V četrtek, 09.07.2020

Pozdravljene sodelavke in pozdravljeni sodelavci društva!

Zdaj je končno mogoče, da se spet srečamo v živo. Ne zamudimo tega trenutka, ker ne vemo, kaj nas še čaka v tej intenzivni dobi sprememb, ko se stari prostor Zemlje krči, novi prostor pa dobi premalo pozornosti človeštva, da bi se lahko razmaknil.

Prvi del Srečanja se začne ob 18h pred Waldorfsko šolo, Streliška 12, Ljubljana, potem gremo skupaj do Poljanske gimnazije. Nedaleč stran smo med tem z Mariko, Markom in Gregorjem izklesali in postavili litopunkturni kamen posvečen razmerju med Ljubljanico in Grajskim hribom, da ga posvetimo.
Drugi del Srečanja se začne ob 19h v Waldorfski šoli in bo trajal do 21h.

Naredili bomo meditacijo posvečeno trenutni vsebini.

Pogovorili se bomo o nadaljnjem delovanju pri našem mednarodnem omrežju LifeNet – za julij letos smo pripravljali srečanje v Bohinju, ki je zdaj preprečeno.

Predstavili bomo načrt telepatskih delavnic in delavnic v živo ter naše knjižne projekte, ki so sredi realizacije.

Srečanje ima značaj občnega zbora, ki ga v času pandemije nismo mogli izvesti.

Program: letni pregled delovanja društva in zaključno poročilo:

  1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev.
  2. Pregled delovanja društva v letu 2019 – poročilo Izvršnega odbora in Nadzornega odbora o delu v letu 2019 .
  3. Potrditev zaključnega računa za leto 2019.
  4. Potrditev delovnega programa in finančnega načrta za leto 2020.
  5. Pogovor o projektih v letu 2020.

Ob tej priliki vas obveščam o naslednji delavnici, ki bo v soboto 18.7. v Mitskem parku Rodik na Krasu, ki ga soustvarjata Marko in Marika, sodelujoč z antropološkim oddelkom Univerze v Kopru. Točnejše vabilo sledi.

Verjamemo v vašo udeležbo na srečanju in vas vse srčno pozdravljamo Marko, Jelka in Gregor