sestavil  Marko Pogačnik

Nujna meditacija

Izziv s katerim se trenutno sooča človeški rod je po eni strani povezan z ustvarjalnimi potenciali grla in po drugi z nevarnostjo vročine. Grlo kot izvir kreativne besede označuje človeško sposobnost ustvarjanja. Ustvarjanje lahko pomeni stvaritev miru in zdravja, lahko pa se prevrne v podžiganje spora in razdora. Čas je, da se človeško bitje prebudi k spoznanju, da smo ljudje od Gaje, Zemlje, dobili v dar sposobnost ustvarjanja, kakršno pozna le ona sama. Ker pa se ljudje večinoma ne zavedamo tega čudovitega daru in ne delujemo kot zavestna in ljubeča bitja, se najdejo tuje sile (od znotraj in od zunaj), ki nam zavidajo ta izjemen dar, ga spodjedajo in zlorabljajo za lastne namene, ki niso vpisani v Knjigo življenja.

Širna in močna skupnost mikrobov, stara kot življenje samo in modra, je sprožila alarm. Ali poslušamo, ali vemo zakaj – ali pa reagiramo s strahom? Naslednja meditacija lahko pomaga obrniti pot vodečo navzdol:

 

  • Bodi navzoč/a v Vesolju svojega bitja. Svojo pozornost usmeri k točki za grlom.
  • To točko glej kot zlat vozel, ki povezuje tenko zlato vrvico, po eni strani povezano s srcem Zemlje in po drugi z jedrom Vesolja. S svojo imaginacijo sledi obema vrvicama navzgor in dol in zagotovi, da bo točka njune povezave (vozel) postavljena točno sredi tvoje grlene sfere. Ta deloma sega v območje srca in deloma na območje glave.
  • Grleno sfero sestavlja nepregledna množica delcev v stalnem gibanju: celice, mikrobi, atomi življenja, fotoni luči, električni impulzi, drobci kamenin itd. Vsi ti delci bi se razkropili, če jih ne bi magnetično privlačila hladna svetloba Zvezde, ki smo jo prej srečali kot vozel, ki te povezuje z jedrom Zemlje in srcem Vesolja. Zakaj »hladna svetloba«? Svetloba zvezde je hladna (poglej zvezde na nebu!) ker je v resonanci z univerzalno resnico. (Topla je svetloba srca.)
  • Hladna svetloba zvezde se zrcali na vseh omenjenih delcih grlene sfere, pri čemer nastaja med njimi, ves čas v gibanju, geometrični vzorec, bogat z barvami in zvoki. Nekaj časa posveti temu dogajanju, da se vzpostavi popolni vzorec tvoje grlene krogle.
  • Potem nameni pozornost auri luči in barv, ki je med meditacijo nastala okrog tvoje grlene krogle, potem pa še okrog telesa. Razširi jo skozi človeški rod kot val miru in potem še kot budnico.

 

13.03.2020