Meditacije

Marko Pogačnik, avtor Meditacij, pravi:

“Aktualna meditacija je ena od možnosti, kako se da sodelovati s preobrazbami sebe in zemeljskega vesolja. Ne zahteva več kot vsakodnevni trenutek časa, kadarkoli v teku dneva in kjerkoli – lahko se seveda večkrat na dan ponavlja. Ko gre za učinkovanje znotraj zemeljskega vesolja je pomemben ponavljajoč ritem rednega delovanja. Ampak tudi enkraten poskus je smiseln, če se porodi iz čiste radovednosti”.

V angleščini jo lahko najdete na spletni strani:  www.markopogacnik.com


Oživljajoča vloga živali znotraj

20. Januar – 20. Februar 2018

 

V vrtincih sodobnih zemeljskih sprememb se ne sme izgubiti omrežje življenja utelešeno v materiji – dragoceni dar Gaje, Matere življenja. Vesoljna vloga živali je vzdrževati omrežje življenja na Zemlji živo. V daljni preteklosti smo kot človeški rod dolge veke živeli vključeni v družino živali. Od takrat naprej lahko s pomočjo svoje notranje živali uživamo življenje kot utelešena bitja.

Če želimo še naprej sodelovati v razvoju Zemljinega vesolja, se moramo kot človeška bitja naučiti zavestno povezovati z nitjo življenja in njenim omrežjem, saj smo se znašli v okoliščinah postopnega zloma obstoječe svetovne zgradbe. Od tod inspiracija za ime VITAAA, – življenje na tretjo potenco je ključ!

Naslednjo vajo Dotika Gaje sem sestavil z namenom, občutiti navzočnost živali znotraj sebe in podpreti živalsko kraljestvo v prizadevanju ohraniti omrežje življenja na planetu. Pomagaj si s priloženo risbo.

  1. Postavi se pokonci z nogami postavljenimi na neobičajen način. Pete so kolikor mogoče narazen. Prsti na nogi se dotikajo, kar velja tudi za obe koleni. Gre za ključ do tiste vzročne (arhetipske) ravni, kjer v človeškem telesu utripa živalsko bitje.
  2. V istem položaju nog in kolen se nagni daleč naprej, da posnemaš vodoravno lego živalskega telesa. Roki vrzi predse kot predstavnici prednjih živalskih nog. Ostani nekaj časa v takem položaju.
  3. Potem se postavi pokonci z namenom zavestno sprejeti vase svoj živalski vidik. Nogi imata še vedno pete narazen, kolena pa se ne dotikajo več.
  4. Nazadnje prestavi nogi v običajno, v sončni svet obrnjeno lego, raztegni telo in uživaj trenutek svojega utelešenja.
  5. Vajo nekajkrat ponovi, potem postani nekaj trenutkov v tišini, tako da se vsebina vaje lahko zapiše v spomin telesa in zavesti.

Podprimo kvantni preskok Zemlje

20. 12. 2017 – 20. 1. 2018

VITAAA je bila ustanovljena na pragu novega tisočletja z namenom, da bi tudi na Slovenskem obstajala odprta skupina ljudi, ki bi zavestno in s srčno močjo podpirala negotovo pot Gaje usmerjeno k temeljiti prenovi ravni, na kateri se odvija evolucija Zemlje. Tako kot vsa bitja Gaje, se tudi mi, družina človeštva, ne moremo izogniti prihajajočim spremembam, ker se je človek v daljni preteklosti odločil, da bo svoj razvoj usodno povezal z razvojem Zemlje. več…

Kako utelesiti novo Zemljino vesolje

20. 11. – 20. 12. 2017

Zemljo si lahko predstavljamo kot grozd (cluster), sestavljen iz samostojnih svetlobnih krogel, ki se sučejo okrog božanskega jedra Gaje/Nikrmane, vira življenja. Toda glede na holografsko ureditev vesolja, jedro Zemljinega grozda svetov ne more biti osredinjeno le v središču Zemlje, ampak tudi v jedru vsake od njenih svetovnih krogel in tudi znotraj vsakega od njenih bitij, vključno s človekom. več…