Meditacije

Marko Pogačnik, avtor Meditacij, pravi:

“Aktualna meditacija je ena od možnosti, kako se da sodelovati s preobrazbami sebe in zemeljskega vesolja. Ne zahteva več kot vsakodnevni trenutek časa, kadarkoli v teku dneva in kjerkoli – lahko se seveda večkrat na dan ponavlja. Ko gre za učinkovanje znotraj zemeljskega vesolja je pomemben ponavljajoč ritem rednega delovanja. Ampak tudi enkraten poskus je smiseln, če se porodi iz čiste radovednosti”.

V angleščini jo lahko najdete na spletni strani:  www.markopogacnik.com


Moči, ki ne dovolijo svobodnega pretoka življenja na vseh ravneh Gaje morajo zapustiti naša telesa in telo Zemlje

20. September – 20. Oktober 2017

 

Ker je človeški rod izgubil spomin o svoji resnični identiteti, se je odprlo mnogo vrat, skozi katera so vstopile sile in moči tuje Gaji. Lahko neomejeno manipulirajo z domala vsemi razsežnostmi njenega bitja, vključno s človeškim svetom. To dejstvo je eden glavnih vzrokov za malomaren odnos človeštva do čudeža življenja in za rušenje življenjskega tkiva Zemlje in njegovih sakralnih razsežnosti.

V tem kritičnem trenutku pri razvoju Zemljinega vesolja je potrebno jasno izreči, da kot človeška bitja in kot človeštvo nočemo slediti poti, ki jo vsiljujejo moči tuje bistvu življenja. Slediti hočemo poti preobrazbe, ki jo Gaja kot vesoljna zavest pripravlja za vsa svoja bitja vključno s človekom. To je pot vodeča k svobodi vseh bitij življenja, ki obstajajo na različnih ravneh Zemljinega vesolja, vključno s človeškim rodom in svetom naših prednikov in zanamcev. S svobodo je mišljena pravica obstajati in ustvarjati usklajeno z našo resnično identiteto in vlogo v oceanu življenja.

Ko človek izreka takšno odločitev, se je potrebno zavedati, da bodo spremembe, ki sledijo v naslednjih letih, lahko globoke onkraj naših predstav. Sledeč poti upanja se je treba zavestno odpovedati širjenju vzorcev strahu in zaupati, da je celotno Vesolje z nami in podpira našo odločitev.

 

  1. Bodi navzoč/a v vseh svojih razsežnostih in se občuti kot holografski drobec (fraktal) človeštva. Občuti svojo popolno zaščito.
  2. Usklajeno z zgoraj razloženim predlogom najdi način, kako v danem trenutku izreči odločitev, da hočeš slediti poti življenja.
  3. Ozavesti prvinsko moč in zavest Vesolja, v znanosti imenovano »črna snov«. V drugačnem jeziku jo imenujemo »moč črne Madone« ali »črni vidik Sofije, vesoljne Modrosti«.
  4. Glej kako moči in zavest »črne snovi« potegne tuje sile in njihovo zavest iz telesa Gaje, da bi jo preobrazila v njeno izvirno stanje in jo tako vrnila v zakladnico prasil Vesolja.
  5. Zavedaj se, da imenovane tuje sile in njihova zavest zapuščajo tudi tvoje lastno telo, kot tudi telo človeštva in njegove sfere zavesti.
  6. Prosi Gajo, Mater življenja, da praznine, nastale po odhodu tujih moči, zapolni z elementarno zavestjo in njenimi življenjskimi silami.
  7. V naslednjem mesecu kdaj pa kdaj ponovi meditacijo in jo, če potrebno, prilagajaj svojemu načinu izražanja ali potrebi trenutka.

Ozavestiti moči elementarnega srca

20.8. – 20. 9. 2017

Elementarno srce je holografski drobec (fraktal) srca Gaje, ki utripa znotraj vsakega bitja pripadajočega njenemu stvarstvu. V primeru človeškega bitja se nahaja na območju okrog spodnje konice prsne kosti (grodnice). Lahko si ga predstavljamo v obliki dvojnega stožca; še bolje v obliki vrtavke. Njena spodnja konica je v resonanci s prvinskimi viri življenja v trebušni votlini, zgornja konica pa se povezuje z jedrom človekovega srčnega sistema. Nič manj pomembna ni točka bolj zadaj za dnom grodnice ker se navezuje na pravzorce srčnega sistema, kot tudi tista spredaj, ki odpira vrata k utelešenim razsežnostim življenja. več…

Na poti k celoviti človekovi identiteti

20. 7. – 20. 8. 2017

Običajna shema človeške identitete temelječa na hierarhiji pojmov »duh – duša – osebnost« izgublja na veljavi. Različna verstva postavljajo Boga na najvišjo stopnico in posledično zahtevajo od ljudi, da ubogajo njihova lastna pravila, kot da slednja izvirajo od Boga. Po drugi strani se osebnost razglaša kot edina relevantna v človeškem življenju, kar vodi do množičnih egocentričnih izkrivljanj. več…