Aktualno:


Manifest druge osamosvojitve

I.

Sodobne civilizacije se ne da bistveno izboljšati. Zgrajena je na počelu dualizma. Ni sposobna vzdrževati obdobij miru brez peklenskih vojn. Ni sposobna zagotoviti blaginje ljudem ne da bi polovica človeštva stradala.

 

II.

Komaj smo izvedeli, da smo sredi globalne ekološke krize, ki lahko izniči življenje na Zemlji, že smo uvideli, da politične elite niso sposobne domisliti in uvesti dolgoročnih rešitev. Ne čakati! Razvijmo druga pota soočanja z okoljsko stisko planeta, utemeljena na komunikaciji z zavestjo Zemlje, in na neposrednem sodelovanju z elementarnimi bitji narave.

 

III.

Ustvarjalni obseg razumske zavesti na področju znanosti, kulture, gospodarstva in politike je izčrpan. Prihaja do nevarnih stranpoti, pri katerih se človek na razumski način ukvarja z območji bivanja, ki ležijo onkraj logičnega dosega; (cepljenje atomov, nano tehnologije, genske manipulacije). Posledice so lahko usodne za obstoj življenja. Ampak glej: kar danes znanost obravnava kot ne-obstoječe, hrani v sebi potencial bodočih komunikacij in tehnologij.

 

IV.

Človekovo razmerje s celostjo bivajočega in potreba, vedno znova povezovati se s svetostjo biti, je človekova pravica, neodvisna od obstoječih ideoloških in verskih sistemov. Mladim je treba med šolanjem omogočiti, da razvijejo osebno občutljivost za vidne in nevidne razsežnosti bivanja, da bi lahko oblikovali lasten pristop k svetosti življenja. Spodbujanje občutka za življenjsko resničnost, razvoj intuicije in inteligence srca zagotavljajo, da se ne bomo izgubili med neštetimi pojavi vodečimi stran od bistva.

 

V.

Živimo na planetu obilja. Zemlja je milijarde let razvijala biološki prostor, ki s svojo čudovito večplastnostjo omogoča naravno obilje in v naslednji fazi na naravnem obilju temelječo rast civilizacij. Usodnemu zlomu dane civilizacije se da izogniti tako, da se človek vrne k svojemu bistvu. Procesu samo-spoznanja sledi proces odkrivanja doslej neznanih razsežnosti zemeljskega prostora. Te pa so dovolj široke, da bodo omogočile celosten razvoj bodoče civilizacije, vključno z njenim gospodarstvom, kulturo in duhovnostjo.

 

VI.

Nemudoma se je potrebno uglasiti s samo-zdravilnimi procesi in preobrazbami, ki jih je inteligenca Zemlje uvedla v zadnjih dveh desetletjih, da bi preprečila zlom življenjskih sistemov »modrega planeta«. Sodelujmo z njeno vizijo nove dobe miru in sožitja med vsemi bitji zemeljskega vesolja! Nastaja nov več-razsežnostni prostor, ki že zdaj omogoča nadaljevanje človekovega razvoja na Zemlji v pogojih ustvarjalnega sozvočja med nasprotji ter partnerstva z drugimi bitji in svetovi s katerimi delimo življenje na Zemlji.

 

VII.

Zavestna odločitev za spremembe, odgovorna etična drža in odprtost srca so temelj uspešne »druge osamosvojitve« ob pogoju, da smo znotraj teh vrednot navzoči z vsem svojim osebnim in hkrati skupnostno naravnanim bitjem.

 

Kranj, 17. aprila 2019, Marko Pogačnik, UNESCOv umetnik za mir

Vabilo na dogodke april-maj

 

Spoštovani sočlani družine življenja VITAAA!

Sporočamo vam datume nekaterih javnih prireditev v naslednjih dveh mesecih in vas vabimo k sodelovanju:

 

LOGATEC torek, 16. aprila ob 19.30 v knjižnici, Marko predstavlja svojo knjigo Slovenija čudežna. Tam jo bo mogoče tudi kupiti po znižani ceni.

 

KRANJ sreda 17.4. čez dan: na povabilo mladinskega centra Layerjeva hiša Marko piše na jumbo plakate Manifest druge osamosvojitve na ulici zadaj za Galerijo Prešernovih nagrajencev (ulica nasproti starega magistrata na Glavnem trgu).

 

VOLČJI GRAD na Krasu v ponedeljek 22. aprila (praznik!): Markova enodnevna delavnica na območju megalitskega spomenika Debela griža. Dobimo se ob 10h pred cerkvijo v Volčjem Gradu (tam parkirate)

 

KOLPA, Brod Moravice na hrvaški strani, v torek, 7. maja Markova celodnevna delavnica na področju Klepeče Selo nad Kolpo. Tam obstajajo megalitna svetišča, ki do zdaj niso bila znana.

Dobimo se pred Info centrom v Brod Moravicah (Kolarnica) ob 10h

Ob 18h bo Markovo predavanje za javnost v Brod Moravicah

Pred delavnico bomo postavili nov litopunkturni kamen blizu vasi Klepeče Selo

 

Vsi našteti dogodki so brezplačni. Prostovoljni prispevki gredo blagajni VITAAA.

Veselimo se sodelovanja, Marko, Jelka, Gregor.

Delavnici Marka Pogačnika


Delavnici Marka Pogačnika v Cankarjevem domu vsako zimo že 36 let potekata z namenom, vedno znova spraševati se o smislu človekovega bivanja, o sodobni preobrazbi prostora ter o človekovem odnosu do drugih bitij narave in vesolja. Temeljita na avtorjevih izkušnjah pri delu z zdravljenjem ter regeneracijo naravnih in urbanih prostorov na Zemlji. Delavnici sta ena od izraznih zvrsti njegovega umetniškega dela. Namesto običajne predavateljske oblike skuša avtor skupaj z občinstvom intuitivno ustvariti jedro dobre volje, ki naj žarči v širši prostor.

*

4.2. 2019 od 19h do 22h

Delfini, enti in vilinska bitja kot zavezniki človeštva

Človek se je v dobi usodnih podnebnih in političnih sprememb znašel nepripravljen. Zdi se, da izzivom ne bomo kos. Pri tem pozabljamo, da na planetu, ki je večdimenzionalne narave, nismo sami. Vzporedne razsežnosti Zemlje so naseljene s kulturami subtilnih bitij, ki bi nam znale odločilno pomagati sredi neznank, če bi bil človek pripravljen prisluhniti njihovi navzočnosti in sodelovati z njimi pri soočenju z globalno krizo življenja na Zemlji.

*

11.2. 2019 od 19h do 22h

Benetke, Slovenija in Evropa – tri vizije novega prostora

Zemlja, kakršno poznamo, nima več optimalnih možnosti za razvoj. Možnosti se pokažejo in z njimi nasmeh optimizma, če Gaja razpre tiste razsežnosti Zemlje, ki so za zdaj skrite za hrbtom realnosti. Nastaja nov model prostora, ki Zemlji in človeku že zdaj zagotavlja prihodnost. Avtor na osnovi svojih geomantičnih izkušenj predstavi vodno matriko Benetk, vilinsko os Slovenije in sferični prostor Evrope kot primere razvijajočega se novega prostora Zemlje.