20. november – 20. december 2014

Onkraj zavese 3D sveta se dogajajo velike spremembe v strukturi prostora in časa. Težko jih je opaziti, ker potekajo na vzročni ravni. Prej ali slej pa bo nastajajoča večdimenzionalna narava prostora in časa postala naša vsakdanja resničnost. Nanjo se velja že zdaj pripravljati in spremembe doživeti znotraj svojega osebnega sveta.

Namen Meditacije meseca ob koncu leta je zbrati izkušnje prenovljenega pravzorca resničnosti, kot se ta zrcali v našem telesu in na ta način tudi podpreti spremembe na globalni ravni. Predlagam različne oblike sodelovanja kot izhodišče za osebno raziskovanje.

 

I

  • Predstavljaj si, da sediš znotraj sfere, ki zaobjema tvoje neposredno okolje (lahko pa tudi Zemljo kot celoto.)
  • Počasi obračaj to subtilno kroglo okrog svojega telesa v smeri prostora za hrbtom, dokler ne prideš do izhodiščnega položaja.
  • Bodi pozoren na spremembe svojega dojemanja prostora. Prisluškuj možnim sporočilom.
  • Lahko se podaš tudi v nasprotni smeri nazaj na izhodiščno točko.

 

II

Druga variacija:

  • Predstavljaj si zeleno točko nekoliko oddaljeno od tvojega srčnega središča.
  • Potuj z zeleno točko okrog svojega telesa v smeri proti hrbtu podobno kot Sonce potuje čez horizont.
  • Del poti za hrbtom se da primerjati z nočjo, dokler Sonce spet ne vzide pred tvojim srčnim centrom.

 

III

Naslednja vaja Dotika Gaje z gibom rok prinaša podobno sporočilo:

GT40 01

Najprej postavimo roki tako, da sledimo staremu počelu, na osnovi katerega je urejen obstoječi 3D prostor Zemlje. Roki oblikujeta (zemeljsko) kroglo, tako da se konice prstov, vključno s palcema, ena druge dotikajo. Oblikovali smo zaprto kroglo eno-dimenzionalne narave, kakršno poznamo pri Zemlji, če jo vidimo kot materialni predmet, ki se suče okrog Sonca.
Da bi se pomaknili v smeri novega telesa Zemlje, ki je večdimenzionalno, moramo roki hkrati pomakniti v eno oziroma drugo smer, pri čemer konice prstov drsijo ena po drugi.
Gib nadaljujemo toliko časa, dokler nismo pristali pri sledeči kompoziciji prstov:

GT40 02Oba mezinca se dotikata obeh palcev. Ostali trije prsti so prosti in usmerjeni v odprt prostor desno in levo. Namesto zaprte krogle Zemljinega telesa smo dobili odprto strukturo prostora, skozi katerega se lahko prosto pretakata dih Zemlje in Vesolja.

Nič manj pomembna ni povezava med mezincema in palcema. Simbolizira novo inspiracijo, ki postaja vodilo pri razvoju Zemlje in človeka. Mezinec označuje kvaliteto zavesti (element zraka) povezane z inspiracijo božanske volje (palec).

– Marko Pogačnik