Ustvarjalno soočenje z izzivi sodobnega trenutka

Štihova dvorana, sreda 19. februar 2020 ob 19. uri
Nakup vstopnic: Blagajna CD

 

V Cankarjevem domu je bila Delavnica Marka Pogačnika ustanovljena leta 1983 z namenom, vedno znova spraševati se o smislu človekovega bivanja na Zemlji, o sodobni preobrazbi prostora in časa ter o človekovem odnosu do drugih bitij narave in vesolja. Govora je o razsežnostih bivanja, o katerih moderna zavest navadno molči, čeprav pomembno vplivajo na kakovost življenja.

Delavnica je ena od izraznih zvrsti njegovega umetniškega dela. Namesto običajne predavateljske oblike delavnica temelji na možnosti intuitivne medsebojne uglašenosti med avtorjem in občinstvom.

 

Dogodki s TV-zaslonov dokazujejo, da se posledicam podnebnih sprememb ne bo mogoče ogniti. Voditelji civilizacijskih gibanj niso pripravljeni prisluhniti zavesti domačega planeta ter v sodelovanju z njegovimi elementarnimi in arhetipskimi bitji uvesti odločnih sprememb. Zemlja, stvarnica življenja, ne bo dovolila, da njeno stvarstvo, vključno s človeškim rodom, odmre. Kakšno pot je Zemlja ubrala, da zavaruje svoje stvarstvo ter omogoči prihajajočo dobo miru in sožitja na planetu?

Avtor predstavi procese, na osnovi katerih nastajajo alternativne prostorske strukture in način, kako Zemlja – Gaja seli življenje tja, na varno raven bivanja. Beseda bo tekla o nepričakovanih razsežnostih planetarne preobrazbe. Kdo so bitja na različnih ravneh eksistence, ki v rešilnem načrtu za Zemljo sodelujejo? Kakšni so novi pogoji bivanja znotraj dobe v nastajanju? Kako človek lahko sodeluje, da bi rešilni načrt za Zemljo uspel?

Nakup vstopnic: Blagajna CD