Junij – Julij 2013

V zgodovini Zemlje se vedno znova pojavljajo obdobja, ko se obseg življenja dramatično krči, živalske in rastlinske vrste izumirajo, priča smo zatonu civilizacij. Dandanes je mogoče opaziti mnoga znamenja takšnega prehodnega obdobja. Recimo mu »doba preobrazbe«.

V obdobjih preobrazbe se ne sme ostati brezbrižen, niti se ne sme vdati strahu ali občutku brezupa. Stopili smo v najbolj zahtevno in ustvarjalne potenciale porajajočo fazo razvoja, ko nekaj razpada, da bi se rodilo nekaj novega. Od žalovanja za starim je treba pozornost prenesti na tisto novo in šele nastajajoče.

 

Zavedati se je treba, da v takih obdobjih obstaja neko nenavadno razmerje med vidnim in nevidnim. Znamenja krize so lahko gromozanska in vsakomur na očeh. Znamenja novega začetka pa so praviloma komaj opazna in v osnovi nevidna. Oblikujejo se na občutljivih nivojih, težko zaznavnih z našimi, na materialno raven dojemanja vajenimi, čutili. Zato človek kaj lahko zapade v malodušje. Namesto tega je smiselno utrjevati vero v moč življenja in razvijati svojo občutljivost.

Sile presihajoče civilizacije skušajo krizo odvrniti na tehničen način. Izmišljajo si roparske tehnike, kako izvleči še zadnje kapljice nafte iz kamenin Zemlje. S pomočjo genskega inženiringa se skuša razviti rastlinske vrste, ki bodo kot roboti preživele pomor čebel in nevarna nihanja podnebnih sprememb.

 

Ali obstaja alternativa strahopetnemu soočanju z dobo preobrazbe? Moja izkušnja pravi, da je moč na bolj ustvarjalen način vstopiti v proces oblikovanja novega časovno-prostorskega horizonta. Tokratno meditacijo meseca je primer.

Meditacija je posvečena človekovi uglasitvi s tistim vzporednim prostorom bivanja, ki nam bo omogočil varno prestajanje dramatičnih faz na prehodu iz linearnega v večrazsežnostni prostor. Opozarjam, da navidez ni razlike med vsakdanjo realnostjo in tem vzporednim prostorom. Bodite bolj pozorni in občutili jo boste!

Pri nastajanju nove časovno-prostorske ravni, na kateri se bo poslej odvijalo življenje (oziroma se že odvija) je bistvenega pomena dotik dveh vzporednih evolucij, živalske in vilinske. Oni dve sta nam ljudem omogočili utelešenje na Zemlji in nam še naprej stojita ob strani, ko se oblikuje novo telo Zemlje in drugih bitij njenega kraljestva – tudi ljudje spadamo zraven.

 

  • Poiščite točko med vršičkom hrbtenice in lobanjo. Ta drobna svetla točka Vas povezuje z bistvom živalskega sveta, ki je človeku omogočil bivanje v materialni razsežnosti Zemlje.
  • Od tam se s svojo pozornostjo pomaknite v sredo svojega grla in dovolite, da zasveti tisti kreativni center, ki nam omogoča, da lahko bivamo na Zemlji kot ustvarjalno bitje. Je dar vilinske (elementarne) evolucije.
  • Potem se spustite v svoj srčni prostor, kjer boste našli seme tistega prostora, ki bo nam in vsemu življenju omogočil varen prehod na novi časovno-prostorski horizont bivanja. Zakaj seme? Zato, ker je tisti varen prostor rastlinske narave.
  • Opisane tri stopnje lahko spremljate z naslednjo gesto: postavite nadlahti v položaj blagoslavljanja z navzven odprtima dlanema. Potem pojdite z rokama nazaj, kolikor mogoče, kar odgovarja gornji točki 1. Za tem greste z rokama naprej (točka 2) in ju nazadnje prekrižate na prsih z dlanmi navznoter (točka 3).
  • Zdaj, ko je seme najdeno, ga ponesite nazaj v zahrbtni prostor in navzdol do križnice. Tam boste našli vhod v svoje podzemlje – prostor trebuha (hare).
  • Vstopite, se razglejte po širni votlini in nato seme posadite v njena plodna tla. Občutite, kako seme razvije korenine in z njimi objame jedro Zemlje.
  • Potem, ko je bilo trdno zakoreninjeno, začne »drevo življenja« rasti skozi Vašo notranjost proti srčnemu območju. (Lahko si izberete katero drugo pokonci rastočo rastlino – ni nujno, da je drevo.)
  • Ko rast doseže Vaš srčni prostor, se krošnja drevesa začne širiti navzven v zunanji prostor, tako, da Vas zaobjema in ste celi znotraj rastline.
  • Občutite novo nastali prostor. Mar se ne počutite v njem varno, čeprav se na videz ne razlikuje od vnanjega prostora? Varuje Vas vilinski svet rastlin, teh čudovitih hčera Gaje.

 

Marko Pogačnik

20.6.2013