Torek 31. avgusta ob 20.00

– to je telepatski del delavnice, ki sledi delavnici na terenu izvedeni 28.8.2021, z namenom, da delo poglobimo še z druge perspektive.


Telepatske delavnice se lahko udeležite tudi, če niste bili v soboto na terenu. Zanesite se na nas, ki smo kraje izkusili. Delavnica se v prvem delu odvija vzdolž podnožja visoke stene imenovane z ledinskim imenom Stara Baba – Baba je ljudski izraz za Boginjo – drugi del pa ob reki Vipavi.

Posameznim sekvencam sledite po svojem občutku, zato le-te časovno niso določene.


Uglasitev skupine 

 • Zberemo se za Ajdovščino ob izviru reke Hubelj, pritoka Vipave. 
 • Povežemo se kot skupina in ustvarimo varovalne membrane. 
 • Povabimo k sodelovanju bitja z območja okrog Velike Babe in pa prednike in zanamce človeškega rodu, ki želijo sodelovati z nami. 

Megalit nad izviri Hublja 

Predstavlja trtico tega, hrbtenici podobnega prostora ob vznožju Velike Babe, skozi katerega se bomo gibali med delavnico v prvem delu. Široki kvadratasti megalit je prvotno stal na enem svojih vogalov. 

 1. Spremeni ga v množico mineralnih delcev in ga pravilno postavi nad izvire. 
 2. Občuti ga v taki obliki, ko stoji na pravem mestu nad potoki izvirne vode. Ali zaznaš resonanco s svojo trtico? 

Preobrazit blokado JLA 

Jugoslovanska armada je prav tu ob izviru Hublja (med megalitom in uvodnim krogom) postavila močno postojanka tako, da je prekinila pretok prasil vode od izvira reke skozi verižico svetišč do zaključnega svetišča »Gorgone« in nazaj v reko Hubelj, ki je informacijo zbrano v svetiščih ponesla v Vipavo in naprej skozi dolino. 

Naredili smo odklop vojske in preobrazba njenih instalacij. Verižico svetišč pod Staro Babo smo povezovali z dihanjem tako da smo pod svetišči iz izvira Hublja vdihnili sile vodnega zmaja pod zemljo in izdihnili nazaj skozi zračni prostor. 

Uvodni krog megalitov 

 1. Postavi se tako, da so pete združene, prsti na stopalu pa narazen. Koleni sta se samogibno združili. 
 2. Občuti povezavo s svetom duše – s svetom prednikov in zanamcev. Ali obstaja tudi vez z elementarnimi bitji? 

Baba in Babec 

Zdaj smo prišli do osrednjega svetišča, ki ga lahko primerjamo s prostorom naših kolkov. Sestavljen je iz dveh megalitov visokih kot hiša. Med njima vodi s suhozidom utrjena slavnostna pot do bližnjega vznožja Stare Babe. Baba in Babec sta njena hči in sin. Romboidna oblika Babe stoji na enem vogalu. Poleg nje je manjši megalit kot njen sin. 

Oba megalita se da doživeti kot bitji sakralne poroke med vesoljnim ženskim in moškim počelom. 

 1. Postavi se med oba megalita tako, da si s hrbtom obrnjen/a proti steni Stare Babe, gledaš pa proti Vipavski dolini (ki leži vzporedno z verižico svetišč). 
 2. Dihaj horizontalno skozi središče svoje trebušne votline tako da prvi vdih vzameš iz globin Stare Babe (za hrbtom!) in izdihneš v prostor obeh megalitov in svetišč levo in desno od njiju. Potem vdih vzameš iz prostora obeh megalitov in izdihneš v Vipavsko dolino pred sabo. 
 3. Zdaj vdih potegneš iz Vipavske doline in izdihneš v prostor obeh megalitov. Potem vdih vzameš iz prostora obeh megalitov in izdihneš v smeri Velike Babe. (Po potrebi ponoviš.) 
 4. Zdaj občuti prostor sakralne poroke. 

Dolina oraklja 

Manjša dolina ima v sredini kvadraten megalit z vsekanim sedežem za vidko ali vidca. Okrog stoje močne skale. 

 1. Med Vesoljem in Zemljo teče nešteto subtilnih niti komunikacij. Vidka (videc) zna del teh niti pritegniti v svojo zavest in telo, jih začasno povezati med sabo in sporočilo prebrati – nakar jih spusti, da spet prosto tečejo naprej.  
 2. Tako je pokazala Dolina oraklja. Poskusi tak pretok občutiti v sebi. 

Skalna gomila obkrožena z megalitnimi skalami 

Je kraj kjer se sfera človeškega prostora prekriža v obliki portala s sfero »modrih vilinskih bitij« imenovanih tudi »elementarna bitja petega elementa«. Ta bitja so človeku ponudila pomoč pri prehodu skozi težavno obdobje planetarnih preobrazb. 

Angleščina loči med »Fairy« – bitje Elementa zraka in »Faerie« vilinskim podobna bitja druge vrste kot jih lahko srečamo tukaj. 

 • Občuti jih, da navežemo stike z njimi. 

Območje z ogradami 

Množica starih suhozidnih ograd pove, da so nekoč tukaj pasli drobnico. Vendar ima kraj starejšo zgodovino. Ajra je tak kraj imenovala »Vrtec elementarnih bitij«  – kraj kjer se elementarna bitja regenerirajo in ponovno rodijo. V notranjosti gore se zabubijo, tu zunaj med ogradami je kraj njihove brezskrbne igre in čakanja na novo nalogo v naravi. 

 • Vaja: bobnaj s prsti po grodnici in poslušaj kvaliteto prostora. 

»Gorgona« 

Gorgono imenujem široko ogromno skalo, ki leži nad vhodom v podzemlje. Pred vhodom je nasuta podolžna gomila iz kamenja, ki vhod v podzemlje deloma zastre. 

 1. Obrni hrbet vhodu v podzemlje in mu podaj roko čez hrbet.
 2. Dovoli, da te za roko potegne v podzemlje. 
 3. Predstavljaj si, da te v podzemlju nekajkrat čez glavo zavrti kot centrifuga.
 4. Kako občutiš, če se pri tem telo razstavi in na novo sestavi? 

Jama Kobeslovca 

Jama se nahaja ob reki Vipavi nasproti Ajdovščine. Njen vhod in sploh njeno okolje je obdano z megalitnimi skalami iz apnenca. Moj uvid pravi, da gre za okamnela bitja, ki utelešajo pravzorce Vipavske doline.  

 1. Tu se je naselil tujek podoben dihurju. Odklopi ga od sistemov Vipavske doline in izroči elementarnim bitjem, da ga ponesejo v eterično svetišče preobrazbe. 
 2. Okamnela bitja je potrebno prebuditi, da bodo lahko spet vzdrževala pravzorce Vipavske doline. Za to bomo peli na način, ki se imenuje »cviljenje« v izvirnem pomenu te besede. S »cviljenjem« domače izročilo imenuje vilinsko petje za katerega so značilni nenavadno visoki toni. 
 3. Po petju občutite prenovljeno kvaliteto prostora. 

Zaključek 

Vipavska dolina je del kompozicije štirih krajinskih vreten (rombov, mandorl, dolin), ki so se prebudile v naši zavesti v zadnjem času. So ženski pol Triglavski pokrajini in trem osem Slovenskega prostora, ki tam izvirajo. 

Štiri doline – mandorle: 
 • na jugu Kolpska dolina s Kolpo (vključno z območjem Čabra) 
 • na vzhodu Dolenjska mandorla s Krko (vključno s Klevevžem) 
 • na severu Ljubljansko barje z Ljubljanico (vključno z Nunskim vrtom) 
 • na vzhodu Vipavska dolina z Vipavo (vključno z dvojico Pekel/Paradiž) 

(Klevevž, Nunski vrt in Pekel/Paradiž že poznamo iz lanske telepatske delavnice.)

Zaključek oblikuj po svoje, se zahvali za pomoč bitjem teh krajev in prosi, da z delom, ki smo ga začeli po svoje nadaljujejo. 

Če je krajev preveč za en večer, lahko izbereš, kam želiš ponovno potovati – ostale lahko obiščeš drugič. 

Kraje nam je pokazal Matej iz Budinov, delavnico je pripravil Marko iz Šempasa, oba iz Vipavske doline. 

Na terenu je bila izvedena 28.8.2021