Geopunkturni krog ‘Točka miru’ sredi trgovskega centra BTC City.

Točka miru je krog, sestavljen iz 14-ih naravnih kamnitih stebrov. Postavile so ga sodelavke in sodelavci umetniške skupine Društva za sožitje človeka, narave in prostora VITAAA pod mentorstvom kiparja Marka Pogačnika in v sodelovanju z upravo BTC.

Koncept: Marko Pogačnik

Avtorji: Marko Pogačnik in društvo VITAAA

Postavitev: Marko Pogačnik, Nebojiša Lončar, Jana Baraga

Fotografije: Bojan Brecelj

bb-VitaaBTC09-D5-1267

Namen točke miru v BTC City
V zadnjem desetletju so povsod po svetu zrasli obsežni trgovski centri. Ljudje množično hitijo po nakupih in pri tem pogosto pozabijo na eno od osnovnih kvalitet, ki omogoča življenje, na notranji mir, na tišino biti. Namen TOČKE MIRU je vzdrževati jedro miru in center regeneracije za človeka in za Zamljo sredi nakupovalnega vrveža.

Kako je oblikovana
Točka miru je oblikovana kot “kamnit gozd”, sestavljen iz 14-ih megalitov, na katerih so izklesani kozmogrami. Kozmogrami so posebej za to priložnost oblikovana znamenja, v katerih so zapisani posamezni vidiki miru. Znamenja so oblikovana na tak način, da ustrezno kvaliteto miru sevajo v okoliški prostor. Megaliti so postavljeni tako, da lahko obiskovalec Trgovskega centra za trenutek stopi mednje in se na tak način umiri, poveže s svojim bistvom in se ozemlji. Točka miru je ekološki projekt. S svojo navzočnostjo kot “kamniti gozd” sredi urbane sredine Trgovskega centra, vrača obsežen prostor, ki je bil v teku urbanizacije naravi odtujen, v objem Zemljinega naročja. Princip je homeopatski: košček zemlje, na katerem “kamniti gozd” TOČKE MIRU stoji, je del Zemlje kot celote. Kamni so postavljeni tako natančno, da pridejo v resonanco z Zemljino celovitostjo in zato ne delujejo samo na dano točko, temveč tudi na širši prostor. Točka miru je ekološki projekt tudi zato, ker je narejen iz odpadnih kamnitih blokov, ki jih sicer v kamnolomu zavržejo – tudi zato je bila Točka miru lahko uresničena kot low-cost projekt. Financiran je bil v okviru razvojnih usmeritev družbe BTC.

Kompetence
Umetniška skupina VITAAA je s projektom Hologram Europe, ki ga je spomladi 2008 postavila v Ljubljani kot sodejavnik slovenskemu predsedovanju EU, dokazala, da je sposobna ustvariti tak ambient v kratkem času in z minimalnimi stroški.

Točka miru je bila postavljena v torek, 18. avgusta 2009 na področju med tržnico in Emporiumom, kjer je ohranjen zadnji košček izvirne krajine med dvema smrekama. Otvoritev bo predvidoma v drugi polovici septembra 2009.

Povabljeni ste, da stopite v kamniti gozd in doživite mir narave in vesolja.

1a,mir dar odpuscanja,MO
Mir kot dar odpuščanja (Majda Obreza)

1b,mir zavestno odr tekmo,SZ.bmp
Mir kot zavestno odrekanje tekmovalnosti (Stanka Žabkar)

2a,mir v zaupanju,SD.bmp
Mir v zaupanju (Simona Debenjak)

3a,mir dotik vecnosti,AP,NS
Mir kot stik z večnostjo (Ajra Pogačnik/Novica Šamara)

3b,mir nenavezanost,MK.bmp
Mir kot nenavezanost na karkoli (Martina Kafol)

4a,mir biti zasidran v srciki,VF
Mir – biti zasidran v srčiki biti (Vera Florjančič)

4b,mir svoboda biti,NL
Mir kot svoboda biti (Nebojša Lončar)

5a,mir v samouresnicitvi,KM

Mir v samouresničitvi (Katja Majer)

5b,mir tocka stvarstva,AO.bmp

Mir kot točka, iz katere izvira stvarstvo (Anamarija Orel)

6

6a,mir zacetek zacetka,MP.bmp

Mir kot začetek začetka (Marko Pogačnik)

6b,mir vsidran v not zemlje,MP

Mir, zasidran v notranjosti Zemlje (Marko Pogačnik)

6c,mir tocka med vdihom-izdihom,JB.bmp

Mir kot točka tišine med vdihom in izdihom (Jana Baraga)

7

7a,mir zivljenska radost,MC

Mir v občutenju življenjske radosti (Metka Čičerov)

7b,mir jasnost sredi zmede,MA

Mir –  trenutek jasnosti sredi zmede (Mojca Ažman)

8

8a,mir popolnega zavedanja,TS.bmp

Mir popolnega zavedanja (Tadeja Stegel)

8b,mir vecnost trenutka,MK.bmp

Mir kot večnost trenutka (Maša Kovač)

9

9a,mir eticna drza,SC

Mir kot temelj etične drže (Simona Čudovan)

9b,mir prvinska narava,ML.bmp

Mir izvirajoč iz prvinske narave vsakega bitja (Marija Ljubičič)

10

10a,mir polnost v praznem,JA.bmp

Mir kot polnost v praznem (Jelka Aljančič)

10b,mir notranja resnica,TP.bmp

Mir kot notranja resnica (Tatjana Pliberšek)

10c,mir vir zascite,MP

Mir kot vir zaščite (Marko Pogačnik)

11

11a,mir ravnotezje nasprotij,MP

Mir kot točka ravnotežja med nasprotji (Marika Pogačnik)

11b,mir med sodelavci mir,AP

Mir med sodelavci za mir (Ana Pogačnik)

12

12a,mir spokojnost duse,AG.bmp

Mir –  spokojnost duše (Alda Gerchi)

12b,mir v oceh zivali,NR.bmp

Mir v očeh živali (Neja Rojc)

13

13a,mir vsestranska skladnost,ZB

Mir kot vsestranska skladnost (Živa Baraga)

13b,mir med narodi,ljudstvi,MP

Mir med narodi in ljudstvi (Marko Pogačnik)

14

14a,mir vsemirje,UV.bmp

Mir vesolja – vsemirje (Urša Vidic)

14b,mir milosti,LJ.bmp
Mir milosti (Ljuba Južnič)

Projekt Točka miru, BTC Citiy, Ljubljana, 2009