objavljeno v Spletnem slovarju Muzeja za sodobno umetnost v Ljubljani

Gibanje je lahko svobodno na več načinov. Lahko je omejeno, kot se dogaja ob karanteni, in hkrati svobodno, ker je karantena prepustna za gibanje misli in občutkov. Postavlja se vprašanje, če je gibanje svobodno, kadar se dogaja preko elektronskih medijev, kjer se ne premika tisti, ki se giblje, temveč se premika informacija, o tem, da se nekdo (drugi) giblje.

Možni so še drugi načini gibanja, pri katerih gibanje ob omejitvi pravice do gibanja, ni omejeno. Temu bi se reklo gibanje po poteh imaginacije. Imaginacija ni mentalni postopek, temveč je intuitivna sposobnost človeka temelječa na moči srčne volje in v sodelovanju s človekovo sposobnostjo ustvarjanja. Takšno gibanje ne more biti omejeno, razen, če je človek podvržen neomajni veri v moč razuma, ki zna preprečiti sanje o svobodi.

Tretje gibanje je tisto, pri katerem se telo premika v sozvočju z ustvarjalno imaginacijo. Podobno je hkratni hoji po kopnem in po vodi. Medtem ko se telo premika, kot v primeru vaj iz joge ali vaj dotika Gaje, se imaginacija giblje na drugem nivoju kot telo, ker ve kaj je vzročni razlog danega giba. Pri tem nastane sinergija dveh različnosti – tretja svoboda.

Marko Pogačnik, Unescov umetnik za mir