20. 1. – 20. 2. 2018

V vrtincih sodobnih zemeljskih sprememb se ne sme izgubiti omrežje življenja utelešeno v materiji – dragoceni dar Gaje, Matere življenja. Vesoljna vloga živali je vzdrževati omrežje življenja na Zemlji živo. V daljni preteklosti smo kot človeški rod dolge veke živeli vključeni v družino živali. Od takrat naprej lahko s pomočjo svoje notranje živali uživamo življenje kot utelešena bitja.

Če želimo še naprej sodelovati v razvoju Zemljinega vesolja, se moramo kot človeška bitja naučiti zavestno povezovati z nitjo življenja in njenim omrežjem, saj smo se znašli v okoliščinah postopnega zloma obstoječe svetovne zgradbe. Od tod inspiracija za ime VITAAA, – življenje na tretjo potenco je ključ!

Naslednjo vajo Dotika Gaje sem sestavil z namenom, občutiti navzočnost živali znotraj sebe in podpreti živalsko kraljestvo v prizadevanju ohraniti omrežje življenja na planetu. Pomagaj si s priloženo risbo.

  1. Postavi se pokonci z nogami postavljenimi na neobičajen način. Pete so kolikor mogoče narazen. Prsti na nogi se dotikajo, kar velja tudi za obe koleni. Gre za ključ do tiste vzročne (arhetipske) ravni, kjer v človeškem telesu utripa živalsko bitje.
  2. V istem položaju nog in kolen se nagni daleč naprej, da posnemaš vodoravno lego živalskega telesa. Roki vrzi predse kot predstavnici prednjih živalskih nog. Ostani nekaj časa v takem položaju.
  3. Potem se postavi pokonci z namenom zavestno sprejeti vase svoj živalski vidik. Nogi imata še vedno pete narazen, kolena pa se ne dotikajo več.
  4. Nazadnje prestavi nogi v običajno, v sončni svet obrnjeno lego, raztegni telo in uživaj trenutek svojega utelešenja.
  5. Vajo nekajkrat ponovi, potem postani nekaj trenutkov v tišini, tako da se vsebina vaje lahko zapiše v spomin telesa in zavesti.