DEŽELA OBILJA, LITOPUNKTURNI PROJEKT V OBJEMU KRKE IN SAVE

Deželo obilja SO SKUPAJ Z ZEMLJO USTVARILI člani Društva za sožitje človeka, narave in prostora VITAAA.

Predstavljamo vam čarobnost Dolenjske, ki nam jo Narava razodeva prav vsak trenutek življenja.

DIALOG ŽENSKEGA IN MOŠKEGA POČELA

Prostor plodne Dolenjske leži v objemu čudovitih rek; mogočne Save, rojene v trebuhu triglave gore in mirne, zelene Krke. Dežela obilja sije v slovenski prostor modrost dialoga med ženskim in moškim počelom Stvarstva: modrost procesa stvarjenja. Ta dar je temelj rojstva vseh lepot obilnega življenja.

RDEČA OS SLOVENIJE

V jeziku geomantije (ena od ved o večdimenzionalnosti prostora) je Dežela obilja del kreativne osi Slovenije. Ta se rojeva pod Triglavom, v Ajdovskem Gradcu, vključuje Ljubljano in se Zemlji vrne v svetišču Rosalnic. Dežela obilja in reka Krka v tem sistemu nastopita v fazi, ko se ideja prelije v utelešeni svet.

VODA, IZVORNA MOČ ŽIVLJENJA IN ŽENSKO POČELO

Žensko počelo je utelešeno tudi v Vodi. Dežela obilja je prežeta je z podzemnimi vodami, tisočerimi izviri in potoki, rekami Temenico, Raduljo in Mirno. Sava (litopunkturni krog v Sevnici njej posvečen, 2011) o njej govori gori Slovenije, imenovani Triglav. Krka pa jo povezuje z lunarnim svetom podzemnih voda na jugu. Svet Kolpe (obsežen krajinski litopunkturni projekt 2007) je Deželi obilja sestrska pokrajina, prostor čudežnosti arhetipskega sveta in prasil Zemlje. Brez tega mogočnega svetišča Narave ustvarjeni svet ne bi dihal v svoji popolnosti.

Ciklična narava ženskega počela se v Deželi obilja izraža skozi krajinsko svetišče Klevevža (reka Radulja in voda maternice življenja) in starodavne gore, Primskovega (Zemljina modrost o celosti – zdravju). Arhetip cikličnosti, dar matere življenja, pa v pokrajino tketa njeni starodavni vilinski bitji na Zaplazu in v Zijalu. Tako negujeta pretakanje in uglašenost vidnega in nevidnega, časa in večnosti, utelešenega in arhetipskega sveta s temeljnim zakonom Stvarstva.

ROJENICA ŽIVLJENJA, MOŠKO POČELO IN ČLOVEK

Zemlja je ustvarila in v dlani vilinskih ljudstev Krke in Save modro položila konstelacijo življenje navdihujočih in oplajajočih kvalitet. Podobna je hrbtenici, ki se pretaka od zmajeve Žužemberške skale in gore Lisec skozi Trebnje, do Vihra in mogočne pokrajine blizu sotočja Save in Savinje. V sistemu teh krajinskih svetišč, vedno vezanih na človeško kulturo, diha moško počelo, varno v modrosti Zemlje. Le z rojenico življenja uglašen, je namreč dejavni princip lahko moder varuh in soustvarjalec utelešenega sveta.

Sredi zaokrožene celote stoji mesto Trebnje. Sedem krajev tvori enega tovrstnih krajinskih svetišč Dežele obilja, kjer Zemlja ustvarja dialog in neguje odnos s svojim domom, Izvorom Življenja.

SKULPTURE V DEŽELI IZOBILJA: UMETNOST ŠEPEČE

Avtorji projekta predstavljamo, kar smo uspeli v dialogu z Zemljo prevesti v likovno podobo in kamen med leti 2007 in 2009. Skulpture smo postavili v krajino, na mesta, koder bitja Narave lahko negujejo celost in celovitost Dežele obilja. V pokrajini stojijo tudi zato, da bi podprli navdihujočo, zdravilno moč Narave in dialog človeka z Njo. Umetnost namreč ponuja možnost najčistejše oblike pogovora; eden njenih temeljev je intuitivno spoznanje, dar, ki ga je od Narave prejelo vsako bitje. Poglejte, v globoki tišini čutite, naj vam čisto srce šepeče. Zemlja v svoji večni ustvarjalnosti vsak trenutek išče načine bližanja … In morda lahko na svoj način vzljubite Deželo obilja.

SLOVENIJA ČUDEŽNA je knjiga, v kateri lahko izveste več o geomantičnem razumevanju širne Dolenjske in Slovenije kot celote. Avtor je Marko Pogačnik (VITAAA, Beletrina, 2018)

Dežela obilja v objemu Krke in Save

Društvo za sožitje človeka, narave in prostora VITAAA // Maja Kos // Občine / Trebnje, Šentrupert, Mokronog – Trebelno, Mirna Peč  // kamen: marmor iz Lipice // oblikovanje: Simona Čudovan, 2019 // foto: Bojan Brecelj, Urša Vidic, Simona Čudovan // raziskovanje in stvarjenje litopunkturnega projekta:  2007 – 2009