Razširjena moč srca lahko uspe

20.5. – 20.6. 2019

Pred nami so veliki izzivi kot je na primer novo agresivno telekomunikacijsko 5G omrežje, da niti ne govorimo o rastoči nevarnosti, ogrožajoči demokratične vrednote Evrope. Kaj lahko storimo? V takšnih pogojih lahko uspe samo razširjena moč naših src.

Človeški srčni sistem je lahko takrat, kadar je ogrožena ustvarjalna svoboda človeka in bitij narave, močan izvor impulzov namenjenih varovanju življenja in njegove celovitosti. Da bi bil ustvarjalni potencial srčnega sistema temu dorasel, je potrebno prebuditi njegovi dve vzporednici, ki utripata na dveh ravneh onkraj običajnega srčnega sistema, ena na ravni kolen in druga nad glavo. Povedano v glasbenem jeziku imamo opraviti z odsevom srčnega sistema eno oktavo nižje in eno oktavo višje od običajne. Nižja oktava srčnega sistema vibrira na ravni kolen in je v resonanci z svetom elementarnih bitij. Višja oktava srčnega sistema utripa nad glavo v resonanci z angelskim omrežjem vesolja.

 

  • Najprej se posveti srčnemu sistemu, ki ga vidiš kot rozeto (mandalo) osredinjeno v srčnem centru sredi prsi, sestavljeno iz barvnih drobcev uokvirjenih z zlatom.
  • Potem si predstavljaj takšno rozeto osredinjeno v čakri med obema kolenoma. (čakra elementa Zemlje)
  • Za tem si predstavljaj takšno rozeto nad glavo. Osredinjena je v točki, do koder lahko sežeš z roko. (čakra elementa Zraka)
  • Bodi navzoča, bodi navzoč znotraj kompozicije treh rozet, ki niso ločene med sabo ampak se z robovi prekrižajo.
  • Potem se trojna kompozicija srčnih sistemov razvije v sferično obliko, v kroglo vsebujočo sporočilo ljubezni in resnice. Glej, kako se širi skozi tvoje okolje in skozi zemeljski svet.
  • Med tem, ko se širi, se dotika trojnega srčnega sistema človeških sobitij in jih navdihuje, da začno bivati in delovati uglašeno z namenom svoje duše in uglašeno z nujnostjo zavarovati življenjski organizem Zemlje zdaj.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.