Meditacije

Marko Pogačnik, avtor Meditacij, pravi:

“Aktualna meditacija je ena od možnosti, kako se da sodelovati s preobrazbami sebe in zemeljskega vesolja. Ne zahteva več kot vsakodnevni trenutek časa, kadarkoli v teku dneva in kjerkoli – lahko se seveda večkrat na dan ponavlja. Ko gre za učinkovanje znotraj zemeljskega vesolja je pomemben ponavljajoč ritem rednega delovanja. Ampak tudi enkraten poskus je smiseln, če se porodi iz čiste radovednosti”.

V angleščini jo lahko najdete na spletni strani Lifenet: monthly meditation


Razširjena moč srca lahko uspe

20.5. – 20.6. 2019

 

Pred nami so veliki izzivi kot je na primer novo agresivno telekomunikacijsko 5G omrežje, da niti ne govorimo o rastoči nevarnosti, ogrožajoči demokratične vrednote Evrope. Kaj lahko storimo? V takšnih pogojih lahko uspe samo razširjena moč naših src.

Človeški srčni sistem je lahko takrat, kadar je ogrožena ustvarjalna svoboda človeka in bitij narave, močan izvor impulzov namenjenih varovanju življenja in njegove celovitosti. Da bi bil ustvarjalni potencial srčnega sistema temu dorasel, je potrebno prebuditi njegovi dve vzporednici, ki utripata na dveh ravneh onkraj običajnega srčnega sistema, ena na ravni kolen in druga nad glavo. Povedano v glasbenem jeziku imamo opraviti z odsevom srčnega sistema eno oktavo nižje in eno oktavo višje od običajne. Nižja oktava srčnega sistema vibrira na ravni kolen in je v resonanci z svetom elementarnih bitij. Višja oktava srčnega sistema utripa nad glavo v resonanci z angelskim omrežjem vesolja.

 

  • Najprej se posveti srčnemu sistemu, ki ga vidiš kot rozeto (mandalo) osredinjeno v srčnem centru sredi prsi, sestavljeno iz barvnih drobcev uokvirjenih z zlatom.
  • Potem si predstavljaj takšno rozeto osredinjeno v čakri med obema kolenoma. (čakra elementa Zemlje)
  • Za tem si predstavljaj takšno rozeto nad glavo. Osredinjena je v točki, do koder lahko sežeš z roko. (čakra elementa Zraka)
  • Bodi navzoča, bodi navzoč znotraj kompozicije treh rozet, ki niso ločene med sabo ampak se z robovi prekrižajo.
  • Potem se trojna kompozicija srčnih sistemov razvije v sferično obliko, v kroglo vsebujočo sporočilo ljubezni in resnice. Glej, kako se širi skozi tvoje okolje in skozi zemeljski svet.
  • Med tem, ko se širi, se dotika trojnega srčnega sistema človeških sobitij in jih navdihuje, da začno bivati in delovati uglašeno z namenom svoje duše in uglašeno z nujnostjo zavarovati življenjski organizem Zemlje zdaj.

 

Ozemljiti se v novem prostoru

20.4. – 20.5. 2019

Ne smemo spregledati znamenja, kadar pogori gozd s 1200 tisočletje starimi hrasti, ki je prekrival katedralo Notre Dame v Parizu. Ti hrasti so morda predstavljali največji dosežek pri sodelovanju med naravo in človeško kulturo, kar jih je zmogla pretekla doba. Katedrala je lahko obstajala kot katedrala le pod pogojem, da je Gaja ponudila cel hrastov gozd za prekritje katedralnega prostora. več…

meditacija Notre Dame

Iskra pod pepelom

Globoko smo pretreseni nad usodo katedrale Notre Dame v Parizu, katedrale posvečene materi vesolja. Njen domnevni samovžig občutim kot znamenje, da sta obstoj osebne svobode in obstoj sožitja med vsemi ljudstvi na Zemlji skrajno ogrožena.

več…