Dve izginuli knjigi Marka Pogačnika spet na mizi

Bird Publisher iz Mengša je v elektronski obliki izdal dve knjigi Marka Pogačnika, ki sta že davno pošli:

Ko se Boginja vrne
je knjiga, ki je v začetku 90-h let v slovenskem prostoru prva nagovorila tematiko Boginje, njene tisočletne skrite navzočnosti za kulisami patriarhalnih kultur in pomena njenega ponovnega odkritja za dandanašnje ravnotežje posameznika in sveta. Prvič je tudi govora o geomantični razsežnosti Boginjine navzočnosti v obliki krajinskih svetišč, ki se raztezajo po zemeljski obli. Kot primer je predstavljeno tudi krajinsko svetišče slovenskega prostora kot celote s posameznimi pomembnimi kraji in energijskimi centri.

Moč Zemlje in Kristusova navzočnost
Pripoveduje o energijski raziskavi Kristusovih evangelijev. Avtor je s pomočjo občutljivosti svojih prstov besedo za besedo »pretipal« evangelijska besedila in pri tem korak za korakom odkriva globine nauka Jezusa iz Nazareta, o katerih se nam niti sanja ne. Hkrati razkriva kasnejše dodatke besedilom, ki so izkrivili njegovo izvirno učenje, predvsem ko gre za odnos do ženskih kvalitet bivanja in odnos do zemeljskega stvarstva. Knjiga je bila prevedena v 9 svetovnih jezikov.

Knjigi se lahko kupita in pretočita na lasten računalnik preko internetne strani www.bird-publisher.com

Poleg teh, se da dobiti še tri Markove knjige v Slovenščini:

Tako široko srce – h koreninam miru v Palestini in Izraelu
Knjigo sta napisala skupaj s hčerko Ano Pogačnik potem ko sta se s skupino na romanje od piramid na platoju Giza čez Sinaj do Jeruzalema. Marko je projekt zdravljenja prostora v Izraelu nadaljeval še naslednja leta – od tod izkušnje o sveti deželi zbrane v prvem delu knjige. V drugem delu so sporočila, ki jih je Ana prejela iz izvora Kristusove zavesti. Gre za ponovno oživitev impulza, ki ga je človeštvo prejelo iz Palestine ob začetku našega štetja let.; tudi za geomantičen sistem Palestine kot celote.
Založba Iskanja, Ljubljana, 2006, www.iskanja.si

Skrivnost Benetk – vitalno-energijske razsežnosti vodnega mesta
Benetke so bile kot mesto sposobne uresničiti sintezo vodno/čustvenega in razumskega prostora – nekaj kar bo odločilnega pomena za bodočnost naše civilizacije. Knjiga razgrne različne razsežnosti večdimenzionalnega prostora Benetk in pokaže, kako so posamezne razsežnosti utelešene v mestu v obliki umetniških del, arhitekture itd. knjiga je napisana tako, da deluje tudi kot alternativni vodič. Bojan Brecelj je prispeval odlične fotografije!
Založba tržaškega tiska, Trst, 2009

Bookmark the permalink.

Comments are closed.