21. septembra 2021 smo praznovali 20. obletnico ustanovitve društva!

Društvo smo ustanovili ob prehodu v tretje tisočletje zavedajoč se, da doba patriarhalne vladavine nad Zemljo in vsemi nami, njenimi prebivalci, razpada. Ob ustanovitvi smo se zavedali, da kultura medsebojne srčnosti in ljubezni do vseh bitij Zemlje in Vesolja lahko postane resničnost samo pod pogojem, da ljudje kot posamezniki in kot resnici posvečene skupine soustvarjalno sodelujemo s Pan-Gajo, stvarnico Zemljinega vesolja in njenimi elementarnimi in duhovnimi svetovi – h katerim spada tudi svet naših prednikov in zanamcev.

Usklajeno s takim pristopom vodimo šolanje na področju stika z Zemljinimi geomantičnimi sistemi in njenimi elementarnimi ter duhovnimi bitji, pripravljamo delavnice na terenu in izdajamo knjige.
Zadnji dve leti poglobljeno sodelujemo z našim mednarodnim omrežjem LifeNet, kjer pripravljamo telepatske delavnice in tedenske meditacije.
Več o našem delu lahko najdete tukaj na naši spletni strani www.vitaaa.net, na strani založbe VITAAA pa sedaj lahko kupite tudi naše knjige.

Zadnji dve leti nas ne pesti samo Covid kriza. Hkrati opažamo, da preobrazba Zemlje in njenega holona prav v tem težavnem času napreduje z nesluteno obsežnimi koraki, kot da se čas namenjen preobrazbi civilizacije, merjeno po vesoljnih ciklih, izteka. Zato je toliko bolj potrebno, da vsaj peščica tistih, ki se zavedamo nastajanja novega, celovitega prostora in bivanja Zemlje še bolj zbrano in odgovorno med sabo sodelujemo, veseleč se vsakega koraka domačega planeta na poti v Novo.

Srčno vas pozdravljam skupaj s sodelavci Jelko, Mojco in Gregorjem,
Marko Pogačnik, predsednik


Precej časa je zorela ideja o ustanovitvi društva, posvečenega »celostni ekologiji, šolanju ljudi na zapostavljenih področjih znanja, političnim iniciativam pri varovanju življenja, umetnosti, ki je dejavna pri oblikovanju civilizacije, celostni znanosti in kulturi srca« je v nagovoru ob ustanovitvi društva poudaril Marko Pogačnik, akademski kipar in mednarodno priznan umetnik in geomant. Društvo za sožitje človeka, narave in prostora VITAAA je bilo ustanovljeno 21. septembra 2001.

Njegovo delovanje je posvečeno geomantiji in raziskovanju celostnih pogledov na življenje in bivanje, prebujanju občutljivosti in zavedanju o povezanosti nas samih z Zemljo in različnimi razsežnostmi prostora – torej medsebojnem sožitju. Društvo pomaga pri iskanju rešitev tako, da si prizadeva za harmonično združitev potencialov človeštva, narave in prostora. Z izobraževanjem ljudi vseh starosti prebuja okoljsko in etično zavest, vrednote in odnos, znanje in vedenje, ki so potrebni za kvaliteten celostni razvoj. Vključuje se v procese preoblikovanja odnosa do ustvarjalnosti, inovativnosti in umetnosti v luči sožitja med človekom, naravo in prostorom. Prizadeva si za krepitev vloge umetnosti kot dejavnika pri oblikovanju civilizacije, celostne znanosti in kulture srca. Sodeluje z mediji, kulturno-umetniškimi, glasbenimi skupinami in posamezniki, kulturnimi in javnimi delavci za promocijo javnih razprav o človeku, naravi in prostoru. V sodelovanju z javnimi ustanovami razvija poglobljeno vrsto turizma. »Človek gre na pot, da bi globlje spoznal svoje bistvo, se srečal z neznanimi razsežnostmi življenja, se učil. Turizem je zdravilen, če obiskovalec ni samo odjemalec, temveč tudi obdarovalec krajev katere obiskuje.«

Marko Pogačnik


Ime in znak

VITA pomeni življenje kot energijsko polje znotraj katerega se v interakciji srečujemo ljudje, narava in različne razsežnosti prostora.
VITAAA pomeni življenje na potenco, življenje kot izraz polnosti, sreče in izobilja kreativnih možnosti, ki nastane, če se potenciali človeštva in narave združijo v harmoničnem plesu zemeljskega vesolja.

Znak društva je kozmogram, ki ga je Marko Pogačnik oblikoval iz dveh aa-jev, ponazarja kozmos in zemljo povezana med seboj z mandorlo.


Pridružite se nam!

Kako? Z včlanitvijo v Društvo za sožitje človeka, narave in prostora VITAAA.

Vsi sodelavci v društvu delamo kot prostovoljci, za delovanje društva in za izvedbo nekaterih aktivnosti pa potrebujemo določena sredstva. Zato vas vabimo, da s pristopno izjavo oziroma plačilom članarine prispevate svoj kamenček k mozaiku delovanja društva.

Izpolnite prijavnico in plačilni nalog za plačilo članarine za tekoče leto, ki znaša 15 EUR.

ČLANSKA PRIJAVNICA VITAAA

vzorec plačilnega naloga

Vabimo vas, da se nam pridružite pri delu za skupno dobro, ki je hkrati tudi delo za osebno rast!