20. 6. – 20. 7.  2019

Človeku duhovni vidik jaza omogoča biti v stiku z angelskim svetom, drugače rečeno, z omrežjem vesoljne zavesti. Ker pa smo hkrati tudi bitja Zemlje smo povezani tudi z Gajinim svetom elementarnih bitij. Naša dvojna  identiteta nam omogoča postati vez med elementarnimi in angelskimi razsežnostmi bivanja. Če človek ne uteleša omenjene medialne vloge, potem oba svetova komaj lahko med sabo ustvarjalno sodelujeta. Zdaj, ko se soočamo s temeljnimi zemeljskimi spremembami bi bilo potrebno, da to našo vlogo ozavestimo in jo začnemo utelešati. Sodelovanje med temi tremi evolucijami lahko zagotovi varen prehod od dobe označene s patriarhalno nadvlado k dobi vse-povezanosti.

Vez med elementarnim in angelskim svetom se lahko udejanji na osebni ravni s tem, da človek poveže svoj elementarni in angelski (duhovni) jaz. Srčno središče je sposobno vzdrževati vez med obema.

 

  • Bodi navzoč/a in osredinjen/a v svojem srčnem središču. Izhajajoč od tam boš vzpostavljal/a vezi z obema sestrskima evolucijama.
  • Povezave si nikar ne predstavljaj navpično, ker lahko zaideš v hierarhični vzorec, temveč diagonalno.
  • Izhajajoč iz svojega srčnega središča izberi točko, ki se nahaja bolj ali manj globoko v zemlji za tvojim hrbtom. Predstavlja elementarni svet. Občuti njegovo moč in lepoto.
  • Če slediš diagonalni osi, ki povezuje točko v zemlji ter srčno središče in se po njej vzpenjaš navzgor v prostor pred sabo, boš našla/našel žarišče angelskega sveta.
  • Medtem, ko vzdržuješ vez z obema žariščema, posveti svojo pozornost svojemu srčnemu središču.
  • Vzemi si čas za občutenje njegove nove vrednosti in jo potem podeli s svojim okoljem in svetom.
  • Razširi občutek povezanosti treh evolucij v svet okrog sebe kot navdih svojim soljudem.