RAZPIS

V bližnji bodočnosti ne bo več mogoče bivati na Modrem planetu Zemlji brez da bi bil človek uglašen z njenim bistvom, različnimi razsežnostmi njenega prostora in bitji, ki pri neprestanem ustvarjanju in razvoju življenja sodelujejo. To je razlog, da na nov način obujamo našo šolo, ki je med leti 1998 in 2020 delovala v Sloveniji in po mnogih deželah Evrope in Amerike.

Šolo skupaj s sodelavkami in sodelavci vodi Marko Pogačnik.

Enoletna šola obsega praktično delo v različnih pokrajinah, teoretične večere, in vaje večrazsežnostnega dojemanja narave in njenih bitij.

Predvidene teme dela na terenu in predavanj so:

 • Celostno dojemanje s posebnim poudarkom na drevesih in kamnih.
 • Komunikacija z elementarnimi bitji in živalmi.
 • Večdimenzionalni prostor Zemlje in pokrajine.
 • Sakralni prostori v naravi in v mestih.
 • Oblikovanje kozmogramov in klesanje v kamnu
 • Stik z vilinskimi svetovi.
 • Proces raziskovanja prostora.
 • Metode zdravljenja prostora in njegovih bitij.
 • Preobrazba Zemlje in človeškega bitja
 • Staroversko izročilo in vizija geakulture.
 • Različni vidiki človekove identitete.
 • Vzporedne evolucije in možen stik z njimi
 • Telo Zemlje in človeško večrazsežnostno telo.
 • Vaje Dotika Gaje (Gaia Touch).

Za delo na terenu je predvidenih 8 delavnic ob vikendih med septembrom 2021 in junijem 2022 od petka zvečer do nedelje zgodnjega popoldneva. Petek zvečer bo posvečen teoretičnim temam, sobota in nedelja pa praktičnemu delu na izbranih krajih. Datumi še niso določeni. Eno od delavnic bo vodila Ana Pogačnik. Med posameznimi delavnicami bo potekalo delo v manjših skupinah pod vodstvom asistentov (obisk in raziskovanje krajev, vaje Dotika Gaje (Gaia Touch).


Pridržujemo si pravico, da v primeru razmer, na katere ne moremo vplivati, spremenimo način šolanja tako, da bo delno potekal na daljavo.

Stroške šolanja bomo enakomerno porazdelili med udeležene. Glede na število prijavljenih bodo znašali med 800 in 900€. Lahko se poravnajo v več obrokih. Obstaja možnost delnega štipendiranja, predvsem za študente in brezposelne, a je treba za to z vlogo zaprositi.

Skupina je omejena na 25 udeleženk in udeležencev. Prijave sprejemamo na naslov Društvo VITAAA, Streliška 12, 1000 Ljubljana in na elektronski naslov drustvo.vitaaa@gmail.com.

Prijavi priložite kratek življenjepis in opišite vzrok, zakaj se želite šole udeležiti.
Rok za prijave je 20. avgust 2021. Upoštevali bomo vrstni red prijav.


Veselimo se sodelovanja!
Za društvo Marko Pogačnik, predsednik

Ljubljana, 30. maj 2021