20.1.  –  20.02.2015

S tem , da se ljudje praviloma omejujemo na en sam vidik svoje zavesti, na razumski vidik namreč, vedno bolj ogrožamo življenje na Zemlji. Razumski obraz zavesti je treba spet vključiti v celovito sfero človeške zavesti – vse zajemajočo noosfero.

Meditacija ima dva dela. Prvi del je mišljen kot impulz v smeri osvobajanja človeške kulture izpod prevlade omejujoče mreže izključno na glavo vezane zavesti.

Drugi del ima namen, ponovno povezovati celovito zavest, enakomerno porazdeljeno po vsem telesu.

 

I

  • Predstavljaj si, da stojiš znotraj ozke in bodeče trnove krone.
  • Počasi dvigaj trnovo krono s tal in jo vodi mimo svojega telesa navzgor. Krona je tako ozka, da se njeni trni skoraj dotikajo tvojega telesa. Občuti njihovo nevarno bližino.
  • Predstavljaj si, da so zvezde na nebu vijolične barve, barve preobrazbe. Dvigaj trnovo krono proti eni od zvezd. Medtem, ko se dviga, se krona manjša, dokler ne zdrsne skozi zvezdo in se na ta način preobrazi v zvezdni prah.
  • Predstavljaj si tudi, da gre množica posameznikov po svetu skozi isti proces.

 

II

  • Predstavljaj si, da je tvoja glava svetlobna krogla. Vzemi jo v svoje roke in jo ponesi toliko navzdol, da jo položiš v svoj srčni prostor. Naj nekaj časa ostane tam, da bi se logično mišljenje lahko povezalo z zavestjo srca.
  • Potem dovoli, da se svetlobna krogla skotali v tvoj zahrbtni prostor in nekoliko navzdol, do višine sončnega pleteža. Zadržuj jo nekaj časa v območju sončnega pleteža (pleksusa). Tako se bo tvoja zavest lahko spet povezala s sfero zavesti, ki si jo delimo vsa bitja Zemljinega vesolja, tako vidna kot nevidna.
  • Potem prenesi sfero glave mimo prednjega dela telesa še za eno stopnjo niže in jo položi v svojo trebušno votlino. Naj ostane tam nekaj časa, da se poveže še s prvinsko zavestjo Gaje, Matere življenja.
  • Nazadnje dovoli svetlobni krogli, da se navpično dvigne skozi telo in se ponovno poveže s fizično glavo. S tem se razumska zavest, prej odcepljena od celote uma, lahko spet vključi v celovito sfero zavesti, tvoj integralni um. Srečna/en si in hvaležen/na.