Marec – April 2013

Zadnja dva meseca sem doživel nekaj sanj in meditativnih zaznavanj o katerih bi rad poročal. Upam, da bodo delovale kot ogledalo, v katerem boste lahko prepoznali določene lastne uvide ali razumeli lastna sanjska sporočila, povezana s sedanjimi procesi osebnih sprememb in preobrazbe Zemlje.

Najprej poročam o sanjah z dne 12.2.2013 ko hodim s skupino po prvinski pokrajini Zemlje. Ničesar drugega ni videti razen golih zemeljskih oblik. Pač, na obeh straneh poti opazujemo različne izvire kristalno čistih voda. Ta del naše poti primerjam s zadnjimi 14 leti, ko smo opazovali posamične pojave nekih do zdaj neobstoječih »novih energij«. Opredeljujem jih kot znamenja preobrazb v eteričnem Telesu Zemlje.

Kot opazovalci smo ves čas hodili izven samega organizma novega prostora. Zdaj pa smo očitno prispeli do točke, ko bo tako zelo trdno telo Zemlje, kot ga poznamo dandanes nehalo obstajati. Pred skupino se je pojavila ena sama neskončna vodna površina – še vedno govorim o istih sanjah. Ni druge poti kot stopiti v novi prostor Zemlje. Označen je z elementom vode kot nasprotja trdni obliki materije, v kateri smo skupaj z drugimi bitji utelešeni zdaj. Novi prostor je bolj pretočen in prosojen – obojemu odgovarja simbol vode.

Moje izkušnje zadnjega časa pravijo, da stara in še obstoječa struktura sveta ni več povezana s prvinskimi življenjskimi silami Zemlje. Svet, kakršnega poznamo, obstaja le še na osnovi recikliranja lastnih energij. Popkovina, ki nas je povezovala z jedrom Gaje, je pretrgana. Zato se vse počasi poseda.

Sledile so nekatere sanje, ki mi povedo, da se bližamo nekemu bolj ali manj dramatičnemu trenutku, ko bodo stari vzorci, na katerih dandanes sloni resničnost, zamenjani z novimi. Ene od današnjih sanj (1.4.2013) opozarjajo, da gre človeštvo v tem času skozi obdobje preizkusov, ko se odloča, kam se bomo usmerili v bodočnosti. Brez da bi se tega dovolj zavedali, se odloča(mo), kakšna bo bodoča individualna pot, oziroma v kateri plasti novega večdimenzionalnega prostora se bom znašli po omenjenem preobratu.

Nesreča je ta, da so ljudje po svetu do vrh glave zaposleni s svojimi osebnimi, pa s svetovnimi problemi, tako, da ne morejo opaziti odločilnega pomena danega trenutka. Deloma so žgoči svetovni in osebni problemi kreacija proti-sil z namenom, da našo pozornost odvrnejo od tega, verjetno najpomembnejšega trenutka znotraj danega evolucijskega cikla človeškega rodu.

Namen predlagane preproste meditacije, ki bi se jo dalo izvesti večkrat na dan je soljudi opozoriti, da je v tem trenutku potrebno več pozornosti posvetiti kozmičnemu ZDAJ, da se ne izgubimo sredi hitro približujočih se sprememb.

 

  • Bodi osredinjen(a) v svojem srčnem središču. Potem se z njegovo kvaliteto pomakni v smeri površine prsi.
  • Ko se pojavi na prsih, začne srčno središče žareti kot sonce v trenutku sončnega vzhoda. Njegovo žarčenje je hkrati zlato in zeleno, brez da bi se barvi med seboj mešali.
  • Posledica je podobna pojavu, ko kamenček pade v vodo. Tako povzročeno valovanje se horizontalno širi skozi okolje in skozi morfogenetska polja človeškega rodu kot ljubeča spodbuda k večji pozornosti.
  • Če vajo delate v skupini – kar je optimalna možnost – naj se vzhajajoča sonca posameznih srčnih centrov sestavljajo v en sam večji izvir impulzov. Skupine lahko delujejo tudi na osnovi telepatskih povezav. (Dogovorite se o povezavah v skupine.)

 

Druge od nocojšnjih sanj pripovedujejo o tem, da ni več ovir za resnico. Resnici lahko sledimo in jo izgovarjamo, brez da bi nas skrbele posledice. Glede na že uveljavljen novi pravzorec resničnosti, se morajo resnici nasprotujoče sile in bitja nemudoma umakniti, če je resnica izgovorjena ali uresničevana v življenju. Močne ostajajo dotlej, dokler se obotavljamo biti resnica in ljubezen udejanjena.

1. aprila 2013, Marko Pogačnik