na temo: »Človek, prebudi se!«

Za postavitev svetovnega Geopunkturnega kroga v Preboldu smo se odločili zaradi edinstvene lokacije, ki jo zaznamuje Hom, ki je sveta gora nad Šeščami. Oblikovana je kot podolžen zmajev hrbet, ki žari s prasilami Zemlje. Stari narodi so jo obiskovali kot svetišče Matere Zemlje. V krščanski dobi je bila kronana z romarsko cerkvijo Marije Magdalene kot naslednice neolitske Boginje. V svoji notranjosti varuje vilinsko ljudstvo. Geopunkturni krog, ki ga je Skupina za umetnost VITAAA pod vodstvom Marka Pogačnika postavila v Preboldu, prebuja njene vrednote skupaj s kvalitetami prebujenega človeka.

 

Kaj so Geopunkturni krogi?

Namen geopunkturnih krogov je ponovno razviti pogovor med človeškim rodom in Zemljo ter njenimi elementarnimi bitji. Umetniško delo tak dialog omogoča.

Vsak geopunkturni krog je kolektivna stvaritev, ki jo sestavlja mnogo individualnih prispevkov. Pri izdelavi in postavitvi Geopunkturnega kroga je sodelovalo okoli 40 ljudi. Geopunkturni krogi so sestavljeni iz določenega števila kamnitih enot. Informacije, shranjene v mineralni zavesti kamna, omogočajo dotik (neke vrste akupunkturo) Zemljinega telesa. Komunikacija z zavestjo Zemlje poteka s pomočjo znamenj vklesanih v kamne, t.i. kozmogramov. Kozmogrami omogočajo komunikacijo s pokrajino in z bitji, ki nimajo fizičnih oči. Izklesani so na način, da ustvarjajo svetlobno sfero, ki jo bitja Zemlje in Vesolja lahko občutijo. To je razlog, da so oblike kozmogramov izklesane konkavno kot posodice, ki lovijo sončno in lunino svetlobo. Tako nastane svetlobni lik sporočila.

Zato smo za krog v Preboldu izbrali temo »Človek prebudi se!« Da bi se človeštvo spremenilo, je potrebno, da vedno več posameznikov znotraj sebe prebudi kvalitete, ki jih utelešajo posamezni kozmogrami Geopunkturnega kroga v Preboldu.