Prvinske sile Gaje so blokirane v trenutku, ko so potrebne

20. 8. – 20. 9. 2015

S pojmom prvinskih sil Gaje so mišljena tista bitja z atomsko močjo in angelsko zavestjo, ki jih mitologije označujejo kot zmaje. Omogočajo da se življenje na zemeljskem površju (potem, ko je prešlo različne faze preobrazbe) lahko pojavi v utelešeni obliki. Dandanes, ko je življenjski organizem Zemlje ogrožen, potrebuje Gaja prost pretok prvinskih sil, da bi omogočila preobrazbo planeta v njegovo večdimenzionalno obliko. 

Moči zmaja se lahko primerjajo s kreativnimi močmi ženske, sposobnimi nositi in roditi otroka ali druga kreativna dejanja.

 

Z namenom, kontrolirati Gajo in njeno sposobnost rojevanja življenja, so patriarhalne družbe izumile lažne vzorce, s katerimi je moč zatirati njene prvinske zmajeve moči.

Ustoličile so in propagirajo vzorec »ubijalca zmajev« – tak primer je Sv. Jurij.

Nič manj nevaren ni skriti vzorec, ki skuša spodkopati solidarnost med ženskami. Namesto, da bi ena drugo podpirale v svoji močni vlogi, s katero soomogočajo, da prvinske (zmajeve) sile Gaje lahko delujejo v življenjskem tkivu, se pogosto zapletajo v zanke medsebojne zavisti ali v površnost bivanja.

Nekaj podobnega se dogaja tudi z ženskim vidikom moškega.

 

Potreba po preobrazbi teh nevarnih vzorcev je velika. Nekaj predlogov:

 

I.

  • Predstavljaj si, da je tvoja trebušna votlina identična z Gajino maternico. Kako to občutiš? Katera bitja srečaš tam?
  • Potem dvigni, kar si doživel/a z ustrezno gesto na raven srca in nazadnje odpri svetu.

 

II.

  • Pokliči katero od živali, ki pozna nosečnost in rojevanje, da se pojavi za tvojim hrbtom in ti približa občutek, kaj pomeni biti noseč z bodočim življenjem.
  • Izkusi to kvaliteto v svojem telesu in potem spoznanje podeli s svetom okrog sebe.

 

III.

  • Prosi Gajo, da te obdari z navzočnostjo zmaja.
  • Predstavljaj si, da se pojavi dva koraka za tvojim hrbtom – ta položaj odgovarja mestu živalskih prednikov (torej mitičnih živali) v vzročnem svetu.
  • Potem dovoli njegovim močem, da zdrsnejo kot čista voda skozi tvoje telo in izperejo iz njega sence, ki so nam bile vsiljene na osnovi omenjenih vzorcev.
  • Predstavljaj si, da se ista prečiščujoča voda dotakne tudi drugih žena in mož po svetu.