dodatek k meditaciji meseca januar – februar 2019

Dragi prijatelji in prijateljice društva VITAAA!

Šele v zadnjem času sem se zavedel, kakšen je globlji namen predlagane Meditacije meseca. To, da Gaji in njenim pomočnicam  pomagamo vzdrževati planetarno ravnotežje je le en vidik predlagane meditacije z dihanjem.

Zadnje dni sem se zavedel, da je navpični pretok diha še posebno potreben. Visoko zgoraj vidim kristalno čisto kozmično (Krist/Sofijino) navzočnost in moč, ki se ne more spustiti na Zemljo, da bi podprla intenzivne procese preobrazbe, ki se tu godijo. Zemlja je vse preveč zavita v odtujene energije strahu in brezupa. Čeprav so nujno potrebne, se imenovane kozmične sile ne morejo prebiti skozi.

Ko delate predlagano dihanje, se prosim zavedajte, da ustvarjamo navpične kanale, ki vodijo globoko v Zemljo, tako da bi se te kozmične sile lahko spustile dol. Ampak sekvenca z vodoravnim širjenjem diha je prav tako potrebna, sicer se omenjene dragocene energije nebi mogle dotakniti nas in našega življenjskega prostora.

Druga možnost je, da dihate na isti način skozi določene svete kraje v vaši okolici ali drugje na planetu, da bi nastalo več kanalov s katerimi se spet utrdi pretok med vesoljem in jedrom Zemlje. Ampak tudi v tem primeru ne pozabite tistega dela dihanja z vodoravno širitvijo polja.

Veselim se, da lahko skupaj nekaj dobrega naredimo za življenje, Marko

Potrebno je podpreti Zemljino ravnotežje

20. 1. – 20. 2. 2019

Navpično počelo, ki ga kot edino zveličavno slavijo določene verske skupnosti po svetu in nekatera duhovna gibanja je nevarno občutljivemu ravnotežju Zemlje. Vodoravna energijska polja pa so pozabljena ali podcenjena glede na njihov pomen. Navpični pretok med Zemljo in Vesoljem lahko v pogojih zemeljskih sprememb postane problematičen, če ni uravnovešen z vodoravnimi polji ženskih kvalitet. V mislih imam tri vodoravno razprostrta energijska polja človeškega telesa, ki bi jih bilo vredno ozavestiti in podpreti njihovo dejavnost:

I. Polje, ki niha vodoravno okrog sredine trebušne votline povezano s prvinskimi (zmajevimi) močmi in modrostjo Gaje.

II. Zaokroženo polje srca.

III. Polje okrog tretjega očesa povezuje dušne razsežnosti zavesti z vidiki zavesti, ki se v svetu izražajo na način besede.

Vsa tri polja ženskih vrednot se da pri njihovi dejavnosti spodbuditi s pomočjo naslednjega dihalnega rituala, ki v imenu ravnotežja enakovredno vključuje tudi navpični pretok med Zemljo in Nebesom. Dihanje spremljaj s predlagano imaginacijo:

Prvi del s poljem trebušne votline:

 1. Dihanje začni z vdihom iz (duhovnega) jedra Zemlje in dih vodi navzgor dokler ne dosežeš točke za popkom.
 2. Potem hkrati izdihni vodoravno v vseh smereh tako da nastane vodoravno polje ženskih kvalitet.
 3. Nato na isti ravni vdihni iz vseh smeri horizontalnega polja in izdihni v Vesolje. Sledi kratek premor.
 4. Potem pa vdihni iz središča Vesolja in vodi dih navzdol dokler ne doseže točke za popkom.
 5. Izdihni hkrati v vse smeri vodoravnega polja, ki obstaja okrog popka.
 6. Nato hkrati vdihni iz vseh smeri vodoravnega polja in izdih vodi v jedro Zemlje. Naredi kratek premor in potem to vrsto dihanja nekajkrat ponovi.

Drugi del s poljem srčnega središča:

 1. Dihanje začni z vdihom iz (duhovnega) jedra Zemlje in dih vodi navzgor dokler ne dosežeš točke za srčnim središčem.
 2. Potem hkrati iz točke srčnega središča izdihni v vse smeri vodoravno.
 3. Nato na isti ravni vdihni iz vseh smeri horizontalnega polja in izdihni v Vesolje. Sledi kratek premor.
 4. Potem pa vdihni iz središča Vesolja in vodi dih navzdol dokler ne doseže točke za srčnim središčem.
 5. Izdihni hkrati v vse smeri vodoravnega polja, ki obstaja okrog srčnega središča.
 6. Nato hkrati vdihni iz vseh smeri vodoravnega polja in izdih vodi v jedro Zemlje.

Naredi kratek premor in potem to vrsto dihanja nekajkrat ponovi.

Tretji del posvečen polju tretjega očesa:

 1. Dihanje začni z vdihom iz (duhovnega) jedra Zemlje in dih vodi navzgor dokler ne dosežeš točke tretjega očesa. Mišljena je točka sredi lobanjske votline in ne na čelu. Na čelu se zgolj riše simbol tretjega očesa.
 2. Potem hkrati izdihni iz točke tretjega očesa v vse smeri vodoravno.
 3. Nato na isti ravni vdihni iz vseh smeri horizontalnega polja in izdihni v Vesolje. Sledi kratek premor.
 4. Potem pa vdihni iz središča Vesolja in vodi dih navzdol dokler ne doseže točke tretjega očesa.
 5. Izdihni hkrati v vse smeri vodoravnega polja, ki obstaja okrog tretjega očesa.
 6. Nato hkrati vdihni iz vseh smeri vodoravnega polja in izdih vodi v jedro Zemlje. Naredi kratek premor in potem to vrsto dihanja nekajkrat ponovi.

Blagoslov Novemu letu!

20. 12. 2018 – 20. 1. 2019

Če želimo postati soustvarjalci usode svojega in našegaskupnega sveta se je potrebno vedno znova posvetiti ponovni povezavi zvzročnimi razsežnostmi bivanja, kjer izvirajo vzroki za tak ali drugačen obstoj utelešenega sveta. S tem namenom se predstavlja novoletna meditacija.

Dvopolna človeška postava ponuja odlično priložnost zaizkušnjo odnosa med vzročnim in posledičnim (utelešenim) svetom. Prednji deltelesa je s svojimi petero čuti obrnjen k utelešenemu svetu, medtem, ko hrbtnastran, ki je z očmi ne moremo kontrolirati, označuje vzročno (arhetipsko)razsežnost sveta.

 • Med tem, ko sediš ali stojiš si predstavljaj, da se pomikaš vzvratno. Naredi prvi korak nazaj začenši z levo nogo in desno prisloni. Nekaj trenutkov miruj.
 • Potem na isti način stopi še en korak nazaj, potem pa še tretjega. Meditacija je bolj učinkovita, če se premikaš v svoji imaginaciji ker se dejansko pomikaš skozi različne razsežnosti zavesti. Če pa želiš, se lahko hkrati prestopaš tudi telesno. Poskusi.
 • Potem, ko si naredila tri korake nazaj, pošlji iz svojega srčnega središča vodoraven žarek svetlobe in ljubezni vzvratno do neskončnosti, da bi se povezala z božanskim temeljem vsega.
 • Naredi kratko pavzo, potem se začni pomikati naprej proti svojemu telesu. Tri korake naprej narediš vselej začenši z desno nogo.
 • Vrnila si se v utelešeno fazo svojega bitja – upam zdaj nekoliko drugačna oseba. Vzemi si čas za občutenje nove kvalitete svojega bitja, zdaj bolje povezanega z izvori bivanja. Morda bo potrebno vajo čez mesec večkrat ponavljati, da se premosti prepad, ki naj bi po zamisli enoumnega razuma človeka odtegnil nevidnim svetovom »za našim hrbtom«.