Odpreti se za ples življenja

20. 7. – 20. 8. 2018

Ljudje razumske dobe navadno vzdržujemo stroge meje med notranjim in »zunanjim« svetom. Pri tem z zunanjim svetom ne mislim na odtujeni svet človeškega izvora. V mislih imam živ in dihajoč svet Gaje/Zemlje, njene rastline, živali, kamne, zavest narave – življenje samo. Čas je odpreti se plesu življenja v nas in okrog nas.
Izhajam od znanega dejstva da so telesne sile in družine naših mikrobov deležne stalne izmenjave z mikroorganizmi okoliške pokrajine in z njenimi elementarnimi silami in bitji.
To pa samo po sebi ni dovolj v času, ko se oblikujejo novi pogoji življenja na Zemlji. Stopamo v obdobje, ki ga vodi element zavesti (Element zraka) in brez zavestnega sodelovanja (predvsem s srčno zavestjo) pri omenjeni izmenjavi, slednja ne pomeni dovolj za Gajo, niti za udeleženega človeka.

Predlagano meditacijo se lahko izvaja kjerkoli, morda med hojo, morda sede v naravi ali sredi mestnega okolja. Da preprečiš nadlegovanje tujih sil, bodi osredinjen/a v svojem bistvu. Zakon resonance posledično omogoča interakcijo samo silam in bitjem uglašenim s tvojim namenom.

  • Predstavljaj si, da tvoje telo ni gost predmet ampak je sestavljeno iz neštetih drobnih delcev (fraktalov) elementarnega organizma življenja – isto velja tudi za dano okolje. Dovoli delcem tvojega večdimenzionalnega telesa, da se prosto širijo skozi okolje in bodi hkrati odprt/a za vstopajoče svetove Gaje.

  • Izmenjavo med obema vidikoma resničnosti poživiš tako, da vzdržuješ žarek svoje pozornosti na točki za trtico.

  • Izmenjava dobi drugačno kvaliteto, če žarek pozornosti preneseš na točko svojega elementarnega srca, ki utripa za konico kosti grodnice. Lahko pa greš še za stopnjo više do točke za kronskim središčem na glavi ali pa navzdol do točke med kolenoma (čakra Elementa zemlje), ali celo do točke pod stopali.

Želim vam veselja pri komuniciranju z Gajinim elementarnim organizmom, Marko