Spoštovani in dragi člani Društva VITAAA!

Obveščam vas, da s Teo Golob pripravljava delavnico na terenu in sicer s holonom Ljubljanskega barja. Delavnica je predvidena v soboto, 16. oktobra 2021.

Delavnica je del ciklusa, ki smo ga začeli s telepatsko delavnico Pekel/Paradiž v Vipavski dolini – Nunski vrt v Ljubljani – Klevevž v prostoru Dolenjske mandorle.
Javite na naslov društva: drustvo.vitaaa@gmail.com, če se delavnice želite udeležiti, da vam kasneje pošljemo točne podatke – zdaj je program delavnice še v pripravi.

Pozdravljava, Tea in Marko