20. 10. – 20. 11. 2018

Z novim ciklom svojega razvoja postaja Gaja bolj samostojno kozmično bitje. Vedno močneje sije iz svojega jedra. To najprej pomeni, da se hkrati z močnejšim sevanjem njenega srca povečuje tudi ogrevanje Zemlje. (Bomo sposobni prenašati višjo »temperaturo« Zemlje?)
Drugič, v osnovi se spreminja odnos med Gajino starševsko zvezdo, Soncem, in notranjim jedrom Zemlje. Medtem ko se povečuje žarčenje ljubezni, skrbi za vsa bitja in radiacija življenjske moči iz duhovnega jedra Zemlje, se spreminja vloga (zunanjega) Sonca. Izhajajoč z vzročne ravni Vesolja se razvija nova vloga Sonca kot podpornika Zemlje pri njenem nadaljnjem razvoju.

V skladu s temi premiki je tudi notranje sonce človeškega bitja deležno nove, bolj ustvarjalne vloge. Ustrezna meditacija:

  • Predstavljaj si zemeljsko sfero znotraj svojega trebušnega prostora. V spečem stanju je kot Sonce pred sončnim vzhodom.
  • Zdaj se začne sfera Zemlje v tebi dvigati. Ko doseže točko na dnu tvoje grodnice (točko elementarnega srca) zasvetijo prvi žarki vzhajajočega sonca Zemlje. Nekaj časa opazuj to čudo.
  • Ko žareča krogla doseže sredino tvojih prsi, stoji notranje sonce v svojem zenitu.
  • Trenutek je nastopil, da se poveže s kozmičnim Soncem. Daljni svetli zvezdi podobno žari na isti ravni a v tvojem zahrbtnem prostoru. Občuti povezavo med njima in podporo Sončeve zvezde.
  • Navdihnjeno z notranjim soncem Gaje in kozmičnim Soncem, začne svetiti tvoje srčno središče.
  • Predstavljaj si, da se z njegovimi žarki dotakneš tistih prostorov, dreves, bitij, kamnov, živali itd., katerim želiš posvetiti svojo pozornost. Lahko se jih dotakneš tudi s fraktali svojega notranjega sonca in pri tem izvedeš ustrezno gesto z roko. Morda se želiš s svojo srčno pozornostjo dotakniti tudi določenih krajev, situacij ali bitij, ki potrebujejo tolažbo, skrb ali pomoč.