20. 2. – 20. 3. 2019

Pogoji za življenje na planetu se slabšajo, tako da lahko pričakujemo, da se bo Gaja prej ali slej odločila resetirati sisteme, ki omogočajo življenje na Zemlji. Na tak način bi se vzpostavili boljši pogoji za nadaljnji razvoj neogibnega procesa Zemljine preobrazbe.

Naslednja vaja lahko pomaga pri možnem soočenju z radikalnim prevratom globalnega prostora. Temelji na človekovi povezavi z rastlino kot skrajno občutljivim organizmom na eni strani in s prasilami Zemlje (silami zmaja) po drugi. Slednje predstavljajo neomajni temelj življenja, ki ga nič ne more ogroziti.

 

  • Bodi v miru in navzoč. Sedi in odloči se, katero od rastlin boš držal v naročju.
  • Roki oblikuj v posodo, v kateri držiš izbrano rastlino. Ne pozabi v to imaginacijo vključiti njenih korenin vsajenih v kepi Zemlje.
  • Potem se zavedi, da za tvojim hrbtom v višini križnih vretenc teče horizontalno tok zmajeve sile, hkrati v levo in desno stran. Občutiš ga kot tenak ampak močan žarek lave.
  • Namen vaje je spojiti subtilno in nežno kvaliteto rastline z močno in ognjeno navzočnostjo Gajinih prvinskih sil – ne da bi slednja ožgala elementarno bistvo rastline.
  • Spajanje se godi v središču tvoje trebušne votline, kjer je osredinjena človekova navzočnost v utelešenem svetu.
  • Vzdržuj v sebi nastalo vrednoto dokler je potrebno, oziroma dokler je zate vir pomembnih izkušenj.

 

Vajo podpreš z naslednjo vrsto dihanja:

  • Vdihni svojstvo rastline, ki jo držiš v rokah in dih vodi do središča trebušne votline. Izdihni tam, da votlino napolniš z rastlinsko kvaliteto.
  • Potem vdihni svojstvo zmajeve črte za svojim hrbtom in ga izdihni v trebušno votlino.
  • To vrsto dihanja nekaj časa ponavljaj in potem opazuj, kaj nastane s spajanjem obeh svojstev. Razširi nastalo kvaliteto okrog svojega telesa, da bi okrog tebe nastala hranilna in zaščitna obla.