Zmaji – bitja večnosti 

Vsakdanjost je nemočno izročena tujosti in razkroju, če ne obstajajo bitja, ki jo vpenjajo v brezčasje večnosti. 

Angelska bitja zaokrožajo utelešeni svet v večnosti Vesolja; Zmaji so angeli Zemlje odgovorni za vpetost vsakdanjega življenja v večnosti duše Zemlje. 

Dušo Zemlje in Vesolja so slovenski staroverci imenovali Nikrmana, antični Grki pa Gaja. 

Zmaji – sinovi Gaje 

Gaja je notranje sonce Zemlje, Zmaji pa njen žar zgostijo v procese utelešenja. 

Vsak atom, ki sestavlja utelešeni svet, je Zmaj zgoščen do neskončnosti. 

Brez sfere Zmajev bi Zemlja ne poznala utelešenih pojavov kot so rastline, živali, kamenine, pokrajine in človek. 

Zmaji so dedje in babice utelešenih svetov, predniki elementarnih bitij narave in temelj obstoječe svetovne zgradbe. 

Zmaji – življenjska moč Zemlje 

Življenjska moč Zemlje ni vnaprejšnja danost. 

Preden zemlja postane plodna, jo trikrat pregrizne Zmaj elementa Vode. 

Preden element Vode napoji stvarstvo z življenjsko informacijo, ga trikrat pregrizne Zmaj elementa Ognja. 

Preden lahko element Zraka prepoji svet bivanja z zavestjo, ga trikrat pregrizne Zmaj elementa Zemlje 

Ciklus je zaključen podobno Zmaju, ki grize svoj rep. 

Zemlja postane naš neminljivi dom ob pogoju, da smo pripravljeni srečati prasile stvarstva znotraj lastnega telesa in znotraj lastne zavesti. 

»Prasile stvarstva« je skrito ime Zmaja. 

Marko Pogačnik, 31.10.2019