Potrebno je podpreti Zemljino ravnotežje

20. 1. – 20. 2. 2019

Navpično počelo, ki ga kot edino zveličavno slavijo določene verske skupnosti po svetu in nekatera duhovna gibanja je nevarno občutljivemu ravnotežju Zemlje. Vodoravna energijska polja pa so pozabljena ali podcenjena glede na njihov pomen. Navpični pretok med Zemljo in Vesoljem lahko v pogojih zemeljskih sprememb postane problematičen, če ni uravnovešen z vodoravnimi polji ženskih kvalitet. V mislih imam tri vodoravno razprostrta energijska polja človeškega telesa, ki bi jih bilo vredno ozavestiti in podpreti njihovo dejavnost:

I. Polje, ki niha vodoravno okrog sredine trebušne votline povezano s prvinskimi (zmajevimi) močmi in modrostjo Gaje.

II. Zaokroženo polje srca.

III. Polje okrog tretjega očesa povezuje dušne razsežnosti zavesti z vidiki zavesti, ki se v svetu izražajo na način besede.

 

Vsa tri polja ženskih vrednot se da pri njihovi dejavnosti spodbuditi s pomočjo naslednjega dihalnega rituala, ki v imenu ravnotežja enakovredno vključuje tudi navpični pretok med Zemljo in Nebesom. Dihanje spremljaj s predlagano imaginacijo:

 

 

Prvi del s poljem trebušne votline:

 1. Dihanje začni z vdihom iz (duhovnega) jedra Zemlje in dih vodi navzgor dokler ne dosežeš točke za popkom.
 2. Potem hkrati izdihni vodoravno v vseh smereh tako da nastane vodoravno polje ženskih kvalitet.
 3. Nato na isti ravni vdihni iz vseh smeri horizontalnega polja in izdihni v Vesolje. Sledi kratek premor.
 4. Potem pa vdihni iz središča Vesolja in vodi dih navzdol dokler ne doseže točke za popkom.
 5. Izdihni hkrati v vse smeri vodoravnega polja, ki obstaja okrog popka.
 6. Nato hkrati vdihni iz vseh smeri vodoravnega polja in izdih vodi v jedro Zemlje. Naredi kratek premor in potem to vrsto dihanja nekajkrat ponovi.

 

 

Drugi del s poljem srčnega središča:

 1. Dihanje začni z vdihom iz (duhovnega) jedra Zemlje in dih vodi navzgor dokler ne dosežeš točke za srčnim središčem.
 2. Potem hkrati iz točke srčnega središča izdihni v vse smeri vodoravno.
 3. Nato na isti ravni vdihni iz vseh smeri horizontalnega polja in izdihni v Vesolje. Sledi kratek premor.
 4. Potem pa vdihni iz središča Vesolja in vodi dih navzdol dokler ne doseže točke za srčnim središčem.
 5. Izdihni hkrati v vse smeri vodoravnega polja, ki obstaja okrog srčnega središča.
 6. Nato hkrati vdihni iz vseh smeri vodoravnega polja in izdih vodi v jedro Zemlje.

Naredi kratek premor in potem to vrsto dihanja nekajkrat ponovi.

 

 

Tretji del posvečen polju tretjega očesa:

 1. Dihanje začni z vdihom iz (duhovnega) jedra Zemlje in dih vodi navzgor dokler ne dosežeš točke tretjega očesa. Mišljena je točka sredi lobanjske votline in ne na čelu. Na čelu se zgolj riše simbol tretjega očesa.
 2. Potem hkrati izdihni iz točke tretjega očesa v vse smeri vodoravno.
 3. Nato na isti ravni vdihni iz vseh smeri horizontalnega polja in izdihni v Vesolje. Sledi kratek premor.
 4. Potem pa vdihni iz središča Vesolja in vodi dih navzdol dokler ne doseže točke tretjega očesa.
 5. Izdihni hkrati v vse smeri vodoravnega polja, ki obstaja okrog tretjega očesa.
 6. Nato hkrati vdihni iz vseh smeri vodoravnega polja in izdih vodi v jedro Zemlje. Naredi kratek premor in potem to vrsto dihanja nekajkrat ponovi.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.