Novosti v naši knjižni zbirki

V zadnjem obdobju so izšle tri knjige, povsem različne, a z istim namenom: poglobiti in razširiti obzorje pretirano zoženega človeškega razmerja do narave, živega prostora in skupnosti vseh bitij. Branje te vrste knjig je mišljeno kot soustvarjanje – namreč, da se novi prostor bivanja vzpostavlja s pomočjo imaginacij, ki nastanejo ob branju ali drugačne vrste dotiku takšnih knjig.

Grimmove pravljice za odrasle (otroke) Marka Pogačnika: davne pripovedi se sproti prevajajo v jezik tega trenutka. Vse kar človek potrebuje, da bi se znašel v tem zmešanem času, je že vsebovano v izročilu teh vsem znanih pripovedi. Založila VITAAA, naročanje: www.zalozba.vitaaa.net.

Polet večnosti Tee Golob beročemu predstavi model celovitega srečavanja s pokrajino in njenimi bitji, način, kako se pomikati skozi prostor nove in preobražene Zemlje, da bomo ostali z njo povezani, ko ona hiti po poti svojih sprememb. Založila založba Chiara – se dobi v knjigarnah.

Ustvarimo kulturo Gaje Marka Pogačnika je avtoriziran prevod knjige, ki je pred tem že izšla v angleščini in nemščini. Knjiga vzpostavlja celovit model nove civilizacije, tudi s pomočjo dialogov z bitji vzporednih svetov, ki pri nastajanju kulture Gaje sodelujejo – opremljena z 32 meditativnimi vajami. Založila založba Primus – se dobi v knjigarnah.