Drage sodelavke in sodelavci!

Med opazovanjem, kako se odvijajo meditacije predlagane za obdobje pred državnozborskimi volitvami, smo zaznali, da so bile medtem (namerno?) izkrivljene. Zato smo jih prenovili. Prosimo, da prejšnjo varianto opustite in uporabljate novo.
Kolikor mogoče je treba zagotoviti, da se bo naše življenje, in usoda v katero je človek vpel naravo, obrnila v tisto smer, ki je v sozvočju z bistvom Slovenije kot celote in z namenom našega bivanja na Zemlji.

Hvala in srečno!

Društvo za sožitje človeka, narave in prostora VITAAA

I.

 1. Uglasi se s prostorom družbotvornega okraja Slovenije (nekdanji Nunski vrt) med parlamentom, Nunskim samostanom in Cankarjevim domom.
 2. Predstavljaj si da se v zraku sredi tega dragocenega (danes precej degradiranega) prostora pojavi deva (Boginja) slovenskega prostora. Izročilo jo imenuje Ajdovska deklica in pravi, da je tako velika, da stoječ z eno nogo pri Crngrobu in z drugo na Šmarni gori zajema vodo iz Save.
 3. Deva slovenskega prostora se ti pokaže v mirnem ritmičnem plesu. Občuti njeno gibanje sredi družbotvornega okraja Slovenije.
 4. Gibi njenega plesa neprestano ustvarjajo arhetipski vzorec slovenskega prostora, ki se od tod radialno širi skozi prostor med Alpami in Balkanom. Podoben je filigranu sestavljenem iz drobnih srebrnih niti.
 5. Sledi razpredanju tega pravzorca skozi slovenski prostor in se ne omejuj z državnimi mejami.
 6. Zavedaj se, da se pri tem dogajanje v slovenskem prostoru na vseh, tudi na političnih ravneh, uglašuje s pravzorcem Slovenije kot domom neštetih bitij bivajočih na utelešenih in vzročnih ravneh obstoja.

II.

Državni grb je potrebno prenoviti in prenovljenega zapisati v spomin družbotvornih dejanj in simbolov Slovenije.
Da se pravzorcu Slovenije, zapisanem v državnem grbu, povrne moč, ga obnovimo znotraj Triglava, v realni velikosti in ljubeči navzočnosti te čudovite gore.

 1. Podaj se s svojo predstavnostjo (imaginacijo) okrog Triglava in vstopi skozi Severno steno v njegov mineralni prostor.
 2. Izenači Triglav na državnem grbu s Triglavom v naravi – oziroma obratno.
 3. Bohinjsko in Blejsko jezero pretoči vzdolž vznožja Triglava kot obe črti valovnici na dnu grba.
 4. Tri zvezde na nebu poveži z srčno močjo treh realnih zvezd na večernem nebu. (Spodnja zvezda, ki se na grbu dotika imaginarnega vrha Triglava, je očitno v resonanci z osebnim elementarnim srcem na dnu prsnice (kar je povezano z vlogo območja Slovenije kot elementarnega srca na hrbtenici Evrope).
 5. Vzpostavi resonančne mostove do vseh upodobitev grba v uradnih prostorih, na zastavah SLO, na osebnih izkaznicah in v dvorani Državnega zbora.

III.

Če želite narediti še kaj več…:

 1. Ozavesti za svojim hrbtom lokacijo Goričkega (v severovzhodnem kotu Slovenije) kot izvir prvinskih sil Zemlje. Izvirajo v neznanskih globinah in skupaj s prasilo življenja prinašajo na dan modrost Gaje, Matere zemeljskega stvarstva.
 2. Razlivajo se skozi slovenski prostor v smeri Tržaškega zaliva in pri tem prenavljajo življenjsko moč vode od Mure do Drave, od Drave do Savinje, Krke in Kolpe, pa v Savo in tako naprej do izliva v Tržaško-Piranski zaliv.
 3. Glede na lastno telo teče tok prvinski sil od območja za hrbtom (Goričko, Prekmurje) proti Jadranu, ležečem daleč pred tabo.
 4. Opazuj in doživljaj pretok prvinskih sil življenja skozi slovenski prostor in potem sledi povratnemu toku od Piransko-Tržaškega zaliva proti Goričkemu.