I.

Sodobne civilizacije se ne da bistveno izboljšati. Zgrajena je na počelu dualizma. Ni sposobna vzdrževati obdobij miru brez peklenskih vojn. Ni sposobna zagotoviti blaginje ljudem ne da bi polovica človeštva stradala.

 

II.

Komaj smo izvedeli, da smo sredi globalne ekološke krize, ki lahko izniči življenje na Zemlji, že smo uvideli, da politične elite niso sposobne domisliti in uvesti dolgoročnih rešitev. Ne čakati! Razvijmo druga pota soočanja z okoljsko stisko planeta, utemeljena na komunikaciji z zavestjo Zemlje, in na neposrednem sodelovanju z elementarnimi bitji narave.

 

III.

Ustvarjalni obseg razumske zavesti na področju znanosti, kulture, gospodarstva in politike je izčrpan. Prihaja do nevarnih stranpoti, pri katerih se človek na razumski način ukvarja z območji bivanja, ki ležijo onkraj logičnega dosega; (cepljenje atomov, nano tehnologije, genske manipulacije). Posledice so lahko usodne za obstoj življenja. Ampak glej: kar danes znanost obravnava kot ne-obstoječe, hrani v sebi potencial bodočih komunikacij in tehnologij.

 

IV.

Človekovo razmerje s celostjo bivajočega in potreba, vedno znova povezovati se s svetostjo biti, je človekova pravica, neodvisna od obstoječih ideoloških in verskih sistemov. Mladim je treba med šolanjem omogočiti, da razvijejo osebno občutljivost za vidne in nevidne razsežnosti bivanja, da bi lahko oblikovali lasten pristop k svetosti življenja. Spodbujanje občutka za življenjsko resničnost, razvoj intuicije in inteligence srca zagotavljajo, da se ne bomo izgubili med neštetimi pojavi vodečimi stran od bistva.

 

V.

Živimo na planetu obilja. Zemlja je milijarde let razvijala biološki prostor, ki s svojo čudovito večplastnostjo omogoča naravno obilje in v naslednji fazi na naravnem obilju temelječo rast civilizacij. Usodnemu zlomu dane civilizacije se da izogniti tako, da se človek vrne k svojemu bistvu. Procesu samo-spoznanja sledi proces odkrivanja doslej neznanih razsežnosti zemeljskega prostora. Te pa so dovolj široke, da bodo omogočile celosten razvoj bodoče civilizacije, vključno z njenim gospodarstvom, kulturo in duhovnostjo.

 

VI.

Nemudoma se je potrebno uglasiti s samo-zdravilnimi procesi in preobrazbami, ki jih je inteligenca Zemlje uvedla v zadnjih dveh desetletjih, da bi preprečila zlom življenjskih sistemov »modrega planeta«. Sodelujmo z njeno vizijo nove dobe miru in sožitja med vsemi bitji zemeljskega vesolja! Nastaja nov več-razsežnostni prostor, ki že zdaj omogoča nadaljevanje človekovega razvoja na Zemlji v pogojih ustvarjalnega sozvočja med nasprotji ter partnerstva z drugimi bitji in svetovi s katerimi delimo življenje na Zemlji.

 

VII.

Zavestna odločitev za spremembe, odgovorna etična drža in odprtost srca so temelj uspešne »druge osamosvojitve« ob pogoju, da smo znotraj teh vrednot navzoči z vsem svojim osebnim in hkrati skupnostno naravnanim bitjem.

 

Kranj, 17. aprila 2019, Marko Pogačnik, UNESCOv umetnik za mir