20. 6. – 20. 7. 2017

Zemlja hitro spreminja pogoje bivanja v tistem delu svojega vesolja, v katerem prebivamo človeška bitja skupaj z rastlinami, živalmi in minerali. Če človeški rod noče zgubiti stika z nitjo življenja, moramo slediti ritmom njenih sprememb.

Seveda svet, v katerem prebivamo skupaj z minerali, živalmi in rastlinami ni edini. Gaja je oblikovala različne »hiše« na raznih nivojih resničnosti, da bi jih ponudila različnim evolucijam, ki uživajo njeno gostoljubje. Kadar so potrebne jih zgradi in jih razpusti, kadar postanejo neuporabne. Obstaja verjetnost, da je prostor, v katerem trenutno prebivamo, eden od odvečnih. Človeštvo ga je očitno  preraslo. Naučili smo se na vse načine manipulirati ali zavirati Gajina orodja stvarjenja. V tem položaju nas Zemlja ne more naučiti dosti novega. In vendar je spoznavanje modrosti Gaje eden od glavnih vzrokov, zakaj smo se približali njenemu planetu in prosili za gostoljubje.

Trenutno še vedno prebivamo v »stari hiši« medtem, ko se nova pospešeno pripravlja. Po mojem občutku je prišel čas, da se privadimo novim pravilom, ki veljajo v »novi hiši«. To predvsem pomeni, da se je treba naučiti, kako ozemljitev prenesti iz »starega« v novo »stanovanje«.

Najbolje je, da se o tem posvetujete s svojim elementarnim mojstrom, morda s svojimi duhovnimi vodniki ali nevidnimi pomočniki. Prosite jih, da vam pokažejo različne načine, kako se lahko ozemljite v »novi hiši«. Verjetno jo je treba najprej občutiti!

 

Lahko zapišem tudi svoj predlog, kako se naloge lotiti:

– Sedi za nekaj časa v tišino. Bodi navzoč/a, poveži se s središčem Zemlje in Vesolja. Poveži se z vzročnimi razsežnostmi za svojim hrbtom in namenom svojega bivanja, ki ga lahko občutiš kot svojo zvezdo vodnico, pred sabo.

– Potem si zamisli svojega dvojnika, kot da sedi poleg tebe z ramo ob rami – obrnjen pa je v nasprotno smer (nazaj!).

– Čez čas se poistovetiš s svojim »dvojnikom«. Kako občutiš? Morda se zdi čudno? Ne pozabi na svojo ozemljitev.

Ker imamo v »stari hiši« še polno opravkov, se bomo morali še nekaj časa sprehajati med enim in drugim »stanovanjem«. Ampak ne pozabi se kdaj pa kdaj uglasiti z novim žariščem bivanja.