Društvo smo ustanovili ob prehodu v tretje tisočletje zavedajoč se, da doba patriarhalne vladavine nad Zemljo in vsemi nami, njenimi prebivalci, razpada. Ob ustanovitvi smo se zavedali, da kultura medsebojne srčnosti in ljubezni do vseh bitij Zemlje in Vesolja lahko postane resničnost samo pod pogojem, da ljudje kot posamezniki in kot resnici posvečene skupine soustvarjalno sodelujemo s Pan-Gajo, stvarnico Zemljinega vesolja in njenimi elementarnimi in duhovnimi svetovi – h katerim spada tudi svet naših prednikov in zanamcev.

Usklajeno s takim pristopom vodimo šolanje na področju stika z Zemljinimi geomantičnimi sistemi in njenimi elementarnimi ter duhovnimi bitji, pripravljamo delavnice na terenu in izdajamo knjige.
Zadnji dve leti poglobljeno sodelujemo z našim mednarodnim omrežjem LifeNet, kjer pripravljamo telepatske delavnice in tedenske meditacije.
Več o našem delu lahko najdete tukaj na naši spletni strani www.vitaaa.net, na strani založbe VITAAA pa sedaj lahko kupite tudi naše knjige.

Zadnji dve leti nas ne pesti samo Covid kriza. Hkrati opažamo, da preobrazba Zemlje in njenega holona prav v tem težavnem času napreduje z nesluteno obsežnimi koraki, kot da se čas namenjen preobrazbi civilizacije, merjeno po vesoljnih ciklih, izteka. Zato je toliko bolj potrebno, da vsaj peščica tistih, ki se zavedamo nastajanja novega, celovitega prostora in bivanja Zemlje še bolj zbrano in odgovorno med sabo sodelujemo, veseleč se vsakega koraka domačega planeta na poti v Novo.

Srčno vas pozdravljam skupaj s sodelavci Jelko, Mojco in Gregorjem,
Marko Pogačnik, predsednik