20. 7. – 20. 8. 2017

Običajna shema človeške identitete temelječa na hierarhiji pojmov »duh – duša – osebnost« izgublja na veljavi. Različna verstva postavljajo Boga na najvišjo stopnico in posledično zahtevajo od ljudi, da ubogajo njihova lastna pravila, kot da slednja izvirajo od Boga. Po drugi strani se osebnost razglaša kot edina relevantna v človeškem življenju, kar vodi do množičnih egocentričnih izkrivljanj.

 

Če želimo podpreti spremembe, bi bilo potrebno izkusiti in v svoje življenje vključiti nekatere horizontalne (vodoravne) vidike človeške identitete, kar pomeni:

  1. Bolj pogosto podariti ljubečo pozornost drugim bitjem, s katerimi delimo utelešeno življenje na Zemlji – vključno človeška so-bitja. To je praktičen vidik in potrebuje zavestno odločitev.
  2. Razviti globlji odnos z bitji s katerimi delimo skupne prednike in so zato pomemben del našega jaza. Mislim na vilinska bitja in na evolucijo vode kot kolektivnega bitja, ki omogoča naš obstoj v utelešenem svetu. Sem spada tudi vsepovsod v življenju razporejeni organizem mikrobioma.

 

Ko je govora o točki 2 predlagam uporabo vrat srca, da človek skoznje zdrsne v arhetipski svet za hrbtom in začne raziskovati enega od obeh predlaganih območji človeške identitete. Poglej kako se ta dva vidika vključujeta v tvoj jaz. Zavedaj se, da s tem, ko delamo pri razširitvi človekovega dojemanja samega sebe, pomagamo tudi soljudem in drugim bitjem, da najdejo svojo svobodo.