ponovitev v torek, 27.7. ob 8h zvečer

Pripravil Marko Pogačnik, ki s skupnostjo v Findhornu na Škotskem sodeluje od leta 1971.

Med Markovim predavanjem skupnosti v Findhornu 25.6.2021 je bil povabljen pripraviti telepatsko delavnico za tiste, ki žele izkusiti globlje razsežnosti širše pokrajine Findhorna in pomagati preseči položaj, ki je nastal po tem, ko sta bila letos pomladi požgana izvirno svetišče in center komune s kuhinjo in prostori za delavnice vred.

Program natisnite in ga imejte pri sebi, da boste lahko delovali uglašeno ali ga imejte na zaslonu računalnika ali telefona


9.00 – 9.10 Uglasitev skupine

 1. Bodi ozemljen/a v svojem srcu in telesu in občuti navzočnost skupine, ki vključuje tudi elementarna, angelska in duhovna bitja, ki sodelujejo z nami. Čeprav smo razkropljeni po svetu smo povezani v znamenju naše ljubezni do Gaje in soodgovornosti za življenje na Zemlji.
 2. Nadalje bomo ustvarili prostor za našo delavnico obdan s finimi membranami, ki nam omogočajo soustvarjanje in nas varujejo pred vmešavanjem od zunaj. Občuti hvaležnost ker nas membrane varujejo pred dejavnostjo proti-sil, ki lahko blokirajo pot miru in zemeljskega stvarstva.
 3. Predstavljaj si spiralo, ki se dvigne iz zemlje in nas dvigne na raven ustvarjalnega časa, ki ni podložen omejitvam linearnega časovnega reda.
 4. Če se ti med delavnico zgodi, da ne moreš naprej ali izgubiš stik s skupino uporabi petje samoglasnikov ali drugih tonov, da se prebiješ naprej. Lahko se tudi vrneš v krog, ki smo ga ustvarili in se domisli, da te skupina podpira.

9.10 – 9.30 Izkušnja območja okrog Lagune Findhorna

Tako imenovani »Findhorn Zaliv« je v resnici tipična laguna, kjer se sladka voda reke Findhorn meša s slano vodo Atlantika. Gledano na globlji ravni, se tam elementarna in pod-elementarna (zmajeva) bitja reke srečajo s podobnimi bitji in silami Atlantika shranjenimi v mogočnih sipinah imenovanih »Dunes«. Findhorn komuna stoji na starejšem sloju teh sipin. Elementarna in pod-elementarna bitja utelešajo prvinske ustvarjalne sile Gaje. (Glej risbo na koncu besedila!)

 1. Predstavljaj si, da je voda v Laguni mirna. Postavi se na površino vode sredi Lagune. Naredi previdno nekaj korakov po vodni površini. Občuti subtilno navzočnost vode pod podplati. (Ne boj se, nog ne boš zmočil/a!)
 2. Potem se obrni proti izlivu reke Findhorn in občuti elementarno moč reke, ko se ta dotakne tvojega srčnega območja.
 3. Še vedno stojiš na vodni površini lagune, vendar se ne smeš obrnit. Elementarno silo oceanskih sipin občuti s hrbtom.
 4. Za nekaj trenutkov utelešaj točko srečanja med prvinskimi (zmajevimi) silami reke in oceana. Sčasoma sta (ob človeški brezbrižnosti) izgubila medsebojni stik in njun ustvarjalni ples je zamrl.
 5. Če je potrebno poj vokale ali pleši na vodni površini, da spodbudiš njuno medsebojno delovanje. Ustvarjalni ples njune prvinske (zmajeve) sile omogoča območje Findhorna kot kraj prepojen z močnimi ženskimi vrednotami – oboje, reka in ocean sta vodni stvaritvi!
 6. Zavedi se, da so Cluny Hills v daljavi poravnani s središčem Lagune.
 7. Občuti pretok energije med obema.

9.30 – 9.50 V podporo planetarni vlogi Cluny Hills

Cluny Hills so sestavljeni iz sedmih gričev razmeščenih okrog globoke vdolbine imenovane »Helga’s Hollow«. Helga ali Helle je nordijsko ime za Gajo. Vdolbina je vir njenih idej in ustvarjalnih moči. Vsak od sedmih gričev je žarišče določenega vesoljnega navdiha, v tem primeru simbolično izraženega tako, kot da gre za vpliv enega od sedmih klasičnih astroloških planetov, pri katerih sta vključena tudi Luna in Sonce. Cluny Hills je kraj, kjer se modrost Gaje povezuje s sedmimi vrstami vesoljnega navdiha. Prvotno so imeli griči kot stvarjenje vilinske Sidhe civilizacije popolno obliko polkrogel postavljenih na kraj obširnega ravnotežnostnega sistema Zemlje.

 1. Postavi se globoko dol v sredino Helline vdolbine. Zdaj stojiš v sredini navpičnega energijskega stebra izvirajočega iz jedra Zemlje. (Poglej risbo na koncu besedila!)
 2. Zavedaj se in občuti pretok Gajinih sil, informacij in ljubezni gor in dol po stebru.
 3. Potem se zavedi, da si obkrožen/a s sedmimi griči, ki so imeli obliko polkrogel, preden jih je izmaličila tisočletna erozija. Skupaj se bomo potrudili obnoviti njihovo izvirno podobo. Nekoliko jih bomo privzdignili ker so pregloboko zdrsnili v materijo in zato ne morejo dovolj dobro opravljati svoje vloge v sistemu.
 4. Napravi z rokama gesto kot da ju vtakneš pod kompozicijo sedmih polkrogel in si predstavljaj, da jih vsi skupaj nekoliko dvignemo od tal. Za pomoč prosi mogočna bitja, ki sodelujejo na naših telepatskih delavnicah.
 5. Opazuj in občuti, kako se polkrogle Sedmih Gričev preobražajo v svetlobne krogle, se začnejo premikati in morda tudi plesati okrog navpičnega stebra znotraj katerega stojiš.
 6. Predstavljaj si, da nekaj vode iz Lagune razporediš pod sedmero sfer, da bodo sedle na mehko, ko jih spet spustiš na njihova prava mesta. (Ne pozabi potegniti rok nazaj k sebi!)
 7. Zavedaj se vloge Cluny Hills, Lagune Findhorna in pokrajine Morayshire v okviru organizma Evrope. Vzdolž hrbtenice Evrope utelešajo osrednji del geomantičnega »tretjega očesa«. Razširi po planetu sporočila, ideje in inspiracije nastale v zadnjih 60h letih v Findhornu, kar odgovarja geomantični vlogi »tretjega očesa«.

9.50 – 10.00 Privošči si kratek odmor.

10.00 – 10.10 Čiščenje tujih sil in mentalnih projekcij na področju Cluny gričev in skupnosti v Findhornu

Med desetletji delovanja za dobro Zemlje in človeštva se je na Findhorn naložilo mnogo različnih pričakovanj in projekcij. Zelo verjetno mnoge med njimi niso v skladu z globljim namenom kraja in tudi z razvojnimi procesi tamkajšnje skupnosti ne. So ovira na poti sprememb, ki se tam dogajajo.

 1. Predstavljaj si, da očiščujoči dež ne pada z neba, temveč se vodne kaplje v množicah dvigajo iz notranjosti Zemlje. Opazuj in občuti njihovo vstajanje iz globin Gaje po vsej pokrajini.
 2. Ko kaplje padajo nazaj na Zemljo prinašajo s sabo vse lažne projekcije in ideje in jih vodijo globoko v Zemljo k očiščenju v mineralnih slojih planeta.
 3. Zdaj opaziš črn trn, ki se od Lagune približuje Cluny gričem, jih prekolje na dvoje in na ta način zavira njihovo služenje Gaji in človeštvu. Predstavljaj si, da trn izdereš in ga izročiš angelom preobrazbe, da energijo zamrznjeno v trnu sprostijo in jo vrnejo v vesoljno zakladnico življenjskih sil.

10.10 – 10.30 To pomlad je ogenj v Findhornu uničil izvirno svetišče in zgradbo njihove skupnosti (Community Centre)

Zemlja je s svojimi svetovi in razsežnostmi vpletena v vesoljni proces preobrazbe. Kot pri vseh postopkih preobrazbe sta na delu dve nasprotujoči si sili. Na eni strani so sile vizije in volje doseči naslednjo stopnjo evolucije. Hkrati delujejo sile, ki se oklepajo starega z namenom preprečiti razodetje novega. Dokler se večina človeštva ne prebudi k preobrazbi, proti-sile ni moč izključiti iz toka sprememb. Da pa se zapreti vrata, skozi katere proti-sile vstopajo z namenom rušiti kraje svete življenju, kot se je zgodilo to pomlad v Findhornu. Vzrok za takšen vdor je v tem primeru izguba povezanosti z napredujočim ciklom planetarnih sprememb.

 1. Zavedi se kroženja linearnega časa, ki se suče pred tabo. Sekundam sledijo minute, minutam ure, uram sledijo dnevi in leta…zavedaj se, da imamo pri tem opraviti z umetnim časom, ki je izgubil povezavo z živo resničnostjo.
 2. Po tem se zavej cikličnega časa, ki navdihuje in usmerja procese Zemljine in človekove preobrazbe. Občuti njegove ritme za svojim hrbtom.
 3. Zavej se nevarnosti pretrgane povezave z odvijanjem cikličnega časa in posledično tudi z dogajanjem pri preobrazbi Zemlje in človeka. Povečuje se razkorak med kroženjem cikličnega časa in njegovim utelešenjem v vsakdanji resničnosti.
 4. Medrazsežnostna vrata, skozi katera bi bila oba vidika lahko povezana, se nahajajo na točki elementarnega srca. (Elementarno srce, locirano za spodnjo konico prsnice je sedež osebnega elementarnega bitja.)
 5. Zdaj se potrudimo s pomočjo točke na dnu prsnice ponovno povezati oba vidika dogajanja sredi katerega smo se znašli. Predstavljaj si, da simbol osmice (8) – simbol neskončnosti – steče vodoravno skozi to točko.
 6. Znak neskončnosti zdaj povezuje gibanje cikličnega časa za tvojim hrbtom in kroženje linearnega časa pred tabo.
 7. S pomočjo dihanja potekajočega v smeri zadaj-spredaj prenovi povezavo utelešenega (linearnega) časa z večnostjo. (Vdihneš izza hrbta in izdihneš v manifestirani prostor pred sabo.) Lahko pa uporabiš tudi petje vokalov.
 8. Ko se ukvarjamo s prenovo izgubljene povezave s ciklusi planetarnih sprememb, ne pozabi poskrbeti tudi za prenovo te povezave v tvojem prostoru in prostoru skupnosti v Findhornu.

10.30 – 10.50 Povezujemo Laguno Findhorna s krajinskim svetiščem Cluny Hills

Laguna Findhorn in pa skupnost Findhorna, locirana na nasipih oceana, oba predstavljata elementarne in pod-elementarne ravni Gaje. Na drugi strani pa Cluny Hills in Cluny College, (ki je del komune v Findhornu) označujeta duhovno razsežnost Gaje in njenega vesolja. Glede na človeško telo predstavlja Laguna območje trebušne votline, Cluny griči pa območje glave skupaj s »tretjim očesom« v njeni sredini. Hodili bomo med obema, da povežemo trebušno votlino z votlino glave.

 1. Predstavljaj si, da vsi skupaj spet stojimo na vodi sredi Lagune Findhorn. Z nami so tudi ustanovitelji skupnosti v Findhornu in njeni člani, ki zdaj prebivajo v duhovnem svetu prednikov in zanamcev.
 2. Z nami so tudi številna bitja elementarnega sveta, narave in angelskih svetov, pa tudi druga bitja, ki so eterične prostore pogorelega izvirnega svetišča uporabljala za svoje meditacije.
 3. Ko tako stojiš na gladini Lagune občuti čudovito sfero prostora, ki nastane ob medsebojnem delovanju elementarnih sil/bitij reke in oceana. Vzemi to kvaliteto v svoje srce, da jo poneseš k Cluny gričem.
 4. Zdaj si predstavljaj, da hodimo proti Cluny gričem. Med »hojo« nekaj časa hodi na mestu (dvigaš noge brez da bi se pomikal/a naprej). Med hojo se večkrat ustavi ali sedi, da bi občutil/a vesoljno vrednoto tukajšnje pokrajine – potem pa »hodi« naprej proti našemu cilju.
 5. Ko dosežeš Helgino (Gajino) vdolbino sredi sedmih gričev, razširi elementarne vrednote, ki si jih prinesel/prinesla s sabo na celotno območje Cluny Hills. Povabi bitja Zemlje in Vesolja, da obnovljeno območje gričev Cluny ponovno uporabljajo za svoje meditacije in za služenje človeštvu in Zemlji.
 6. Razveseli se, ker je duhovna vrednota glave spet povezana z elementarno kvaliteto trebušne votline – tako v človeku kot na planetu. Zahvali se in prepevaj vokale.
 7. Prosi vilinsko ljudstvo Sidhe kot varuhe Cluny Hills, da oblikujejo pravzorec svetišča vsebujočega doseženo sintezo duhovnih in elementarnih razsežnosti, da bo lahko nastal na pogorišču svetišča v Findhornu. Prosi jih tudi, da navdihnejo skupnost, arhitekte in oblikovalce, da najdejo pravo obliko in lokacijo zanj.

10.50 – 11.00 Zaključek

 1. Zahvalimo se eden drugemu in našim gostom iz vzporednih svetov, vključno z predniki in zanamci.
 2. Ohranjaj pokrajino Findhorna v svojem srcu kot enega od krajev, kjer Gaja začenja uresničevati novo resničnost.
 3. Tudi ponovno sodeluj, če utegneš, pri ponovitvi, da bo sporočilo delavnice jasno in močno.

Izkušnje lahko zapišeš na www.lifenet.si in s tem pomagaš poglobiti skupinsko izkušnjo.

TU STA RISBI POKRAJINE FINDHORNA IN HRBTENICE EVROPE z lokacijo Findhorna v zenici tretjega očesa Evrope.