NEDELJA 18. oktobra od 20.00 do 22.00

Vodil jo bo Marko Pogačnik. Imejte pri sebi uro, da boste lahko sledili programu, program natisnite ali ga imejte ob sebi na računalniku. Kraj od koder boste delovali si prosto izberite.

Ni dvoma o tem, da se je Slovenija letos znašla v izjemno težavnem položaju (tako kot domala ves svet).
V takem trenutku jo je treba nagovoriti v njenem bistvu, da je ne zgubimo kot svobodne dežele svobodnih bitij, vseh, ki jo naseljujemo na različnih ravneh bivanja.
S tem namenom se bomo posvetili geomantskemu sistemu, točneje, obsežnemu krajinskemu svetišču, ki je osredinjeno v slovenskem prostoru, sega pa tudi na ozemlja sosednjih držav Hrvaške, Madžarske, Avstrije in Italije. Opisan je v knjigi Slovenija čudežna.


Krajinsko svetišče je zgrajeno okrog Modre osi, ki sega od Panonske nižine do Beneške lagune. Zakaj Modra os? -zato, ker se razlikuje od treh osi slovenskega prostora (bele, rdeče in črne), ki izvirajo iz Triglava in označujejo krajinsko svetišče Slovenije nastalo v zadnjih tisočletjih na osnovi neolitskega izročila.
Krajinsko svetišče Modre osi je del bodoče, zdaj nastajajoče Zemlje in je hkrati mnogo starejše. Leži na hrbtenici Evrope in je osrednji del njenega elementarnega srca, segajočega od Plitvic na Hrvaškem do Velikega Kleka (Grossglockner) na avstrijskem Koroškem.
Krajinsko svetišče Modre osi je sestavljeno iz štirih vreten (rombov), ki se med sabo prekrižajo. Na križiščih obstajajo večrazsežnostna vrata (portali), ki vsebino enega romba prevajajo v naslednjega.
Na delavnici bomo potovali od enega vretena (romba) do drugega, od Panonske nižine do Beneške lagune in pri tem občutili njihove kvalitete in njihovo vlogo v celoti. Preobraziti bo treba nekatere zapreke postavljene na pot.


Prosim, da besedilo preberete že prej, da se boste dovolj hitro znašli pri predlaganih vajah. Natisnite si priloženo risbo kot kažipot.

Modra os Slovenije
20.00 do 20.10 Uglasitev skupine
 1. Poglobimo se v občutenje našega kroga, ki se pravkar oblikuje in povabimo vanj bitja drugih razsežnosti, ki skrbijo za prostor s katerim bomo delali.
 2. Potrebno je oblikovati svetlobno kroglo, sestavljeno iz finih membran, v kateri bomo potovali vzdolž Modre osi. Krogla je hkrati naša zaščita, ki nas varuje pred vdori sil in bitij, ki si prisvajajo prostor med Panonskim morjem in Beneško laguno, čeprav nimajo pravice izkoriščati njegovih bogastev.
 3. Če med potjo naletite na oviro, ki vas ne pusti naprej, pojte samoglasnike.
20.10 20.20 Panonsko “morje” in Prekmurje

V posodi Karpatov leži nekdanje Panonsko morje, ki ga je zasul pesek – zdrobljeno gigantsko gorovje, ki je nekdaj stalo na današnji češki granitni plošči. Goričko in Lendavske gorice so del obrobja Panonskega morja. Središče tega širnega območja je Blatno jezero kot ostanek Panonskega morja.
Ne pozabite na naše kozmograme izklesane med Lendavo in Lentijem na Madžarskem.

 1. Bivše morje primerjam s trtico pri hrbtenici. Je izvir prvinskih sil izvirajočih iz jedra Gaje.
 2. Predstavljaj si, da stojiš na robu tega bivšega morja, s hrbtom obrnjen/a proti njemu.
 3. Morje ima kvaliteto prvinskega kaosa v katerem plešejo hkrati vsi elementi, ki sestavljajo svetove Zemlje.
 4. Usmeri tok prasil skozi portal Slovenskih goric. Ta se nahaja med Ormožem in Ljutomerom, z Jeruzalemom na sredini med njima.
 5. Ko prasile kaosa stečejo skozi portal Goric se iz kaosa preobrazijo v kozmos.
20.20 20.30 Štajerska, dežela grala: Podravje z Mariborom, Ptuj, Kozjansko

Gral je simbol procesa pri katerem bitja Zemljine modrosti in angelska bitja vesolja soustvarjajo pravzorec življenja – v našem primeru pravzorec širšega slovenskega prostora in življenjskih tokov v njem.
Leta 2017 smo ta pravzorec izklesali v obliki geopunkturne kompozicije, ki stoji v Mestnem parku v Mariboru.

 1. Zavej se prostora v vzročnem zaledju svoje trebušne votline.
 2. Podoben je krogli segajoči na eni strani do Maribora in na drugi do Kozjanskega.
 3. Znotraj te krogle se pokončno vrti kolo procesa, pri katerem sodelujejo bitja Zemljine modrosti in angelska bitja vesolja, ko ustvarjajo pravzorce življenja.
 4. Predstavljaj si, da kolo na Kozjanskem izgine v podzemlje, se v Mariboru spet pojavi iz Zemlje in nad Ptujem doseže svojo najvišjo točko – zenit.
 5. Stojiš v smeri naše poti in pošiljaš pravzorec vzdolž Modre osi proti Beneški laguni.
20.30 20.40 Celjska kotlina skupaj z Dolenjsko in Koroško prvič

Zdrsnili smo skozi portal Žič in se znašli v širnem prostoru, kjer smo izklesali kozmograme za vse tri imenovane pokrajine: v Šeščah pri Celju (Človek, prebudi se), litopunkturni projekt »Dežela obilja« na Dolenjskem in tudi okrog Pece na Koroškem.
Ampak glej, Celje nas ne pusti naprej.
Ko sem iskal razlog za zaporo poti, se je pogled odprl v globino pod Celjem. Tam vidim, da tri zvezde s celjskega grba leže poteptane v blatu. Magija dunajskega dvora, ki je Celjske grofe, ki bi morali naslediti Habsburžane na prestolu Rimsko-nemškega cesarstva, oropala vseh treh sinov? Tragika je ta, da so bile posledično s to magijo umazane tudi zvezde na grbu Republike Slovenije

 1. Vidim, da se na celjskem naredi gnojna bula. Skupina se postavi okrog.
 2. Zmaj Alp prihiti pod Zemljo od severa in preobrazi moč magije.
 3. Mi se sklonimo in zvezde Celjskih dvignemo iz blata visoko v zrak.
 4. Sveti kraji med Krko in Savo – hvaležni, da smo tam izklesali kozmograme – prihitijo in zvezdam vrnejo sijaj.
 5. Mi jih takšne sijajne postavimo na grb v dvorani Državnega zbora, nakar zasijejo na naših osebnih izkaznicah in na vseh dokumentih RS.
20.40 20.50 Celjska kotlina skupaj z Dolenjsko in Koroško drugič

Ko smo prestopili portal Žič smo se znašli na vratih rojstva.
Preden se lahko resničnost utelesi je potrebno njen pravzorec (matriko) oživiti:
V vretenu Celja delujejo deve – rojenice, ki pravzorec stvarjenja obdarijo s potrebnimi vrednotami, brez katerih bi bila dežela bosa in lačna.
Imenovali bomo 9 rojenic slovenskega prostora, vi pa vsako od devetih kvalitet v obliki valov pošljite skozi celotni prostor.

Rojenice na Koroškem darujejo širšemu prostoru Slovenije:
Stik z onostranstvom
Cikličnost življenja
Moč vstajenja


Rojenice na Celjskem darujejo:
Posvečenost resnici
Čistost namena
Samo-spoznanje

Dolenjske rojenice darujejo:
Življenjska radost
Srčnost
Dobrota

20.50 – 21.00 Odmor
21.00 21.10 Trojanska vrata

Trojanska vrata vodijo iz Celjske v Ljubljansko kotlino. Ime imajo po prelazu Trojan. Sestavljena so iz štirih podolžnih zmajevih hrbtov, ki potekajo v smeri od Celjske proti Ljubljanski kotlini (Veliki Rogatec, Menina, Kozjek, Obsavsko hribovje). Vmes tečejo tri doline po katerih se sile ene kotline pretakajo v drugo (Tuhinjska dolina, pa dolini Radovne in Save). Te tri doline lahko primerjamo s tremi energijskimi kanali hrbtenice, ki jih jogijsko izročilo imenuje Ida, Šušuma in Pingala.

 1. Predstavljaj si, da ležiš v pokrajini tako, da je glava na celjskem, s podplati pa se dotikaš Grajskega hriba v Ljubljani.
 2. Zdaj občuti kako trije imenovani tokovi prosto tečejo vzdolž tvoje hrbtenice v Ljubljansko kotlino.
21.10 21.20 Ljubljanska kotlina z Notranjsko in Gorenjsko

Na našem potovanju smo prispeli na območje utelešenja. Ljubljanska kotlina z Gorenjsko in Notranjsko hrani vsa orodja Gaje potrebna za uresničenje življenjskih pojavov in pokrajin:
Tu so žarišča štirih Elementov združena v petem Elementu, osredinjenem v ljubljanskem Grajskem hribu.
Ljubljanica uteleša s svojimi 7 inkarnacijami ciklično počelo bivanja.
Prostor zaokroži vertikalna os, ki povezuje Gajino podzemlje, srednji svet utelešenja in zgornji svet prednikov in zanamcev. Ta navpična os teče skozi bivši Nunski vrt sredi Ljubljane, kjer je shranjen pravzorec slovenskega prostora kot rajskega vrta Gaje. Glede na to , da je v novejšem času okrog Nunskega vrta nastalo državotvorno središče Slovenije (parlament, vlada, Cankarjev dom, predsedniška palača) se mu je treba posebej posvetiti zdaj, ko je država v krizi.

 1. Predstavljaj si, da stojiš v osrčju nekdanjega Nunskega vrta (danes Trg republike).
 2. S podplati se dotikaš svetlobnega stebra, ki raste iz jedra Gaje. Občuti ta dotik stebra in svojih podplatov.
 3. Iz gornjega sveta se spušča svetlobni steber do plašča tvoje aure – tako visoko kot lahko dosežeš z rokami.
 4. Občuti glas prednikov, ki zveni v stebru – prednikov, ki poznajo izkušnje slovenskega prostora že iz daljnih dob pred naselitvijo Slovanov.
 5. Združi dotik Gaje in zvok prednikov v svojem elementarnem srcu .
 6. Širi izkušnjo vodoravno skozi vodno telo Slovenije in naprej do Plitvic in Velikega Kleka.
21.20 – 21.30 Portal Nanosa in Vipavske doline

Portal Nanosa in Vipavske doline je drugačen od drugih treh. Skozenj se da priti z ene ali druge strani. Vhod s strani Ljubljanske kotline varuje Nanos. Vhod iz strani Benetk pa omogoča Vipavska dolina. Namen tega portala bomo bolje dojeli, če se mu približamo s strani Beneške lagune torej po Vipavski dolini.
Če se portalu Nanosa približamo iz smeri Benetk, se zavemo, da je naslednji korak na poti stvarjenja prostora posvečen vprašanju, kako na Zemlji ustvariti kulturo, ki bi bila uglašena z Gajo (stvarnico zemeljskih prostorov), s Panom (varuhom utelešenih evolucij Zemlje) in s pravzorcem človeškega bitja ter zvezdnimi ritmi vesolja – imenujem jo »geokultura«.
Vipavska dolina je resonančni prostor, ki omogoča takšno štiridelno uglasitev. Nekdaj jo je pokrivala kraška apnena plošča tako kot Kras na eni in Trnovsko planoto na drugi strani. Pri Zemljinih premikih je ta zgrmela v globino in Vipavska dolina je danes brez pokrivala – ne more dovolj dobro delovati kot resonančni prostor.

 1. Predstavljajte si, da vsi udeleženci delavnice stojimo na različnih krajih Vipavske doline. Nad nami je (manjkajoči) kraški pokrov.
 2. Podaljšajte svojo postavo kot velikanke in velikani tako da na glavah (kot kariatide na Akropoli) nosimo kraški pokrov.
 3. Zdaj ko podpiramo svod Vipavske doline, pojmo samoglasnike na ves glas – glasno prosim!
 4. S tem bomo stopnjevali resonančno sposobnost Vipavske doline, da bo v njej lahko zadonel navdih mojstrov in mojstric človeške evolucije, ki se zavzemajo za napredovanje človeštva na poti k zgoraj opredeljeni kulturi – med njimi sta nam dobro poznana dvojica Sofija in Krist(us).
21.30 – 21.40 Od Benetk skozi vrata Nanosa

Benetke sem pred letom dni na novo odkril. Opazil sem, da so postavljene na enem tistih močno varovanih krajev, kjer Gaja hrani semena za bodoči razvoj zemeljskega vesolja – danes je aktualno seme bodoče geokulture na Zemlji.
Da bi Slovenijo podprli na poti skozi obstoječe krize je potrebno seme bodoče večrazsežnostne Zemlje prenesti skozi Vipavsko dolino in skozi portal Nanosa v Ljubljansko kotlino in nazadnje na nekdanji Nunski vrt, kjer naj kali.

 1. Zdaj se obrnemo tako, da so Benetke (točneje: Venetke) za našim hrbtom, pogled pa je usmerjen mimo Nanosa proti Ljubljani.
 2. Stopite korak nazaj, da se znajdete sredi Benetk. V rokah držite seme bodočega prostora Zemlje, skrito v dvodelni lupini.
 3. Lupino razprite in si predstavljajte, da kroglica semena poleti mimo Nanosa in pade na eno od gredic Nunskega vrta v Ljubljani ter ponikne v zemlji.
 4. Potem se enkrat obrnite okrog svoje osi. Ko ste se vrnili na svoje prvotno mesto poglejte na tisto gredico Nunskega vrta: prvi kalček novega življenjskega prostora je živ in zelen pokukal iz Zemlje.
 5. Zahvalite se in veselite se! Bodočnost Zemlje, njenih bitij in človeštva tudi je zagotovljena.
21.40 – 21.50 Zaključek
 1. Povežimo krajinsko svetišče Modre Gaje od Panonske nižine do Beneške Lagune, pa od Plitvic do Velikega Kleka v celoto.
 2. Ogrejmo ga v svojem srčnem prostoru, občutimo ga.
 3. Zahvalimo se vsem bitjem tega prostora, ki zanj skrbijo in ga oživljajo onkraj človeške nevednosti.

Zahvaljujem se vsem sodelujočim, tudi Simoni ki mi že od »Slovenije čudežne« naprej pomaga občutiti in vedno bolje dojeti svetišče Modre Gaje na slovenskih tleh in vas srčno pozdravljam, Marko Pogačnik

3 Comments

 1. POROČILO O TELEPATSKI DELAVNICI ZA SLOVENSKI PROSTOR
  18.10.2020, Marko Pogačnik

  Pri prehodu iz območja Panonskega jezera skozi portal Slovenskih goric sem videl to, da se ustvarjalni kaos pri prehodu skozi portal (membrane prehoda) na drugi strani membran pojavi kot kaplja najbolj čiste studenčnice.

  Kolo, ki se suče med Kozjanskim in mariborskim se skozi moje telo prenese v območje pred telesom in se pri tem prehodu oblikuje v pravzorec življenja na Zemlji pri katerem najdejo svoja mesta vsi svetovi in bitja, ki Zemljo naseljujemo.

  Celjsko – Trem celjskim zvezdam vrne sijaj to, da jih dvignemo v nebo in se dotaknejo svojega mesta na nebesnem svodu.
  Celjska kotlina skupaj s Koroško in Dolenjsko – pri imenovanju devetih vrednot SLO prostora slišim v ozadju petje treh angelskih zborov.

  Trojane – štirje zmajevi hrbti se pokažejo kot usmerjevalci, ki omogočajo pretok skozi krajinska vrata v eno ali drugo smer.

  Ljubljanska kotlina, Gorenjska, Notranjska – ustvarjalno sposobnost tega osrednjega prostora na Modri osi je omogočena z gibanjem zmajev štirih Elementov plus petega (Zelenci, Kolpa, Nanos, zmaj Trojan in peti: Grajski hrib v Ljubljani z zmaji štirih Elementov obdajajočih ljubljanski prostor.)

  Z vilinsko razsežnostjo Vipavske doline se najprej znajdem pod Zemljo, med petje se dvigne visoko in je treba še uravnotežit med obema skrajnostma.

  Seme Benetk – sejanje na Nunskem vrtu se dogaja slavnostno. Vznikne cela njiva rajskih rastlin in sicer podolžno, od Nunskega samostana do Cankarjevega doma.

  Marko Pogačnik

Comments are closed.