20.12. 2014  –  20.01.2015

V času velikih sprememb obstaja nevarnost zmaličenja tokov preobrazbe na tak način, da se jih preusmeri na pot uničevanja. Morda je to zadnji poskus sil, ki skušajo obvladati svet sredi njegovih preobrazb, da bi preprečile utelešenje nove kulture miru in sožitja. Mir je na dosegu roke, smo pa dejansko priča stopnjevanja vojnih ujm.

Predlagam nekatere možnosti, kako okrepiti pravzorec miru s tem, da se odstranijo ovire, ki preprečujejo njegovo uveljavitev v pogojih vsakdanjega življenja.

 

 Meditacija za mir z golobico, oljčno vejico in angelom miru

 1. Podaj se v notranji mir. Potem z molilno gesto prikliči iz svojega srčnega prostora kvaliteto miru. Tako se rodi bela golobica, ki simbolizira voljo uresničiti mir na Zemlji.
 2. V kljunu še ne nosi oljčne vejice. Prasile (zmajeve sile) Gaje, ki bi ideji miru lahko podarile moč udejanjenja v življenju in politični sferi, manjkajo. Brez sodelovanja Gajinih ljubečih zmajevskih sil, ki jih simbolizira življenjska odpornost in hranilna moč oljke, ni upanja za trajni mir.
 3. Vodi belo golobico skozi vrata svojega grla v loku navzdol proti najnižji točki trebušne votline. Tam leži na tleh oljčna vejica.99
 4. Med svojim letom proti tvojemu zahrbtnemu prostoru, golobica vejico pobere. Na tej točki boš potreboval/a nekaj trenutkov, da spoznaš kvalitete, ki jih oljčna vejica uteleša.
 5. Ko nadaljuje svojo krožno pot, prispe golobica z oljčno vejico v kljunu do točke za tvojim srčnim centrom. Tam se nahaja tretji element, ki ga je potrebno vključiti na poti k miru.
 6. Točka za hrbtom srca je žarišče angela miru – točneje muze miru, ker so muze varuhinje kulturnih vrednot, kamor spada vrednota miru. Vzemi si dovolj časa, da izkusiš njeno navzočnost.
 7. Po tem golobica miru – impulz miru – nadaljuje svoj let čez tvojo glavo proti utelešenemu svetu pred tabo, da bi vzgib miru razširila po Zemlji.

 

Obstaja še več vsebin, s katerimi bi bilo vredno delati na prehodu iz enega letnega cikla v drugega. Naj nekatere omenim z vabilom, da vsakdo najde svoj lastni način delovanja za mir:

 • Izguba posameznikovega notranjega miru.
 • Prekletstvo nad silami preobrazbe – silami Črne Boginje – s tem potisnjenimi v vlogo zlih sil.
 • Izguba stika s svetom prednikov in zanamcev kot vira navdiha za mir.
 • Zmaličenje moškega počela tako, da postane gonilna sila vojskovanja.
 • Izkrivljenje sporočila treh velikih monoteističnih verstev je povzročilo dramatičen upad njihove moči pri prizadevanju za mir na Zemlji.
 • Izguba človeške zmožnosti sočutja.
 • Dualistični vzorec neizogibnega spopada med »zlemi« in »dobrimi«.
 • Človeška agresija proti živalim in drugim bitjem Gaje…