Manifest Tretje umetnosti

Tretja umetnost še ne obstaja, čeprav obstaja, odkar obstaja umetnost. 

Tretja umetnost ni samozadostna. Čeprav se udeležuje vseh možnih območij bivanja ali nebivanja, sebe kot umetnosti ne sme izgubiti. 

Tretja umetnost se zanima za usodo življenja na Zemlji in znotraj nje. 

»Prva umetnost« je umetnost služenja dani kulturi in njenim vladajočim verskim in civilizacijskim vzorcem. (Klasična umetnost) 

»Druga umetnost« je umetnost kot umetnost – osredotočena je na lastno bistvo, sledeč lastnemu namenu; svoj temelj in svoj smisel najde v sebi sami. (Moderna umetnost) 

»Tretja umetnost« je umetnost soustvarjanja resničnosti in hkrati umetnost gledanja v neznano. 

Ustvarjati umetniško delo na Zemlji pomeni, da se ustvarjalni proces odvija znotraj zavesti Gaje in je zaobjet z njenimi elementarnimi silami. 

Gaja je Zemlja kot stvarnica življenjskih oblik, bodisi vidnih ali nevidnih. Gaja je učiteljica umetnosti življenja, umetnosti ustvarjanja in preobrazbe v pogojih materije. 

Možnost, da je mogoče umetniško delo ali katero koli delo utelesiti v bolj ali manj materialni obliki, je darilo Gaje. Gaja, Boginja Zemlje, je skupaj s svojimi elementarnimi in podelementarnimi bitji razvila sposobnost odzivati se vizijam in zamislim človeških bitij, razvijajoč načine njihovega utelešenja v odgovarjajočih snovnih ali predsnovnih oblikah. 

Omejevanje našega bivanja ali bivanja drugih bitij na izključno snovne oblike je nesprejemljivo. Razpon oblik, ki obstoječemu omogočajo obstajanje, je neskončen: sega od čiste duhovnosti preko območja energijskih vzorcev do utelešenja v materialnem tkivu. Umetnost je sposobna ponuditi človeku izkušnjo uresničenja v celotnem razponu tega spektra. 

Prostor resničnosti postane ujetnik izključno snovnih oblik, kadar ga v svoje mreže ujame razumska zavest. Prostor resničnosti ostane ujetnik enodimenzionalnih časovno-prostorskih struktur, dokler človek resničnost dojema izključno skozi optiko subjektivno-objektivne distance. Kadar pa se resničnost dojema na celosten način, postane njena večrazsežnostna narava očitna. 

Dojemati resničnost na celosten način pomeni dojemati jo hkrati s pomočjo telesnih čutil, čustvene občutljivosti, s pomočjo imaginacije in intuicije. 

Dojemati resničnost na celosten način pomeni postati eno s pojavom, ki smo mu posvetili svojo pozornost, ga doživeti najprej kot svoj integralni del in šele nazadnje izstopiti iz njegovega dosega, da bi lahko izkušnjo oblikovali v logično izjavo. 

Obstajajo orodja, ki omogočajo stvarjenje in razgradnjo vesolja v vsakem trenutku. Umetnost sme uporabljati ista orodja ustvarjanja pod pogojem, da je pripravljena sodelovati s pravzorci svetovnega stvarjenja in se z njimi zavestno uglaševati. 

Pot umetnosti je hkrati pot samospoznanja – kar velja tako za umetnika samega kot za človeka, ki se je namenil uživati njegovo delo. Samospoznanje pomeni izkušnjo tega, kar neki posameznik v svojem bistvu je. 

10 

Umetnost je sposobna ponuditi jezik komunikacije z bitji drugih razsežnosti prostora in časa, ki jih sodobna civilizacija spregleduje. Umetnost je sposobna vrniti pozabljeno svetost Zemlji, pokrajini, njenim življenjskim pretokom, kakor tudi bitjem, varuhom in darovalcem življenja na Zemlji. 

Marko Pogačnik  

Delo v nastajanju 2012–2019