z litopunkturnimi sistemi in geopunkturnimi krogi postavljenimi v slovenskem prostoru v zadnjih 27h letih kot stvaritev Skupine za umetnost VITAAA

Delavnica bo v nedeljo 8. novembra 2020 od 18.00 do 20.10

Ponovitev delavnice bo v soboto 14. novembra od 9.00 do 11.10

Vodil jo bo Marko Pogačnik. Imejte pri sebi uro, da boste lahko sledili programu, program natisnite ali ga imejte ob sebi na računalniku. Kraj od koder boste delovali si prosto izberite.

Pričujoči program delavnice lahko snamete tudi s spletne strani VITAAA. Tam najdete tudi dokumentacijo in fotografije nekaterih postavitev, ki jih bomo obiskali.

Prosim, da besedilo preberete že prej, da se boste dovolj hitro znašli pri predlaganih vajah. Natisnite si priloženo risbo kot kažipot.

Ves svet in z njim Slovenija smo se letos znašli v zelo naporni fazi Zemljinih sprememb. Zemlja bruha na dan vse kar so pretekle civilizacije potopile vanjo – mislim na zgrešene vzorce njihovega razvoja in travmatične vozle. Zemlja je v preteklosti (in še dandanes) služila mnogim civilizacijam in posameznikom iz raznih koncev vesolja kot šola za njihov (in naš) razvoj. Nekateri od geopunkturnih krogov in postavitev s kozmogrami sodelujejo pri tem čiščenju Zemlje in jih bo treba pri tem podpreti, da jih ne zlomi. Pozor, to izločanje travmatskih vozlov in zastarelih vzorcev se godi tudi na osebni ravni!

Druga tema delavnice je pojav elementarnih angelov, ki prevzemajo vlogo oživljanja posameznih litopunkturnih kamnov in postavitev. S pojmom elementarnih angelov imenujem angele, ki so spremljali Krista (v mitskem jeziku rečeno na dan med njegovim križanjem in vstajenjem) pri njegovi poti skozi Zemljo do jedra Gaje. Potem, ko se vračajo na površje Zemlje so angeli prepojeni z elementarnim bistvom Zemlje, so bolj ozemljeni in bolje sposobni delovanja v življenjskih svetovih Zemlje bodisi kot angeli varuhi življenjskih vrednot, krajev in pokrajin ter osebni angeli varuhi.

Skozi 19 postavitev na slovenskih tleh (pri tem ne upoštevamo posameznih kamnov ampak le kompozicije z najmanj tremi kozmogrami) bomo potovali vzdolž krajinskega svetišča Modre Gaje, ki smo ga obnavljali med telepatsko delavnico 18.10.2020.

Krajinsko svetišče je zgrajeno okrog Modre osi, ki sega od Panonske nižine do Beneške lagune. Ta se razlikuje od treh osi slovenskega prostora (bele, rdeče in črne), ki izvirajo iz Triglava in označujejo krajinsko svetišče Slovenije nastalo v zadnjih tisočletjih na osnovi neolitskega izročila.

Krajinsko svetišče Modre osi je del bodoče, zdaj nastajajoče Zemlje in je hkrati mnogo starejše. Leži na hrbtenici Evrope in je osrednji del njenega elementarnega srca, segajočega od Plitvic na Hrvaškem do Velikega Kleka (Grossglockner) na avstrijskem Koroškem, pa od Panonske nižine do Beneške lagune.

Krajinsko svetišče Modre osi je sestavljeno iz štirih vreten (rombov), ki se med sabo prekrižajo in iz velikega kroga nekdanjega Panonskega morja. Na križiščih obstajajo večrazsežnostna vrata (portali), ki vsebino enega romba prevajajo v naslednjega.

Na delavnici bomo potovali od enega vretena (romba) do drugega, od Panonske nižine do Tržaškega zaliva. Za vsak prostor bomo imeli približno pet minut časa

Posebej bodite pozorni do kozmogramov, ki ste jih morebiti oblikovali in izklesali vi.

Program je precej gost. Če katerih vaj ne boste mogli izvesti, jih označite, da jih boste naredili ob ponovitvi v soboto 14. novembra od 9.00 do 10.40 dopoldan.

18.00 do 18.10 Uglasitev skupine (Sobota 14.11.: 9.00 – 9.10)
 1. Poglobimo se v občutenje našega kroga, ki se pravkar oblikuje in povabimo vanj bitja drugih razsežnosti, ki skrbijo za prostor s katerim bomo delali in za geopunkturne postavitve v njem.
 2. Potrebno je oblikovati sferični prostor sestavljen iz finih membran, v katerem bomo potovali vzdolž Modre osi. Sfera je hkrati naša zaščita, ki nas varuje pred vdori tujih sil in bitij, ki so izgubila pravico do prisvajanja Zemlje ampak planeta še nočejo zapustiti čeprav je njihov čas minil.
 3. Če med potjo naletite na oviro, ki vas ne pusti naprej, pojte samoglasnike.
18.10 ­ 18.30 Panonsko “morje” in Prekmurje (Sobota: 9.10 – 9.30)

V posodi Karpatov leži nekdanje Panonsko morje, ki ga je zasul pesek – zdrobljeno gigantsko gorovje, ki je nekdaj stalo na današnji češki granitni plošči. Goričko in Lendavske gorice so del obrobja Panonskega morja. Na tem območju smo postavili tri litopunkturne sisteme: projekt Murania s kamni na obeh straneh meje med madžarskim Lentijem in našo Lendavo, litopunkturo v grajskem parku Murske Sobote in litopunkturo na obeh straneh meje z Avstrijo v Radgoni (Radkersburg).

Bivše morje primerjam s trtico pri hrbtenici. Je izvir prvinskih sil izvirajočih iz jedra Gaje.

Murania (Lendava-Lenti)

Kompozicija litopunkturnih kamnov ni dovolj povezana z ogromnim poljem prvinskih sil Gaje, ki leži znotraj loka Karpatov in na naši strani sega do Goričkega in Lendavskih goric.

 • Na tleh Muranije si. Občuti, da za tvojim hrbtom leži Panonsko morje. Njegova gladina je na ravni spodnje konice tvoje grodnice. Njegove vodne korenine segajo prav do jedra Gaje.
 • Kamni Muranije so razporejeni okrog spodnje konice tvoje grodnice. Teren proti zahodu in Tržaškemu zalivu rahlo pada.
 • Nekaj časa teče voda Panonskega morja obogatena s prvinskimi silami življenja skozi kompozicijo kamnov v tvoji notranjosti proti Zahodu in se pri tem vrtinči okrog njih.
 • Potem pa teče v obratni smeri voda Jadrana, da bi se prenovila v prvinski (duhovni) vodi Panonskega morja.
 • Nazadnje zaokroži kompozicijo Muranie kot svetišče prvinskih sil in bitij Gaje.
Park Murske Sobote

Litopunkturni kamni iz pohorskega granita tukaj stoje skupaj s 300 let starimi hrasti.

 • Predstavljajte si, da hrasti vzamejo kamne s kozmogrami za nekaj časa vase, da jih ponovno uglasijo in jim vrnejo moč.
 • Potem občutite prostor kjer drevesa in minerali iz globine Zemlje sodelujejo.
Radgona

Kamni iz pohorskega granita stoje na obeh straneh Mure, kjer ta priteče na slovensko ozemlje.

 • Podaljšaj kamnite stebre litopunkturne postavitve tako, da oblikujejo slavnostna vrata skozi katera teče Mura.
 • Pri tem jih zakorenini v Zemlji, da ne nihajo sem ter tja.
18.30 – 18.50 Romb Štajersko – Kozjansko (Sobota: 9.30 – 9.50)

Tukaj se oblikuje pravzorec življenja, ki se bo uresničeval v naslednjih treh območjih (rombih, vretenih) slovenskega prostora. Na Kozjanskem sva z Mariko postavila kompozicijo s kozmogrami v Olimlju. V Mariboru stoji megalit kot del kompozicije Alpske zvezde, in še geopunkturni krog v Mestnem parku s kozmogrami krajinskega svetišča Modre Gaje razpetega med Plitvicami, Panonsko nižino, Beneško laguno in Velikim Klekom (Grossglockner).

Olimje

je zdravilišče s termalno vodo. Tukaj je širno morje termalne vode pod Zemljo.

 • Občuti, kako kozmogrami pritegnejo na dan kapljice mineralne vode in jih preobražajo v iskre življenja, kamni slednje širijo skozi prostore krajinskega svetišča.
Alpska zvezda

se razteza med Nemčijo, Avstrijo, Italijo in Slovenijo in povezuje alpski prostor v celoto. Dva od njenih litopunkturnih kamnov stojita v Sloveniji, poleg mariborskega še ob Bohinjskem jezeru. Kamni stoje vzdolž dveh zmajevih tokov, ki se med sabo prekrižata v Črešnjah na avstrijskem Koroškem. Mariborski megalit stoji na toku, ki teče v smeri vzhod – zahod.

 • Predstavljaj si tok zmajeve črte kot telo kače, ki se vijuga skozi Maribor v smeri vzhod – zahod (kamen stoji na zelenici pred zgradbo Telekoma).
 • Položi obe roki v Mariboru pod telo kače tako da teče čez tvoje dlani, kjer je zapisan pravzorec Gajinega vesolja. Pri tem ona obnovi spomin na svojo vlogo v prostoru. Občuti!
Geopunkturni krog posvečen elementarnemu srcu Evrope

V Geopunkturnem krogu v Mestnem parku so izklesani kozmogrami za vsa področja Slovenije, kjer stojijo posamezne lito- in geopunkturne postavitve. Zato lahko tukaj pokličemo »v službo« elementarne angele, da se utelesijo v vseh številnih kamnih s kozmogrami, ki smo jih izklesali v širšem slovenskem prostoru.

 • Izberi si v slovenskem prostoru enega za drugim različne kamne s kozmogrami, katere poznaš.
 • Predstavljaj si, da se iz srca Gaje dvigne proti površju Zemlje elementarni angel in se utelesi v danem kamnu.
 • Bodi pozorna/pozoren kako se občuti kadar je v kamnu in kozmogramu utelešeno elementarno angelsko bitje.
 • Vzpostavi stik z njim od srca do srca.
18.50 – 19.10  Romb Koroška – Celje – Dolenjska (Sobota: 9.50 – 10.10)

Na območju tega vretena Modre Gaje se oblikujejo vrednote, ki odločilno zaznamujejo slovenski prostor. Tu so doma rojenice, ki določajo vsebino prostora na južni strani Alp.

Na območju tega romba stojita dva geopunkturna kroga, za Savo v Sevnici in še »Človek, prebudi se« v Šeščah pri Celju. Na severu okrog Pece je postavljen litopunkturni sistem, še eden je na Dolenjskem, na širšem področju Trebnjega.

Litopunkturna postavitev okrog Pece

Pri postavitvi sodelujejo štiri avstrijske in dve slovenski občini (Ravne in Črna).

 • Peco si predstavljaj kot široko materinsko goro, ki v sebi varuje prvinski atom življenja. Občuti svetost življenja, ki utripa v srcu Pece.
 • Okrog Pece se širi zlata aura prvinskega atoma življenja. Posamezni kamni litopunkturnega sistema auro Pece vsrkajo in jo s pomočjo svojih elementarnih angelov širijo v življenjski prostor Koroške in še naprej.
Šešče – »Človek prebudi se«

V skladu z rombom v katerem se nahaja, je geopunkturni krog v Šeščah s 24 kozmogrami posvečen vrednotam celovitega človeka.

 • Poglej v svoj srčni prostor: tam se 24 kroglic-planetov vrti okrog tvojega srčnega središča kot notranjega sonca.
 • Vsak od planetov ima krožnico pod drugim kotom in uteleša eno od vrednot prebujenega in celovitega človeškega bitja.
 • Prenesi ta ples iz svoje notranjosti na kompozicijo v Šečah tako da bo hkrati ozemljena in delovala s stalnim prelivanjem svojih 24 vrednot med ljudi sveta.
Sava pri Sevnici    

Geopunkturni krog je nastal kot odgovor na gradnjo elektrarn na Savi, ki onemogočajo njen svobodni pretok. Skupina kozmogramov je posvečena vidikom Save od izvira do izliva v Donavo pod Kalemegdanom.

 • Sava teče diagonalno skozi slovenski prostor. Na ta način vzdolž svojega toka oblikuje vertikalno membrano, skozi katero se pretaka dih med severovzhodnim (hrbet Slovenije – njena vzročna polovica) in jugozahodnim (prostor pred telesom – posledični prostor oziroma utelešenje) delom Slovenije.
 • Predstavljaj si, da takšna fina membrana poteka vzdolž tvoje hrbtenice.
 • Dihaj skoznjo tako da se tvoj dih vzdolž cele površine telesa od trtice do grla pretaka od vzročnega prostora za hrbtom k posledičnemu prostoru pred teboj in obratno
 • Prenesi to dihanje na omenjeno prostorsko členitev Slovenije.
Dolenjska – dežela obilja

Kompozicija litopunkturnih kamnov na sredi med Krko in Savo je sestavljena glede na pravzorec Drevesa življenja. Drevo življenja ima korenine globoko v bistvu Zemljinega kraljestva in na svojih vejah nosi vse mogoče darove življenja od utelešenih do duhovnih.

 • Dolenjsko Drevo življenja korenini v vodnih globinah Krke in od tod poganja svoje deblo do Trebnjega.
 • Ko zraste do Trebnjega razširi svojo krošnjo na vzhodu do Klevevža in na zahodu do Primskovega. Takrat se postavi pokonci – tako »zunaj« na Dolenjskem kot tudi znotraj tebe.
 • Od tod naprej poganja svoje veje tako visoko, da s svojimi darovi življenja seže čez vso Slovenijo.
19.10 – 19.30 Odmor za zajeti sapo in zapisati kar vam ni uspelo med potjo (V soboto 10.10 – 10.30)
19.30 – 19.50 Med Kolpo in Triglavom (Sobota: 10.30 – 10.50)

Romb uresničenja ustvarjalnih procesov Gaje, ki se razteza med Julijci in Kolpo je osredinjen v Ljubljani. Tukaj smo izklesali pet geopunkturnih sistemov, ki jih bomo obiskali na poti od Kolpe proti Bohinjskemu Jezeru.

Dolina Kolpe

Litopunkturni sistem teče na obeh straneh meje od Čabra do Rosalnic pri Metliki. Žal vzporedno z njim zdaj poteka tudi žična ograja.

 • Odklopimo vpliv žične ograje z gesto odklopa in ograjo ovijmo z vijolično
 • Predstavljaj si tok Kolpe kot dinamično vodno telo, ki je tako široko, da zapolnjuje vso dolino.
 • Litopunkturni kamni prispevajo vodnemu telesu Kolpe mineralne delce.
 • Tako v dolini Kolpe nastaja osnova utelešene resničnosti – nastaja, ko se povežejo element Vode, mineralni delci kamna in informacije kozmogramov.
Geopunkturni krog ob Cerkniškem jezeru

Ne pozabite, da je jezero dvonadstropno, podzemno in nadzemno.

 • Predstavljaj si, da se kamni kroga odmaknejo – stopi namesto njih v imaginaciji nekaj korakov nazaj.
 • Na ta način se odpre na sredini izvir Gajine plodne vode (podobno kot požiralniki ob deževju bruhajo na dan vodo podzemnega jezera).
 • Razliva se v krajinski prostor kot pogoj, da se pojavi življenja lahko utelešajo.
Točka miru v BTC City vLljubljani

Kamni z vklesanimi 24 vidiki miru so zbrani v gosti gruči.

 • Predstavljaj si, da je ta gruča kamnov vulkan, ki vsakih nekaj sekund bruhne v zrak iskrice miru.
 • Iskrice miru se širijo po zračnem prostoru in tu pa tam počasi padajo med ljudi, da bi jih navdihnile k vzdrževanju notranjega miru in k prizadevanjem za mir med ljudstvi.
Hologram Evrope v Ljubljani

Hologram z blizu 90 kozmogrami je Skupina za umetnost VITAAA ustvarila skupaj s sodelavci iz različnih dežel leta 2008.

 • Najprej ustrežemo želji bitij posameznih litopunkturnih kamnov in iz notranjosti Gaje pokličemo elementarne angele, da se v vsakem od njih utelesijo in kompozicijo na novo med sabo povežejo.
 • Zdaj stečejo zlate niti od dežel Evrope in sosednjih kontinentov v loku do posameznih kamnov in skoznje do srca Gaje, da se z njim povežejo.
 • Ko se od tam skozi kamne in kozmograme vračajo, se impulz Gaje širi v evropski prostor in še čez na sosednje kontinente (ki so v Hologramu tudi zastopani).
Alpska zvezda – kamen pri Bohinjskem jezeru
 • Za razliko od kamna v Mariboru ta kamen stoji na zmajevi črti, ki od Bohinjskega jezera teče proti severnem tečaju.
 • Iz globin Bohinjskega jezera privre na dan prvinska ustvarjalna sila Gaje in steče proti severu.
 • Pri Črešnjah v Ziljski dolini se prekriža s tokom, ki skaklja v smeri vzhod-zahod.
 • V obliki enakokrakega križa objameta oba zmaja Zemljo in njen prostor dvigneta na frekvenco nove Zemlje.
19.50 – 20.10 Romb med Vipavsko dolino in Piranskim zalivom (10.50-11.10)

Tu imamo opraviti z vretenom Modre Gaje pri katerem se ustvarjalni procesi prevajajo na raven ustvarjanja kultur in civilizacij.

Vipava

V Vipavi sva z Mariko izklesala fontano obdano s tremi megaliti s kozmogrami. Tema je cikličnost vode, materije in življenja.

 • V svoji imaginaciji pojdi nekaj korakov nazaj za hrbet in potem nekaj korakov naprej pred telo.
 • Potem se vrzi v zrak in vzvratno v loku priletiš nazaj na isto točko za hrbtom.
 • Zaokroži to gibanje v kroženje življenja.
 • Tako kroži voda, tako krožijo gore. (Gore se zdrobijo v kamenje, kamenje v mineralne delce, ki sestavljajo kamenine mlajših gora.)
Geopunkturni krog v Šempasu

Krog v Šempasu smo pred leti oblikovali s skupino VITAAA. Kozmogrami so izbrani tako, da utelešajo matriko življenja na Zemlji.

 • Predstavljaj si, da kamni skupaj s svojimi elementarnimi angeli gledajo globoko v srce Gaje.
 • Od tam se dvigne proti nebu val povezave z vesoljem in njegovimi duhovnimi razsežnostmi.
 • Ta »val« se spremeni v jate ptic, ki sporočilo vsepovezanosti življenja ponesejo na vse strani v območja človeških kultur in civilizacij.
Geopunkturni krog ob zajetju Vogršček

Postavili smo ga s skupino leta 2018 in pri tem izhajali od elementarnega srca Vipavske doline, ki zdaj utripa pod težo umetne zajezitve. 

 • V jezeru Vogršček plava kit. Vodo vdihne iz globin Zemlje in jo izdihne kot gejzir, da se voda življenja dvigne visoko v zrak.
 • Potem pade krožno na bližnjo pokrajino v obliki deževnih kapljic.
 • Vsakič, ko kit izdihne gejzir vode, ta pade na tla dlje od Vogrščka, potem dlje od Vipavske doline in se tako v krogih širi v prostor.
Litopunktura posvečena Piranskemu zalivu

Nad Piranskim zalivom smo skupaj z Mariko in Ivano izklesali litopunkturni projekt posvečen prostoru Piranskega zaliva. Stoji na privatnem zemljišču.

 • Stojiš na vzpetini nad Piranskim zalivom in objameš vodo Tržaškega zaliva.
 • Potem objameš vodo Jadrana. Nato vodo Sredozemskega morja in nazadnje še vodo Atlantskega oceana.
 • Vso to vodo zliješ v kozarec in ga poneseš po poti Modre Gaje, ki smo jo pravkar prehodili, dokler ne prideš do Lendavskih goric.
 • Z vrha Lendavskih goric (kjer stoji romarska cerkev Sv. Trojice) zliješ zbrano vodo vseh morij v duhovno morje Panonske nižine.
 • Tako si slovenski prostor vzvratno povezal/a od vrat do vrat.
20.10 Zaključek (11.10)
 • Zahvali se vsem sodelavkam in sodelavcem, ki so med zadnjo četrtino stoletja ustvarjali to obsežno delo kot temelj samostojne in k bodočnosti odprte Slovenije.
 • Zahvali se sopotnikom na poti, ki smo jo pravkar prehodili, naj bodo iz ljudskega rodu, oziroma elementarnega ali duhovnega sveta.
 • Prosi, za možnosti uresničenja projektov v pripravi, ki bodo dopolnili sistem geopunkture vzdolž Modre Gaje.

Uporabljajte dopolnjen načrt poti označen s številko 4 in sporočite svoje izkušnje na spletno stran društva VITAAA.

4 Comments

 1. Potovanje po SLO v soboto je bilo čudovito!

  Prevzela me je močna izkušnja sodelovanja z elementarnimi angeli, v nekem trenutku sem občutila enakost z njimi, polno ustvarjalnost in odprtost srca. Predvsem popolna odprtost srčnega prostora, še globlje in globlje, me je peljala skozi vse prostore – od živo prisotnih primarnih sil, vse do polnosti uresničenja bivanja, srečevanja z bitji kamnov in kozmogrami. Kot, da plujem skozi ogromno telo in vse bolj čutim delovanje vseh organov, njegovo živost prepleteno z ljubeznijo.
  Ob utelešenju elementarnih angelov skozi kamne so kvalitete zasijale v polni celosti, zaobjele cel prostor, mreža skozi SLO prostor je postala živa, ritmična, sijoča. Na koncu pri Sv. Trojici, ko sem zlila združeno vodo morij, se je mavrica razširila in objela ves SLO prostor, okrog in okrog. (Ob postavitvi kamna leta 2006 se je na jasnem nebu v loku prikazala mavrica! Takrat je Marko rekel : to je znamenje novega začetka.)
  Ves čas sem čutila veličino bitja SLO (spomnila me je na močno prisotnost in varovanje ob dneh osamosvojitve!), pa tudi pomoč naših rajnih sodelavcev v VITI!
  Slovenija, oživljena, hvala!

  Težje se mi je zdelo pri Hologramu Evrope, kamni so sicer oživeli, pri povezovanju dežel pa se je čutila zadržanost, odmik.

  Jelka

  Jelka
 2. Drugo potovanje k lito-in geopunkturnim postavitvam v Sloveniji
  Poroča Marko

  Drugo potovanje je bilo občutno lažje in prijetnejše kot prvo.

  Murania
  Stojimo pred vhodom v mogočno podzemlje Panonije.

  Sobota
  Po čiščenju vsi stojimo okrog vdora skupaj s kamni in hrasti. Oblika »V« vdora se nenadoma obrne in postane streha svetišča izdiha Osi preobrazbe za krajinsko svetišče Slovenije.

  Radgona
  Kamni na avstrijski strani v loku padejo na slovensko stran Mure, tisti na slovenski strani pa na avstrijsko. Ko se vsi podzemno vrnejo na svoja mesta nastane okrog Mure svetišče zelenega vidika Boginje preobrazbe (vidik cikličnosti).

  Kozjansko – Olimje
  Pokrajina sipa v prostor iskre življenjskega navdiha.

  Alpska zvezda – Maribor
  Skupino povabim, da se dvignemo visoko v zrak, da lahko pregledamo cel sistem Alpske zvezde.

  Maribor – Mestni park
  Kamne razporedimo po prostoru med Goričkim, Plitvicami, Benetkami in Velikim Klekom kamor spadajo. Potem jih z rahlim petjem uglasimo s tistimi v Mestnem parku.

  Peca
  Ko naredimo krog okrog Pece so z nami tudi pokojniki iz naše skupine. Drobci srca Pece ne letijo naravnost v prostor, temveč se med potjo dotaknejo kozmogramov, ki so uglašeni s sporočilo sedmih mest iz Apokalipse in od tam ponesejo sporočilo naprej.

  Šešče
  Ko se udeleženci in kamni uglasimo na skupno raven, se zavem, da kozmogrami utelešajo pravzorec človeka onkraj človeške pokvarjenosti.

  Sava – Sevnica
  Obe polovici Slovenije dihata skozi vodno membrano, ki jo vzdržuje Sava. Dih pripada elementu Zraka s čimer se oživlja celovitost zavesti v prostoru Slo.

  Dolenjska – Trebnje
  S skupnimi močmi postavimo Drevo življenja na Trebanjskem pokonci. Potem ga ritmično stresamo, da začno sadovi padati na tla med nas prebivalce te dežele.

  Kolpa
  Slovenska skupina stoji na enem robu doline in hrvaška na nasprotnem. Potem se pogumno vržemo v prostor in se vrtinčimo v telesu zmaja Kolpske doline. Veselje poživlja prostor.

  Cerknica
  Vsak od nas se postavi tako, da imamo kamne za hrbtom. Ko gremo vzvratno potiskamo kamne s sabo. Tako se odpre eterični požiralnik skozi katerega začne teči plodna voda Gaje na dan.

  Ljubljana – Točka miru
  Med kamni stojimo in pojemo. Mineralno telo kamnov se razpira. Iskre mineralov se začno dvigati v prostor noseč s sabo sporočila kozmogramov.

  Ljubljana – Hologram Evrope
  Stojimo naslonjeni na kamne in vsakega podzemno v loku povezujemo z ustrezno deželo. Potem začne od tam po zraku teči povratna povezava do odgovarjajočega kozmograma. Dežele Evrope in robu sosednjih kontinentov so razporejene po svojih geografskih lokacijah in hkrati zbrane v eni točki – Hologramu Evrope.

  Bohinj – Alpska zvezda
  Kamen zgrabimo in ga vsi skupaj vržemo v jezero, da se prečisti na njegovem dnu. Ko splava čist in lahek na površje ga postavimo nazaj. Od njega zdaj tečejo impulzi za prenovitev Alpske zvezde.

  Vipava
  Kroženje neštetih ciklov, ki je sicer tako počasno, da ga človeško oko ne zazna, se zdaj okrog nas pokaže kot živahen krožni ples.

  Šempas
  Vsakič, ko se iz kroga dvigne v zrak dih Gaje in se spremeni v jato ptic, ki ga ponesejo po Zemlji, se iz neba v sredo kroga spusti dih Vesolja.

  Vogrsko
  Gejzir »kitovega izdiha« prenesemo v geopunkturni krog, stoječ na robu jezera. Zdaj je izbruh »gejzira«, medtem ko dežuje na okoliške dežele, dopolnjen s sporočili kozmogramov posvečenimi različnim vidikom srca.

  Piranski zaliv
  Primemo kamne s kozmogrami in jih ponesemo nad sredo Piranskega zaliva. Previdno jih položimo na gladino vode v obliki kroga. Žarčijo na vse strani, tako da sporna meja, ki deli Istro, zbledi in izgine.
  14.11.2020

  Marko Pogačnik
 3. Poročilo delavnice za lito- in geopunkturne kroge SLO

  18.00 -18.10
  Šele sedaj vidim kolikšno število različnih vrst bitij skrbi za naša dela, jih oživlja, razvija…

  18.10 – 18.30
  Lendava: plošča SLO se ne nagiba samo proti morju temveč izmenično na eno in drugo stran in tako tudi pretok skozi lendavska vrata. Kamni vzdržujejo vrata prehoda med vodnim tokovoma od vzhoda na zahod in zahoda na vzhod.
  Murska Sobota: Odpre se lijak, ki v Grajskem parku vodi v globino Zemlje. Hrasti in kamni za čuda stojijo na strminah tega piramidalnega vdora in omogočajo, da deluje.
  Radgona: Mura kamne obliva in jih tako ozemljuje. Oni pa se sučejo okrog Mure kot vrtiljak in Muri oblikujejo čakro.

  18.30 – 18.50
  Olimje: Tukaj vidim stati zgradbo podobno antičnemu templju s trikotnim zatrepom, le da je čisto preprosta. Kapljice vroče vode iz podzemlja sedajo na ostrešje te zgradbe in ohlajene padajo na tla kot da tla poljubljajo.
  Maribor, Mestni park: Geopunkturna kompozicija sije v okolje pravzorec ki deluje kot temelj utelešenju (novega) slovenskega prostora. Elementarni angeli kamne zaobjemajo v obliki subtilnih skoraj geometričnih teles.

  18.50 – 19.10
  Peca: Elektroni, ki krožijo okrog jedra Pece se odbijajo od litopunkturnih kamnov, vzamejo vase informacijo kozmogramov in se od njih odbijajo v svet.
  Šešče: Znotraj kompozicije kamnov se vrti spirala, ki med potjo nabira informacije posameznih kozmogramov, nakar jih, ko se širi v prostor, ponese med ljudi.
  Sevnica – Sava: Membrano vzdolž Save doživljam kot stkano iz vodnih kapljic. Dih, ki se skoznjo pretaka med obema polovicama Slovenije je zračne narave.
  Dolenjska – dežela obilja: Posamezni kozmogrami označujejo življenjske vrednote, ki jih kot sadeže nosi Drevo življenja.

  19.30 – 19.50
  Dolina Kolpe: Doživljam jo kot telo ogromnega zmaja, ki se oblikuje z ene strani od Osilnice in z druge od Rosalnic, oba dela se na sredini, na območju Fare in Kostela med sabo zvijeta v slavnostni vozel.
  Cerknica:
  Od tu naprej nimam več zapiskov ker sem zaostajal za ritmom delavnice. Sicer sem lahko vse izvedel kot predlagano, nisem pa imel več koncentracije, da bi kraje tudi dojemal. Na srečo bo še ponovitev.
  Marko

  Marko Pogačnik
 4. PANONSKO “MORJE” IN PREKMURJE
  Na tleh Muranije občutim tok skozi kamne v meni, vendar ko se pridruži v obratni smeri voda Jadrana, me začne nagibati levo in desno, dokler se ne poravnam v pravi smeri glede na strani neba. Potem je ok. Park Murske Sobote – nikakor ne uspem podati kamnov pod hraste, da bi se napojili z energijo. Šele ko jih očistim z vijolično svetlobo, jih hrasti sprejmejo in obnovijo. Radgona – tudi tukaj moram kamne najprej očistiti z vijolično svetlobo, šele potem lahko naredim slavnostna vrata ob Muri.

  ROMB ŠTAJERSKO – KOZJANSKO

  OLIMJE – poskusim začutiti kapljice mineralne vode in jih preobraziti v iskre življenja, a ne gre. Dokler ne očistim kamnov z vijolično svetlobo. Šele potem se kapljice kot iskre življenja mehurčkasto porazdelijo po prostoru v svetlo rumeni barvi.

  ALPSKA ZVEZDA – težko vzpostavim stik s kamnom v Mariboru. prikuje me na tla, najprej z vsemi štirimi, nato v počep, nato še bolj v globino zemlje, vse do njenega središča. Vse je temno, kot zabit nož v telo in noče ven. Ostanem na miru, poskusim očistiti z vijoličnimi kapljicami dežja, a ne gre. dokler si ne začnem ponavljati zvoka aeiou in potem se kamen osvobodi in napolni z belo svetlobo. šele nato lahko ponudim dlani za tok zmajeve črte kot telo kače, ki se vijuga skozi Maribor v smeri vzhod – zahod, da se obnovi spomin na vlogo kamna v prostoru.

  GEOPUNKTURNI KROG POSVEČEN ELEMENTARNEMU SRCU EVROPE
  V Geopunkturnem krogu v Mestnem parku si izberem največji kamen s kozmogramom in poskusim iz srca Gaje dvigniti proti površju Zemlje elementarni angel. Ta se utelesi v danem kamnu, a težko vzpostavim z njim stik, dokler se ne očistim z vijolično svetlobo. Šele potem mi uspe vzpostaviti stik z njim od srca do srca. Deluje kot mogočno belo bitje, ki širi ljubezen in mir vsenaokrog. Hvala.

  ROMB KOROŠKA – CELJE – DOLENJSKA

  LITOPUNKTURNA POSTAVITEV OKROG PECE
  Občutim svetost življenja, ki utripa v srcu Pece in širim s pomočjo njenih elementarnih angelov energijo v življenjski prostor Koroške in še naprej.

  ŠEŠČE – »ČLOVEK PREBUDI SE«
  Ko pogledam v svoj srčni prostor se 24 kroglic-planetov vrti okrog mojega srčnega središča kot notranjega sonca.24 vrednot prebujenega in celovitega človeškega bitja znotraj mene prenesem na kompozicijo v Šečah. Pri tem se začnem močno vrteti v desno, naredim več kot 20 krogov, hkrati z rokami vrtim vrednote, vrtim se hitro, nato zmanjšujem in se prizemljim, napolnim z belo svetlobo, najdem občutek miru v sebi in v svetu.

  SAVA PRI SEVNICI
  Fina membrana poteka vzdolž moje hrbtenice, diham, in prenesem to dihanje na prostorsko členitev Slovenije.

  DOLENJSKA – DEŽELA OBILJA
  Dolenjsko Drevo življenja iz vodnih globin Krke razširim krošnjo tako, da s svojimi darovi življenja seže čez vso Slovenijo.

  MED KOLPO IN TRIGLAVOM

  DOLINA KOLPE
  Odklopim vpliv žične ograje z gesto odklopa in ograjo ovijemo z vijolično svetlobo. Tok Kolpe napolni vso dolino.

  GEOPUNKTURNI KROG OB CERKNIŠKEM JEZERU
  V dvonadstropnem jezeru se odpre na sredini izvir Gajine plodne vode in se razliva v krajinski prostor.

  TOČKA MIRU V BTC CITY VLLJUBLJANI
  Gruča kamnov naj bi bila kot vulkan, ki vsakih nekaj sekund bruhne v zrak iskrice miru. A imam pri tem težavo, podobno kot v Mariboru. Pozicija telesa me najprej postavi na vse štiri z rokami in nogami na tleh, nato v počep z glavo navzdol. Težka energija, vendar ne tako črna kot v Mariboru. Vendar gre vse počasi. Ker ne morem občutiti na tej točki miru, ker je preveč šumov, trgovin, kot bi me letalo povozilo. Poskusim z vijolično svetlobo, ne pomaga. Poskusim z aieou, ne trza. Poveznem čez krog kamnov moder zaščitni plašč kot kupolo, nato čistim kamne z vijolično svetlobo, nato z aieou, kupola se odpre, začnem z večkratnim aeiou zvokom polniti prostor in ga širiti. Nato se odpre, čistim celotno okolje z vijolično svetlobo, nato je lažje. Čistega miru še vedno ni.

  HOLOGRAM EVROPE V LJUBLJANI
  Iz notranjosti Gaje pokličem elementarne angele, da se v vsakem od njih utelesijo in kompozicijo na novo med sabo povežejo. Niti od dežel Evrope in sosednjih kontinentov v loku do posameznih kamnov in skoznje do srca Gaje dobro stečejo, da se z njim povežejo. Impulz Gaje, ki se širi v evropski prostor in še čez na sosednje kontinente (ki so v Hologramu tudi zastopani) odlično obutim, čutim močno povezanost. Čutim življenje.

  ALPSKA ZVEZDA – KAMEN PRI BOHINJSKEM JEZERU
  Iz globin Bohinjskega jezera privre na dan prvinska ustvarjalna sila Gaje in steče proti severu, kjer se prekriža s tokom, ki skaklja v smeri vzhod-zahod. V obliki enakokrakega križa objameta oba zmaja Zemljo in njen prostor dvigneta na frekvenco nove Zemlje.
  Začutim potrebo po čiščenj aure celotne zemlje kot čiščenje olupkov čebule, vmes moram stresti roke, da lahko občutim belo svetlobo, čistino, nova zemlja raste, stara se čisti. Lepo je.

  ROMB MED VIPAVSKO DOLINO IN PIRANSKIM ZALIVOM

  VIPAVA
  Zaokrožim gibanje v kroženje življenja.

  GEOPUNKTURNI KROG V ŠEMPASU
  Sporočilo vsepovezanosti življenja val ptic ponese na vse strani v območja človeških kultur in civilizacij, prijetno je.

  GEOPUNKTURNI KROG OB ZAJETJU VOGRŠČEK
  Dihanje kita od Vogrščka napolnjuje po celotni dolžini Vipavske doline in čez in se tako v krogih širi v prostor.

  LITOPUNKTURA POSVEČENA PIRANSKEMU ZALIVU
  Zlijem zbrano vodo vseh morij v duhovno morje Panonske nižine in občutim mir, povezanost, širino, hvaležnost.

  ZAKLJUČEK
  Hvala vsem, za kar ste in še boste storili, tako ljudje, kot vsa elementarna, duhovna in druga bitja. Prosim za podporo še naprej in hvala vsem.

  Anita

Comments are closed.