustvenimi kvalitetami prostora, v tretjem krogu stoje kamni za dežele, ki so doma na duhovni ravni. Četrti krog je namenjen ne-članicam, a so-ustvarjalkam Evropske Unije.
Hologram Evrope je del širšega projekta »geopunkturnih krogov«. Njihov namen je, dotakniti se Zemlje na različnih občutljivih točkah po svetu s pomočjo obsežnih litopunkturnih krogov, da bi oživila komunikacija med človeštvom in zavestjo Zemlje. Vsak od geopunkturnih krogov govori o enem od vidikov razvijajoče se celostne in miroljubne civilizacije na Zemlji. Med leti 2005-08 so geopunkturni krogi nastali v Zagrebu, Tameri (Portugalska), v Pragi, Louisevillu (Kentucky, ZDA) in Ljubljani.

Evropa kot vitalno-energijski organizem
Evropski organizem je zaokrožena celota organizirana vzdolž hrbtenice, ki se vije od Krete prek Srednje Evrope do Islandije. Hrbtenico Evrope si lahko predstavljamo kot energijski kanal, ki Sredozemsko morje povezuje z Atlantskim oceanom. Vzdolž kanala hrbtenice so nanizana energijska polja, ki jih lahko primerjamo s čakrami pri človeškem organizmu. Slovenija leži na občutljivi točki hrbtenice, preden se polje solarnega pleksusa (Srednja Evropa) prevesi na območje spolne čakre (Balkan).
Antični Grki so tako točko imenovali »onfalos«, popek sveta. V primeru Slovenije gre za popek Evrope, za točko kjer se nahaja izvir njene identitete. Severozahodna meja Slovenije dejansko predstavlja edino točko v Evropi, kjer se srečajo tri velike jezikovne skupine; romanska, germanska in slovanska. Namen geopunkturnega kroga Hologram Evrope je udejaniti omenjeno vlogo Slovenije in odpreti izvir evropske identitete kot blagoslov za vse evropske dežele in narode, tudi za Zemljo kot celoto.
Tako kot je v semenu drevesa vsebovano celotno drevo, tako so v Hologramu Evrope vsebovane temeljne razsežnosti Evrope kot celote. Poleg kozmogramov posameznih dežel oblikovanih v krogu, so na kamnih izklesani še kozmogrami za vodno vesolje Evrope (v obliki zaokroženega trikotnika), za evropske gore (v obliki šesterokotnika) in za pomembne vitalno-energijske centre (v obliki osmerokotnika). Znamenja v obliki kvadrata so namenjena preobrazbi nekaterih negativnih vzorcev, ki težijo Evropo.

Litopunktura
Metoda s pomočjo katere je nastal Hologram Evrope, je litopunktura, neke vrste akupunktura Zemlje, ki na osnovi resonance deluje znotraj morfogenetskih polj prostora. Ko pride do interakcije na ravni vitalnih sil in zavesti danega prostora (v tem primeru znotraj organizma Evrope), se sproščajo ustvarjalni vzgibi natančno vodeni s pomočjo tako imenovanih “kozmogramov”, posebnih znamenj izklesanih na litopunkturnih stebrih.

Projekt je omogočilo sodelovanje Mestne Občine Ljubljana in Društva za sožitje človeka, narave in prostora VITAAA iz Ljubljane.
Koncept Holograma Europe: Marko Pogačnik
Vodja projekta: Stanka Žabkar
Arhitektura: Jana Baraga
Postavitev kamna: Nebojša Lončar
Fotografije: Bojan Brecelj

Kozmogrami Holograma Evrope:

  • Dežele

Atlas

Atlas, Severna Afrika – Evropo spominja na prvobitne sile stvarjenja

Avstrija

Avstrija – navdihuje Evropo s kakovostjo prizemljene duhovnosti

Balkan

Balkan – presnavlja čustveno polje Evrope in s tem omogoča nastanek novega življenja

Belgija

Belgija – ozemljuje mentalne vzorce v čustvenem polju Evrope

Bolgarija

Bolgarija – napaja prostor Evrope z rajsko kvaliteto Zemljine notranjosti

Ciper

Ciper – žarči v prostor Evrope kakovost lepote, rojene iz božanske ljubezni

Ceska

Češka – graditi mostove med nasprotnimi poli evropske duše

Danska

Danska – energijskemu polju Evrope daje individualni svetlobni sijaj

Estonija

Estonija – naj živ stik z Boginjo vsega stvarstva zazveni po Evropi

Finska

Finska – omogoča spoj elementarne in vesoljske svetlobe na nebu evropske zavesti

Francija

Francija – splet čustev in razuma omogoča razcvet ustvarjalnosti

Grcija

Grčija – omogoča dostop do arhetipskega spomina Evrope

Irska

Irska – hrani spomin preteklosti in seme za prihodnost Evrope

Islandija

Isladnija – izvor sil, ki Evropi omogočajo vzpostaviti se kot celovit organizem

Italija

Italija – nagovarja toge strukture Evrope, naj se pridružijo plesu oblik, barv in kakovosti

Latvija

Latvija – spodbuja komunikacijo z elementarnim svetom Evrope

Litva

Litva – Evropi prispeva kakovost stabilnosti, izvirajoče iz središča Zemlje

Luksemburg

Luxemburg – Evropo spominja na prvotni smisel človekovega bivanja

Madzarska

Madžarska – prebuja v prostoru Evrope ženske kvalitete sobivanja in razigranosti

Malta

Malta – prebuja v Evropi zavedanje o svetosti življenja

Nemcija

Nemčija – Evropi sporoča, kako se da moč preobraziti v impulz ljubezni

Nizozemska

Nizozemska – preobraža gostoto elementa zemlje v zračnost prostora

Norveska

Norveška – omogoča prvinski stik med ženskimi in moškimi vrednotami Evrope

Poljska

Poljska – prevaja kvaliteto večne modrosti v življenjske trenutke

Portugalska

Portugalska – vzdržuje stik s prasilami Zemlje, ki Evropi vdihnejo življenjski zagon

Romunija

Romunija – spodbuja izliv ustvarjalnih sil iz globine Zemlje

Ruska planota

Ruska planota – dar modrosti odpira neštete možnosti, kako Božjo silo preoblikovati v materijo

Slovaska

Slovaška – naj moč besede prebudi vrline evropskih narodov

Slovenija

Slovenija – vzdržuje središčno točko Evrope, popek njenega širnega prostora

Spanija

Španija – ples preobrazbe omogoča sobivanje nasprotujočih si sil Evrope

Svedska

Švedska – informacije iz pra-prostora večnosti prevaja v oblike pojavnega sveta

Svica

Švica – Evropi prispeva kvaliteto razvnotežja med elementi vode in ognja

Turcija

Turčija – prelij dih etičnih kvalitet iz notranjosti Zemlje v tkivo civilizacije

Anglija

Velika Britanija – kulturno nadgradnjo Evrope povezuje z duhovnimi silami Zemlje

  • Centri

Avebury

Avebury, Velika Britanija – center komunikacije

Benetke

Benetke, Italija – kozmični srčni center

Bretagne

Bretagne, Francija – dihalni sistem Evrope

Evora

Tamera, Portugalska – zakladnica arhetipskih sil

Forres

Forres, Škotska – planetarni ravnotežnostni center

Immelsberg

Immelsberg am Chiemse, Nemčija – vitalno-energijski center Evrope

Kalemegdan

Kalemegdan/Beograd, Srbija – kronski sistem

Koln

Köln, Nemčija – vitalno-energijski srčni center

Kreta

Mesara/Kreta, Grčija – korenski center Evrope

Lendava

Lendava, Slovenija – interdimenzionalni portal

Odilenberg

Odilienberg, Francija – svetišče srčne moči

Podjuna

Podjuna, Avstrija – jin-jang sistem

povezava Zagreb Praga

povezava Zagreb – Praga

Rohn

Rhön, Nemčija – kreativna čakra

Turku

Turku, Finska – kompleks kozmičnih točk

  • Gore

Atlas

Atlas

Granpian Mountains

Grampian Mountains, Škotska

Grossglockner

Veliki Klek (Glossglockner), Avstrija

Mont Blanc

Mont Blanc

Monte Amiata

Monte Amiata, Italija

Olimp

Olimp

Pireneji

Pireneji

Snezka

Snežka, Češka

Triglav

Triglav, Slovenija

  • Vode

Atlantski ocean

Atlantski ocean

Bodensee

Bodensko jezero, Nemčija

Crno morje

Črno morje

Dnjeper

Dnjeper

Donava

Donava

Finska jezerska pokrajina

Finska jezerska pokrajina

Lago MAggiore

Lago Maggiore, Italija

Ljubljanica

Ljubljanica, Slovenija

Mediteransko morje

Mediteransko morje

Ren

Ren

  • Preobrazba negativnih vzorcev, ki težijo Evropo

nacionalizem

Preobrazba nacionalizma

racionalni egoizem

Preobrazba racionalnega egoizma

zemlja

Zemlja pripada Zemlji

zenska

Preobrazba nasilja nad žensko

zivali

Za sožitje z živalmi

  • Ljubljana

ljubljana 1

Omrežje zdravilnih točk na Grajskem griču

ljubljana 2

Interdimenzionalni portal v parku Tivoli

ljubljana 3

Ambrožev trg – kraj stika z duhovnim svetom

ljubljana 4

Gramozna jama – kraj sprave

ljubljana 5

Rakovnik – elementarna ljubezen Boginje

ljubljana 6

Identiteta Barja – zmaj in devica

ljubljana 7

Tromostovje – “Ljubljanski trikotnik”

 

Julija 2018 se je Hologramu Evrope pridružil še kamen posvečen Ukrajini:

Ukrajina kot država in prostor pomeni zares nekaj izjemnega in pozitivnega. Nanjenem območju se pretakajo zelo pozitivne energije. Zato so tudi na marmornatemu kamnu narisani znaki, ki predstavljajo vse štiri elemente: zrak, voda, zemlja, ogenj. Vse to je neločljivo povezano z Ukrajino kot zibelko civilizacije, na čigar ozemlju so nastajale številne umetnine. Na znaku je upodobljena tudi ribica in  zmaj, kar jo neločljivo povezuje s Slovenijo …