GEOPUNKTURNI KROG, POSVEČEN ELEMENTARNEMU SRCU EVROPE IN VLOGI MARIBORA V NJEGOVI CELOTI

Geopunkturni krog je ustvarila in Mariboru podarila Skupina za umetnost VITAAA pri Društvu za sožitje človeka, narave in prostora iz Ljubljane v sodelovanju z Umetnostno galerijo Maribor in Mestno občino Maribor, avgusta 2017.

Devet kamnov je iz tršega apnenca iz Beneške Slovenije (Cividale del Friuli/Čedad), sedem jih je iz pohorskega tonalita.

Zasnova: Simona Čudovan in Marko Pogačnik

Organizacija projekta: Andreja Borin za UGM; Marko in Marika Pogačnik, Katja Majer za VITAAA

Tehnični vidik postavitve je delo podjetja Nigrad, Maribor.

Geopunkturni krogi

Zemlja je izjemno modro in inteligentno bitje. Del naše narave je, da z njo govorimo in sodelujemo. Zemlja ni predmet, s katerim človeštvo lahko počne, kar hoče.

Davne kulture so z njo komunicirale s pomočjo ritualov, ki so jih prenašali iz roda v rod, in s postavitvijo megalitskih krogov. Ta vrsta dialoga se je z nastopom razumske dobe večinoma prekinila.

Vlogo tradicionalnih ritualov je zdaj prevzela umetnost. Na tej osnovi je namen geopunkturnih krogov ponovno razviti dialog človeškega rodu z Zemljo in njenimi bitji. So način ustvarjanja posvečenih prostorov v pogojih skrajnega racionalizma.

PREDSTAVITEV PROJEKTA GEOPUNKTURNI KROG V MARIBORU | 10.08.2017 | Mariborski mestni park | Foto: Sara Rezar

Jezik kozmogramov

Eden od načinov komunikacije z zavestjo Zemlje je zasnovan na večplastnih vizualnih znakih, kozmogramih. Oblike so v kamnu izklesane konkavno kot posodice. Sončna in lunina svetloba v njih ustvarjata gibanje. Tako nastane svetlobni lik sporočila, ki ga bitja Zemlje in Vesolja lahko občutijo.

Slovenija in elementarno srce Evrope

Geopunkturni krog v mariborskem Mestnem parku je posvečen določenemu vidiku evropskega organizma, razprostrtem okoli slovenskega prostora. Imenujemo ga »elementarno srce Evrope«.

Ajra Pogačnik je razvila pojem elementarnega srca. Z njim označujemo fraktal (hologram) srca Zemlje/Gaje, ki se pri človeku nahaja pod konico prsne kosti grodnice.Omogoča, da človeški srčni sistem niha usklajeno s srcem Zemlje, da je ustvarjanje in ustvarjeno v sozvočju z Izvorom Bivajočega. Elementarno srce razumemo torej kot portal med arhetipskimi (vzročnimi) razsežnostmi in utelešenim svetom.

Zemlja ustvarja in obnavlja življenjski in kulturni organizem planeta skozi tovrstna krajinska svetišča. Elementarno srce Evrope se razpira med Prekmurjem, Plitvicami na Hrvaškem, Benetkami v Italiji in Velikim Klekom v Avstriji. Pomembno vlogo pri tem imajo še Gorjanci, ki sodelujejo s Plitvicami, in Milštatsko jezero (Millstätter See) na avstrijskem Koroškem, ki je povezano z Velikim Klekom (Großglockner).

Kamni s kozmogrami utelešajo omenjeni sistem. (Glej risbo.)

Slovenija in kompozicija Modre Gaje

Slovenski državni grb, ki ga je leta 1991 oblikoval Marko Pogačnik, postavlja v ospredje tri osi slovenskega prostora. Izvirajo v osrčju Triglava. Bela, os celovitosti, se pretaka skozi Primorsko proti rtu Kamenjaku na vršičku Istre. Rdeča, kreativna os, vključuje Ljubljano in Dolenjsko do Rosalnic ob Kolpi. Črna, os preobrazbe, tke svojo pot čez Koroško do Prekmurja.

V zadnjem času se je v slovenskem prostoru zgodil bistveni premik. Zemlja je razkrila še četrto prostorsko os in njene ustvarjalne potenciale. Poteka diagonalno čez omenjene tri od Prekmurja do Beneške lagune. Imenovali smo jo »sistem Modre Gaje znotraj elementarnega srca Evrope«. Tvorijo ga krajinska svetišča, razprostrta v celotnem slovenskem prostoru. Utelešajo temeljne postaje na poti Gajinega ustvarjalnega procesa. Odlike, ki jih mogočna bitja narave negujejo znotraj svetišč, so darovi ženskega in moškega počela Stvarstva, arhitektov gibanja Vesolja, Zemlji, da jih vsak trenutek vdahne vsemu bivajočemu. (Glej opise ob kozmogramih.)

Hierarhijo lahko zanemarimo, pomembnejša je temeljna odlika.

MARKO POGAČNIK / GEOPUNKTURNI KROG | 26.09.2017 | Mestni park | Foto: Sara Rezar

Vaja za občutenje elementarnega srca

Fraktal (hologram) srca Zemlje/Gaje se pri človeku nahaja pod konico prsne kosti grodnice.

  • Da bi ga lahko doživel/a, si pomagaj z zgoraj opisanim modelom elementarnega srca. Plitvice sežejo v trebušno votlino, Veliki Klek v prostor srca. Prekmurje vzdržuje stik z izvorom vzročnega sveta za grodnico, Benetke pa pred njo, saj komunicirajo z utelešenim svetom.
  • Ko si v sebi vzpostavil/a kompozicijo elementarnega srca, opazuj in doživljaj, kaj se znotraj tebe dogaja.
  • Če želiš vzpostaviti stik z bitjem Gaje, razširi svoje zavedanje na območje, označeno z geopunkturnim krogom, kar pomeni na območje med Prekmurjem, Plitvicami, Velikim Klekom in Benetkami.