objavljeno v Spletnem slovarju Muzeja za sodobno umetnost v Ljubljani

Demonizirati katero koli vrsto bitij Zemlje ali Vesolja ni etično. Virusi, denimo, vzdržujejo most med »neživo« materijo in organsko snovjo. Če ta most preneha obstajati, rastline, živali in človeška bitja v trenutku okamenimo.

Virusi so vsepovsod navzoči ker utelešajo vidik imunskega sistema Zemlje. Nam vedno znova upravičeno delajo težave, ker kot človeški rod nočemo bistveno spremeniti svojega ravnanja z Zemljo, njenimi raznolikimi bitji, tudi med sabo ne.

Marko Pogačnik, Unescov umetnik za mir