15. 7. – 20. 8. 2015

Če se hrbtenica Evrope razteza od Grčije, preko srednje Evrope do Islandije, potem predstavlja Grčija trtico Evrope in evropski sistem ozemljitve.

Nadalje to pomeni, da Grčija, Egejsko morje in Kreta utelešajo arhetipsko povezavo med Gajo, dušo Zemlje in elementarnim svetom na planetarnem površju, (s tem pa, v nadaljnjem, tudi s človeško kulturo).

To pa tudi pomeni, da se lahko zlomi vez, ki je bistvenega pomena za obstoj življenja na domačem planetu, če se Grčijo potiska v kaotične razmere – kar se očitno zavestno počne.

 

I

 1. Če pred sabo položiš svojo levo roko z dlanjo navzgor in prsti narazen, boš pred sabo videla geografsko telo Grčije. Palec predstavlja Atiko, štirje prsti pa štiri izrastke Peloponeza, segajoče v Mediteran in še globlje (s pomočjo Krete) do srčike Zemlje.
 2. Isto velja tudi za desno roko, če jo postaviš z dlanjo navzdol in palcem v levo.
 3. Potem, ko sta bili tvoji roki uglašeni z geografijo Grčije, si predstavljaj, da na konicah prstov sijejo svetle zvezde.
 4. Potem sezi z obema rokama vzdolž telesa in skozi vode Mediterana proti srčiki Zemlje, da obnoviš vez z Gajo in njenimi zmaji/angeli. Vzemi si čas za izkušnje.
 5. Potem se vrni k vodoravni legi rok in jih spet poistoveti z geografijo Grčije.
 6. Roki položi prekrižani na prsi, da dodaš vzgib svojega srčnega prostora.
 7. Ponovi vajo nekajkrat.

 

II

Drugi predlog se nanaša na vzporedni vidik iste agresije usmerjene proti elementarnemu svetu znotraj in okrog nas.

 1. Predstavljaj si nežen slap različnih barv, ki drsi z vrha glave in na široko čez tvoj hrbet, da zavaruje hrbtni prostor in njegove vezi z vzročnimi ozadji utelešenega sveta.
 2. Ko doseže raven križa in trtice, se začne oblikovati okrog tega območja kot zaščitna sfera (morda modre barve).
 3. Predstavljaj si, da podobna krogla zaobjema tudi srčiko Zemlje, Gajino maternico.
 4. Obe sferi se počasi približujeta ena drugi, dokler se nekoliko ne prekrižate med seboj, da nastane močna vez, povezujoča obe življenjski središči. (Zavedaj se tudi, da je območje trtice v resonanci z območjem Grčije, ker obe opravljata podobno vlogo, eno v človeškem telesu, drugo pa v telesu Evrope.)

 

III

Tretji predlog temelji na dihanju.

 1. Stoj pokonci, z nogama postavljenima vzporedno in nekoliko narazen.
 2. Ozavesti zlato piko med nogama, ki je v resonanci z jedrom Gaje.
 3. Predstavljaj si, da od tam izhaja zlata cevka postavljena pokonci skozi sredino tvojega telesa. Imenujem jo »Gajina piščal«, ker ima po dve luknjici na različnih nivojih telesa, tako da nastaja, ko dihamo skoznjo, neslišen zvok.
 4. Za začetek vdihneš iz srčike Zemlje in dih vodiš do višine svoje trtice.
 5. Tam izdahneš horizontalno skozi obe luknjici, od katerih se ena nahaja na sprednji in druga na hrbtni strani piščali.
 6. Za tem vdihneš po isti poti in izdahneš v vesolje.
 7. Naslednji vdih potegneš iz vesolja in ga vodiš dol do obeh luknjic na ravni trtice. Izdihni skoznje in tako tudi vdihni.
 8. Nazadnje izdihneš v središče Zemlje.
 9. Zdaj se ciklus dihanja spet začne od začetka. Tokrat lahko uporabiš katero drugo dvojico luknjic na Gajini piščali. Nadaljuj z dihanjem, da zagotovimo utelešenemu življenju na Zemljinem površju, v vodi in na nebu, njegovo povezanost in izmenjavo s srcem Gaje.