Sveti kraji

Kolumna o Svetih krajih v reviji Aura je nadomestila  Meditacije meseca, ki jih lahko poslej najdete na naši spletni strani.


Kočevje obdano s širnimi gozdovi

Kočevskirog2Ni slučaj, da je bilo širno področje današnjega Kočevja do poznega srednjega veka skoraj povsem neposeljeno. Moč prvinskih sil, ki jo je dandanes morda čutiti le še v pragozdu z imenom Krokar, je na kočevskem tolikšna, da bi se ji človek moral dosledno izogibati.

več…

Vodna krogla Cerkniškega jezera

cerknisko jezero2

Ni pravično do bitja vode, da občudujemo zgolj gladko površino jezer in rek in se izogibamo kapljam dežja. Voda je zaokroženo bitje. Obstaja v posodah rečnih strug in morskih kotlin, pa tudi razporejena v zračnih širinah, da ne govorimo o podzemnih jezerih in pretokih. več…

Štajerska, dežela grala

Štajerska dežela gralaNavadno se pojem Svetega Grala povezuje z vitezi Okrogle mize, kraljem Arturjem in angleško deželo. Kaj ima pri tem opraviti domača Štajerska?

Mit o Gralu se tudi pojavlja v povezavi s Španijo, pa Francijo in seveda z Rimsko-Nemškim cesarstvom, katerega del so bile slovenske dežele. Očitna je vseevropska narava tega mita, čigar korenine segajo ne le do keltske, ampak še globlje, do neolitske dobe. Temu se ni čuditi, saj mit o Gralu govori o skrivnosti, kako nastane in se ohranja življenje na Zemlji – tudi o tem, kako na lahko se ta izjemni dar božanske Zemlje zapravi.

več…