Predstavitev geomantičnih raziskav

Južno Pomurje smo raziskali v njegovi večdimenzionalnosti in se skušali približati bistvu posameznih krajev in dežele kot celote. Postavili smo litopunkturne kamne kot akupunkturne igle v pokrajini, da bi se postopno prebudila naravna moč dežele. Celotno delo je osnova za delovanje turistične cone Murania, ki obiskovalcem omogoča globji stik s pokrajino.
Pokrajina okoli tromeje ob reki Muri je v geomantični raziskavi zaokrožena celota, ne glede na državne meje. Raziskano območje je prostor preobrazbe.
Omenjeno področje si na energijski ravni prostora lahko predstavljamo kot spodnji del energijske hrbtenice Pomurja, ki teče od korenskega centra v Muriši, preko srčnega centra Lendava/Gosztola do kronskega centra na Srebrnem bregu Goričkega. Znotraj tega prostora se nahaja redek vitalno-energijski sistem, osnovan na močnem energijskem centru v globini Zemlje, ki ga imenujemo »notranje sonce«. Iz notranjega sonca v globini Zemlje se dvigujejo prasile Zemlje in napajajo energijske sisteme pokrajine.
Sem spada še večrazsežnostni portal v obliki trikotnika. Portal omogoča pogovor med različnimi dimenzijami prostora in časa. Omogoča tudi pojavljanje svežih sil in informacij, ki se v pokrajini najdejo kot otoki zdravilnih sil, imenovani tudi »otoki luči«. Otoki luči so mesta prepojena s kvalitetami duše Zemlje, ki so srčno brezčasnega značaja.
Posebno kvaliteto daje Lendavskemu prostoru obsežen srčni sistem. Iz zaledja Gosztole na madžarski strani meje pritekajo srčne prasile do srčnega centra pod gradom Lendave in se nato izlijejo širši prostor skozi enega od ogljišč omenjenega portala.

Po geomantičnih raziskavah smo večdimenzionalni prostor prebujali na petih delavnicah. Tako smo očistili in podprli povezovanje prostorov med mejami, mesti Lenti in Lendava, srčno os, pleksusni center, vodo, dihalni sistem, jin- jang centra, notranje sonce in interdimenzionalni portal.

Na 17 mestih stoje litopunkturni kamni, od tega 5 kamnov na madžarski strani in eden kamen na Hrvaškem.

Predstavitev krajev z litopunkturnimi kamni

 

Lenti Lenti 1
Z litopunkturnim kamnom v Lentiju v parku za občinsko stavbo je označen center ravnotežja na območju Muranije. Podobno kot ima človek v ušesu organ za ravnotežje, tako ima tudi pokrajina centre, s pomočjo katerih uravnava ravnotežje v prostoru.
Avtorja Marko in Marika Pogačnik

 

 

Gozstola 1Gozstola

V zaledju kraja Gozstola se nahaja obsežno območje, ki pooseblja prvinske sile srčnosti. To območje je izvir srčne kvalitete, ki preko srčne osi skozi Lendavo in Gaberje, napaja širše območje pokrajine. Kamen, ki  stoji pred cerkvijo v središču vasi, je posvečen tej kvaliteti.
Avtorica Katja Majer

 

Tornyszentmiklos 1

Tornyiszetnmiklos

Kamen s kozmogramom stoji na prostoru starodavnega svetišča, kjer so  predkrščanska ljudstva z obredi slavila radost bivanja na Zemlji in bila hvaležna za njene darove. Arhetipski prostor je povezan z notranjim soncem, starimi kulturami in z dihalno odprtino Panonskega morja v globini.
Avtorica Metka Čičerov

 

 

Sečisiget 1

Andrassy Szapary Kastely  (Secsisziget)

Andrassy Szapary Kastely stoji na točki, kjer je mogoče doživeti energijsko polje Panonske nižine.

kineziogram - predniki Sečisiget 1Poleg kozmograma se nahaja še manjše znamenje, ki označuje povezavo s svetom prednikov in zanamcev. Avtorja Marko in Marika Pogačnik

 

Nemesnep 1

Nemesnep

Nemesnep na Madžarskem je bil prepoznan kot središče vdiha, središče izdiha pa se nahaja v bližini kraja Vratišinec na Hrvaškem.
Avtorica Štefka Krkovič

 

 

Muriša 1

Muriša

Notranje sonce je energijski rezervoar prvinskih sil, ki izvirajo iz globin Zemlje na površje in napajajo energijske sisteme prekmurske pokrajine.kineziogram - prizemljitev Muriša 1

Dodatno izklesano znamenje na kamnu skrbi za ozemljeno delovanje tega kraja.
Avtorica Tatjana Pliberšek

 

Petišovci 1

Petišovci

V Petišovcih se nahaja eno od oglišč trikotnika Lendava-Gaberje-Petišovci. Ta trikotnik označuje eno od dveh energijskih vrat, skozi katere se slovenski prostor povezuje z različnimi ravnmi in razsežnostmi vesoljskega prostora.
Avtorja Marika in Marko Pogačnik

 

 

Copekov Mlin 1

Copekov mlin pri Mali Polani

Ta kraj je »otok luči«. Skozi srce se lahko posameznik zavestno vrne v lastno Celost – sprejme moč zdravljenja. Kozmogram je zasnovan tako, da vključuje nivoje, na katerih poteka ‘vračanje’ v Celost: telo, vitalno-energijska, arhetipska ter duhovno-duševna razsežnost.
Avtorica Simona Čudovan

 

Odranci 1

Odranci

Ob potoku Črnec je eden od »otokov luči«, ki jih rojeva interdimenzionalni portal. »Otok luči« aktivno pomaga pripravljenemu človeku pri njegovi osebni preobrazbi, uravnotežanju, iskanju celostnega bivanja, iskrenosti, srčnosti in resničnosti v vsakem trenutku življenja.
Avtorica Katja Majer

 

 

Bukovnica 1

 

Portal Bukovniškega jezera

Točko lahko primerjamo s tako imenovano “kronsko čakro”, energijskim centrom, ki se pri človeku nahaja na vrhu glave. Kozmogram predstavlja povezavo med kronskim centrom zgoraj (Sveti Vid/Bukovniško jezero), srčnim centrom na sredini (Gosztola/Lendava) in korenskim centrom tega prostora na območju same tromeje (Muriša) spodaj.
Avtorica Živa Baraga

 

Lendava park 1

Lendava v parku

Litopunkturni kamen v parku za Kulturnim domom stoji na sečišču dveh mogočnih energijskih tokov, ki zaznamujeta območje Lendave. Prvič gre za hrbtenico prekmurskega prostora, ki teče od tromeje čez Lendavo, Genterovce, Bukovniško jezero do Srebrnega brega na skrajnem severu Prekmurja. Drugič gre za energijski tok (tako imenovano zmajevo črto), ki izvira v Motovunu (Istra) in teče vzdolž južne meje Slovenije čez Snežnik, Rogatec in Lendavo naprej proti Lentiju. Kozmogrkineziogram - miselni vzorci park L 1am kaže sečišče obeh tokov in opozarja na kvaliteto preobrazbe kot temeljno kvaliteto Pomurja.

Malo znamenje je nastalo kot protiutež razumskim silam, ki zatirajo svobodo pomurskega prostora.
Avtorja Marko in Marika Pogačnik

 

Lendava grad 1

Lendava pod gradom

Litopunkturni kamen stoji na energijskem srčnem centru. Kozmogram ponazarja bitje srca. Spodbuja srčno povezanost, ki nastane skozi osvobajajoči čustveni objem, ko se sproži najglobje zaupanje v svobodo življenja.
Avtor Nebojša Lončar

 

 

Sv Trojica 1

Sveta Trojica

Točka svete trojice predstavlja tisto mesto, kjer je kodirana zavest o identiteti Pomurja. Tu obstaja močna povezava med duhovnim svetom in pokrajino ob vznožju Lendavskih goric. Kozmogram je posvečen principu trojstva kot enemu od temeljev bivanja na Zemlji in v vesolju. Na kozmogramu so trije vidiki bivanja (celovitost, kreacija in preobrazba) združeni v celoto.
Avtorica Živa Baraga

 

Genterovci 1

Genterovci

Vas Genterovci stoji na področju vitalno-energijskega centra, ki ga lahko primerjamo s solarnim pleksusom pri človeku. Deluje tako, da koncentrira življenjsko energijo in jo podobno kot sonce žarči v energijsko polje pokrajine. Takšen center je izvir življenjske moči in izobilja.
Avtorja Marko in Marika Pogačnik

 

 

Renkovci 1

Renkovci

V gozdnem gaju poleg vasi Renkovci je dom mnogih duhov narave, ki jih ljudsko izročilo pozna kot vile in škrate. Ta nevidna bitja predstavljajo zavest in dušo narave hkrati. Če se človek umiri, v gaju pri Renkovcih prav lahko začuti njihovo blagodejno prisotnost.
Avtorja Marko in Marika Pogačnik

 

 

Mura 1

Mura pri Dolnji Bistrici

Mura je mati holona, ki se v kozmogramu izraža na treh ravneh. Kot Boginja, prepoznana v lepoti in v njenem skladnem prepletanju s krajino. Njena zavest je nosilka razkošja življenja. Njene vitalno-hranilne sile pa so bogastvo njenega bistva.
Avtorica Marija Ljubičič

 

Sv Martin 1

Sveti Martin na Muri

Gre za center ženskih sil, to so kvalitete srčnosti, rahločutnosti, mehkobe, ki skupaj s centrom janga (severno od Mumorja na Madžarskem in predstavlja center moških sil) ustvarjata napetost, ravnotežje in medsebojno polarnost, srčne in mehke ter odločne in jasne polnosti življenja v prostoru.
Avtorica Jelka Aljančič

 

 

gaberjeGaberje

Ta kamen prav tako pripada interdimenzionalnemu portalu v trikotniku Gaberje–Petišovci–Lendava, ki omogoča prostoru in času, da se ‘razlijeta’ onkraj meja, ki jim jih je določil razum modernega časa. Odprejo se razsežnosti, ki človeka popeljejo v stik z večnostjo.
Avtor kozmograma Marko Pogačnik, izklesala Katja Majer.

 

 

Celovit uvid projekta je nastal pod vodstvom Marka Pogačnika. Pri oblikovanju in izdelavi kozmogramov je sodelovalo 12 geomantinj in geomantov pod mentorstvom Marike in Marka Pogačnik. Projekt je vodila Katja Majer. Uvodni tekst o projektu: Katja Majer. Povzetek za splet: Tatjana Pliberšek. Foto: Katja Majer, Živa Baraga.

Za povabilo k sodelovanju pri projektu se zahvaljujemo Razvojnemu centru Lendava in njegovi direktorici ge. Heleni Kramar. Zahvala tudi občini Lenti in županu g. Nogradi Laszlo. In nenazadnje hvala ge. Franki Balantič in ge. Dragici Tratnjek, ki sta sprožili idejo o kvalitetnejšem bivanju.