LJUBEZEN ZMAGUJE

v soboto 23. julija 2022 zjutraj ob 9h in v sredo 27. julija zvečer ob 20h

Program delavnice je v različnih jezikih na voljo na spletnih straneh: www.lifenet.si

 • Program že prej preberi, ga natisni in ga imej pri sebi, da boš lahko deloval/a uglašeno ali ga imej na zaslonu računalnika ali telefona.
 • Ker imamo različne ritme delovanja, program ni časovno določen. Za vsako vajo si vzemi toliko časa kot ga potrebuješ in se pri tem zavedaj, da vendarle delamo kot uglašena skupina.

UGLASITEV SKUPINE

 1. Bodi ozemljen/a v svojem srcu in telesu in občuti navzočnost skupine, ki vključuje tudi elementarna, angelska in duhovna bitja, ki sodelujejo z nami. Čeprav smo razkropljeni po svetu smo povezani v znamenju naše ljubezni do Gaje in soodgovornosti za življenje na Zemlji.
 2. Predstavljaj si spiralo, ki se dvigne iz Zemlje in nas dvigne na raven ustvarjalnega časa in prostora, ki nista podložna omejitvam linearnega časovnega reda niti prostora.
 3. Za boljšo medsebojno povezavo pojmo! Uporabi petje samoglasnikov ali drugih tonov in se pri tem povezuj z vsemi drugimi udeleženci kroga na različnih ravneh stvarstva.

PRVI DEL: Osvoboditi je treba pot, ki vodi do nove ljubezenske sfere Zemlje

Gaja je to leto začela z razodevanjem nove večrazsežnostne ljubezenske sfere povezujoče vsa bitja Zemljinega vesolja, ki nam omogoča bivati v miru med tem ko uživamo ljubezenska razmerja z naravo in njenimi bitji. Vendar, preden lahko v celoti izkusimo novi srčni sistem Zemlje, moramo preobraziti nekatere zapreke, da bi se ljubezen lahko udejanjila.

 1. Predstavljaj si, da vseh pet celin prispeva svoje sile za nastanek ogromne posode segajoče čez kontinente in oceane. Posoda je napolnjena z vodo preobrazbe in prenove.
 2. Posoda je prekrita z več plastmi membran skozi katere morajo iti izmaličena bitja in vzorci preden se lahko okopajo v posodi preobrazbe in se tako pripravijo za svojo prenovo.
 3. Najprej moramo preobrazit idejo in bitja katera ji služijo, da ima Zemlja en sam srčni center podobno »srčni čakri« pri človeku. (Namesto tega bi morali govoriti o srčnem sistemu, ki prekriva vso Zemljo in je v našem primeru razporejen po celem telesu.)
 4. Potrebno je tudi preobraziti idejo, da je ljubezen izključno povezana s človeško duševno in spolno dejavnostjo – in izključuje bitja narave, elementarna bitja, deve…
 5. Nazadnje je treba voditi v preobrazbo folijo, ki pred človeško zavestjo skriva večrazsežnostni srčni sistem – pri čemer proces preobrazbe vključuje izkrivljena elementarna bitja prisiljena vzdrževati to folijo nepredušno.
 6. Izrazimo zahvalo.

DRUGI DEL: Izkušnja ljubezenske sfere Zemlje v pokrajini

Z namenom spoznati nekatere vidike Gajine ljubezenske sfere vas vabim v Ljubljano, da bi jih izkusili v razmerju med Grajskih hribom in Ljubljanico.

Najprej bomo obiskali velikansko gomilo blizu grajske stavbe. Davne kulture so jo poznale kot kraj stika z njihovimi predniki. V okviru nove ljubezenske sfere Zemlje (filosfere) je namen tega kraja omogočiti srečanje med človeškimi bitji iz onostranstva in tistimi, ki obstajamo kot utelešeni ljudje. Občuti, kako so se tradicionalni kraji stika s predniki spremenili.

 1. Predstavljaj si, da sediš v svetlobnem balončku pripravljen/a potovati na ljubljanski Grajski hrib. Poglej okrog sebe – tudi drugi udeleženci delavnice se pripravljajo, da potujejo tja na podoben način.
 2. Svetlobni balončki z udeleženci in udeleženkami delavnice se približujejo Grajskemu hribu z juga. S severa se mu na isti način približujejo balončki z dušami iz duhovnega sveta.
 3. Vzemi si dovolj časa za občutit ta razburljivi trenutek, preden se obe skupini srečata znotraj gomile.
 4. Ko svetlobni balončki prispejo znotraj gomile, se individualni balončki spremenijo v skupni balon-sfero, ki nas vse zaobjema. Občuti kako široka je ta vse-obsegajoča svetlobna sfera – je dar Gajine ljubezni.
 5. Zdaj je čas za srečanje s pokojnimi prijatelji, sodelavkami, sodelavci in predniki. Občuti in utrdi ljubezenske vezi z njimi.

TRETJI DEL: Srečanje z izvirom novega srčnega sistema (ljubezenske sfere – filosfere) Zemlje

 1. Pripravi se za hojo po Grajskem hribu v smeri vzhod – ljubljanski Grajski hrib je precej dolg hrbet s tremi vrhovi.
 2. Ko prideš do drugega vrha (na prvem stoji grad) odkriješ da tam obstaja dvigalo, ki nas ponese tri nadstropja navzdol v notranjost hriba.
 3. Predstavljaj si da pri tem narediš tri korake vzvratno. Kako se občuti, če stojiš tri korake za svojim srčnim središčem?
 4. Ob tem se zavedi, da stojiš v svetem prostoru, neke vrste svetišču. Občuti prostor svetišča (tri nadstropja pod Zemljo smo!).
 5. Usmeri svojo pozornost na sredino svetega prostora in na tam postavljen dragoceni kamen. Dotakni se kamna in ga božaj.
 6. Ta kos eteričnega kamna je nastal v davni preteklosti med trkom Gaje z nekim drugim nebesnim telesom, ko je Zemlja še obstajala kot svetlobno telo. Tedanji trk lahko imenujemo »sakralna poroka«.
 7. Dragoceni kamen katerega si se dotaknil/a je eden od otrok te sakralne poroke. Taki kristali obstajajo na različnih svetih krajih Zemlje kjer neprestano poustvarjajo ljubezensko sfero (filosfero) Zemlje. (Filein v Grščini pomeni »ljubiti«.)

ČETRTI DEL: Doživeti vrednoto zaradi katere je ljubezen najmočnejša sila v vesolju

Nadaljujoč našo pot po Grajskem hribu pridemo do njegovega tretjega vrha. Najdemo ga na zaključku hriba obdanega s strmimi pobočji.

 1. Slediš cik-cak poti dokler ne prispeš do vznožja hriba.
 2. Tam srečamo velikansko drevo, ki deluje kot portal skozi katerega lahko vstopimo v notranjo dvorano tretjega vrha Grajskega hriba.
 3. Bodi pogumna/pogumen, ko se soočaš s približujočim se zmajem. Dovoli mu, da te požre, tako da si zdaj znotraj zmaja. Kako se občuti, če si obdan/a in prepojen/a z vibracijami zmaja? (Zmaji so prvinske ustvarjalne sile Gaje.)
 4. Zdaj ozavesti znotraj svoje glave obstoj sistema Tretjega očesa. Njegova vibracija povezuje, podobno telesu kače, center med obrvmi s centrom sredi možganov in center na hrbtu lobanje.
 5. Znotraj tretjega vrha ljubljanskega Grajskega hriba pleše kača Tretjega očesa skupaj s sferično navzočnostjo zmaja. Kako občutiš znotraj sebe ples teh dveh prvinskih ustvarjalnih bitij Gaje?
 6. Ta ples omogoča trajnosten obstoj ljubezenske sfere Zemlje.

PETI DEL: Ljubezenski procesi v pokrajini

Zdaj, ko smo prišli do vznožja Grajskega hriba, usmerimo pozornost k Ljubljanici. Njene vode objemajo Grajski hrib z dveh strani. Zavedaj se, da je Ljubljanica nenavadna reka. Šest krat izgine v podzemlju in se vsakič pojavi na dan z drugim imenom.

 1. Izenači se z reko, ko se počasi približuje Grajskemu hribu. Kako se Grajski hrib odziva na približujočo se reko?
 2. Zdaj se izenači z Grajskim hribom in njegovimi tremi vrhovi. Glej in občuti, kako se pritekajoča reka odzove na navzočnost Grajskega hriba.
 3. Podaj se v občutenje njune interakcije z namenom izkusiti, kako se ljubezenska sfera v pokrajini v vsakem trenutku obnavlja.

ŠESTI DEL: Občuti ljubezensko polje Ljubljanice

Za kratek čas posedi ob sprehajališču vzdolž Ljubljanice imenovanem Trnovski pristan, obdanem z vrsto vrb.

 1. Da bi lahko občutil/a ljubezensko polje reke je njene vode treba z občutkom povezati z drevesi ob reki, z njeno izkušnjo kraškega podzemlja, z njenimi elementarnimi bitji – in vse to povezati s svojo pozornostjo in navzočnostjo ob reki.
 2. Znotraj nekajkrat ponovi ta preplet, da bi stopil/a v ljubezensko sfero (filosfero) reke. Uživaj jo in se okoplji v njej.
 3. Vedi, da brez tvoje pozorne navzočnosti na bregu Ljubljanice, ljubezensko polje reke nebi bilo popolno.

ZAKLJUČEK

Udeleženke in udeleženci se zberemo v krogu segajočem čez celine skupaj s tistimi iz nevidnih svetov.

Obrnimo se eden k drugemu ljubeče in s hvaležnostjo za naše soustvarjanje.