Sveti kraji

Kolumna o Svetih krajih v reviji Aura je nadomestila  Meditacije meseca, ki jih lahko poslej najdete na naši spletni strani.


Piranski zaliv

piran 2o

Piranski zaliv se od osamosvojitve Slovenije naprej neprestano obrača v glavah ljudi na obeh straneh meje s Hrvaško, vlači se ga po časopisju in secira na mizah mednarodnih sodnikov. Kdo pa Piranski zaliv sam po sebi je? Vsekakor ni ne hrvaška, ne slovenska last. Piranski zaliv je del geomantičnega organizma, ki mu rečemo »slovenski več-razsežnostni prostor«. Kot tak se vključuje v širni lok povezave Slovenije z noosfero sredozemske kulture v smislu idej arhitekta Plečnika, ki je elemente Mediterana vključeval v svojo arhitekturo kot nekaj samo po sebi umevnega. Brez Piranskega zaliva kaj takega nebi bilo smiselno. več…

Nunski vrt

nunski vrt SS šolo smo nekega davnega dne obiskali Ljubljano. Spominjam se neskončno dolgega, pet metrov visokega zidu, vzdolž katerega smo hodili proti Narodnemu muzeju. Danes vem, da je bil za zidom varno shranjen »Nunski vrt«. Obsegal je praktično vse območje, kjer se je pred pol stoletja naselilo politično, gospodarsko in kulturno jedro kasnejše neodvisne Slovenije. več…