Tretje mednarodno srečanje LifeNet omrežja

v katerem sodeluje tudi VITAAA, Društvo za sožitje človeka, narave in prostora

 • LifeNet – omrežje: geomantija in preobrazba
 • LifeNet – omrežje za medsebojni navdih Zemlje in človeštva

 

Omrežje je začelo nastajati pred 20 leti, ko so me različne skupine in posamezniki v Sloveniji, Nemčiji in Avstriji povabili, da začnem potovati od kraja do kraja s svojimi delavnicami »Za zdravje Zemlje«. Dandanes je LifeNet stalno spreminjajoče se mednarodno gibanje.

Med našim srečanjem v Angliji letos sem predstavil nekaj predlogov, kako razjasniti našo skupno identiteto in naš nadaljnji razvoj. Zapisal sem svoje predloge in nekatere tudi dopolnil na osnovi refleksij in nadaljnjih pogovorov po srečanju. Namen gibanja LifeNet bi bil:

 1. sodelovati z elementarnimi sferami in bitji Zemlje in z duhovnimi svetovi na osnovi geomantičnega dela na različnih krajih, v mestih, domovih in v pokrajinah
 2. prizadevati si prebuditi zavest javnosti o večdimenzionalnosti Zemlje in o celovitem pristopu k življenju
 3. soustvarjati novo morfogenetsko polje planeta in človeštva z meditacijami na skupne teme
 4. soustvarjati novo univerzalno re-ligijo (ponovno povezavo), ki Zemljo in vsa njena bitja, vidna in nevidna, pa tudi odnos človeške kulture do duhovnega sveta in vseh njegovih razsežnosti doživlja in praznuje kot sveto
 5. ustvarjati geomantična dela, za katere se zdi, da v okvirih sedanjega položaja sveta nimajo nekega pomena ali učinka; dejansko pa predstavljajo semena bodočnosti – če jih ne bi ustvarjali zdaj, morda bodočnost življenja na Zemlji ne bi bila zagotovljena
 6. delovati osebno na področju samo-spoznanja in osebnega duhovnega razvoja, osvobajajoč se spon sveta, ki je izgubil svoj smisel obstoja
 7. vzdrževati znotraj sebe točko miru, biti osredinjen/a in ozemljen/a v vsakem možnem položaju, kakršni se lahko pojavljajo med procesom Zemljine preobrazbe.

 

Poleg teh bolj splošnih zamisli želim poudariti tudi pomen treh področij dejavnosti, bistvenih za obstoj našega omrežja:

 • LifeNet kot umetniška skupina ustvarja po svetu geopunkturne kroge, litopunkturne projekte, land-art in eco-art projekte in druge umetniške dogodke
 • LifeNet kot kraj šolanja na področju geomantije, geokulture in osebnega duhovnega razvoja
 • LifeNet kot informativna platforma s svojimi spletnimi stranmi, ustvarjalnimi srečanji na lokalni, regionalni in mednarodni ravni, izmenjavo informacij…

 

Ni pa smiselno pričakovati, da lahko LifeNet komurkoli karkoli stori ali organizira. Kar želite v okviru gibanja LifeNet narediti ali ustvariti, morate storiti sami ali s svojo skupino. LifeNet je osnovan na počelu samo-organizacije.

 

Marko Pogačnik, avgusta 2012 v ogledalu junijskega srečanja v Angliji

Comments are closed.